Gå direkt till innehåll
Den 26/4 släpps den utbildningsteknologiska branschens rapport
Den 26/4 släpps den utbildningsteknologiska branschens rapport

Pressmeddelande -

Kommande branschrapport: Tillväxt och ökad innovation för utbildningsteknologi

Efter ett år med pandemi och skolstängningar släpper branschen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, sin andra branschrapport. Branschen levererar kommunikations- och lärplattformar, provtjänster, system, digitala lärresurser och läromedel till skolor och universitet. Rapporten pekar på en växande global marknad, ökad insikt och digital mognad på marknaden, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och upphandlingar som inte håller måttet.

Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech - Innovationstakten ökar i pandemins kölvatten släpps måndagen den 26 april.

Edtechbranschen består huvudsakligen av små företag som verkar på i stora delar offentlig marknad som både är prispressad och underfinansierad, men som präglas av optimism. Användarbasen för tjänsterna som levereras omfattar nästan halva befolkningen, men omsättningen är bara 1,3 procent av skolsektorns totala kostnader.

Pandemin har vänt upp och ned på det vi tidigare tagit för givet och satt utbildningens former i en stark transformation, där de nya behoven skapar ett förändringstryck på digitala verktyg och plattformar. Dessutom har efterfrågan på kompetensomställning, utbildning och livslångt lärande, både hos företag och offentlig sektor, ökat dramatiskt.

  • Mer än hälften av medlemsföretagen har utvecklat ny funktionalitet under pågående pandemi.
  • Var tredje företag uppger att de sett över och ändrat sina affärsmodeller och långsiktiga strategier för produktutveckling.

Den omställning som sker nu saknar motsvarighet och är en tydlig indikator på att effekterna av distansundervisningen kommer att bestå, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Lärare, utbildare och andra personalgrupper har fått helt nya erfarenheter och tidigare ovana användare har bekantat sig med, för dem, nya digitala verktyg.

Nedslag i rapporten:

  • Branschen består huvudsakligen av små företag. En klar majoritet av medlemsföretagen omsätter under 15 miljoner per år och sex av tio medlemsföretag har färre än tio anställda.
  • 10 av 10 företag förväntar tillväxt de närmsta åren- det är en optimistisk bransch, men den offentliga marknaden är prispressad, med en del osund konkurrens från offentliga aktörer, föråldrad teknik och med stora brister i upphandlingar som hämmar utveckling
  • Internationalisering är en prioriterad tillväxtstrategi för nästan 6 av 10 företag
  • Året som gått har drivit upp innovationstakten, då användarnas behov av ny funktionalitet, utbildning och kompetensutveckling ökat dramatiskt som en effekt av pandemin. Hälften av företagen har utvecklat ny funktionalitet i sina tjänster och var tredje företag har ändrat sin långsiktiga affärsstrategi.

Om branschrapporten

Branschrapporten ger en översikt av den svenska edtechbranschen, med aktuella siffror om företagens utveckling och branschens omsättning, samt redovisar en barometer över hur edtechföretagen ser på framtiden. Rapporten bygger bland annat på medlemsundersökningar som genomförs varje år, en ekonomisk kartläggning av branschen samt, med anledning av coronakrisen, ytterligare företagsenkäter som genomfördes under december 2020. Branschrapporten är årligt återkommande.

Kontakt:

Vill du veta mer om branschrapporten kontakta Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry

jannie@swedishedtechindustry.se

070 22 44 865

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Presskontakt

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterade nyheter

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech, där vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Vi bygger upp och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden