Gå direkt till innehåll
IP Sigill Frukt & Grönt säkrar att maten du får i dig är säker
IP Sigill Frukt & Grönt säkrar att maten du får i dig är säker

Blogginlägg -

SydGrönt tar ansvar genom Certifiering IP Sigill Frukt och Grönt

Alla SydGrönts odlare är certifierade enligt IP Sigill Frukt och Grönt. Det är en kvalitetssäkring, certifierad av en tredje part, som innebär att det är tryggt och säkert att äta svensk frukt och grönsaker. Att alla odlare är certifierade är ett sätt att ta ansvar. Det är vårt löfte till konsumenter, kunder och omvärld.

Alla SydGrönts odlare är certifierade enligt IP Sigill Frukt & Grönt. Det är ett svenskt system med höga krav på odlingen. Övergripande står certifiering med IP Sigill för att producenten uppfyller strikta krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. IP Sigill märket är ett bevis på att producenter arbetar hållbart och systematiskt för en effektiv resursanvändning och att produktionen av livsmedel har en minimal miljöpåverkan.

För att veta att IP Sigills regler följs får den enskilda gården besök av en oberoende revisor som kontrollerar verksamheten. En sådan kontroll genomförs minst vartannat år. Revisorn tittar i odling och ekonomibyggnader, intervjuar och kontrollerar, exempelvis att odlaren skriver odlingsjournaler. När revisionsföretaget vet att rutiner finns och att regler efterföljs utfärdas ett certifikat.

Certifiering för kvalité och trygghet

SydGrönt har som krav att alla odlare ska vara certifierade med IP Sigill Frukt & Grönt. Det är den högre nivån av certifiering som ställer höga krav på livsmedelssäkerhet och miljö.

Det finns också ett tillval för klimatcertifiering. Det är en frivillig certifiering som en del av SydGrönts medlemmar valt att genomföra. Certifieringens syfte är till att minska klimatpåverkan, men bidrar också med andra positiva effekter så som reducerad gödning, ökad biologisk mångfald och hållbara energisystem. Reglerna är framtagna tillsammans med KRAV och baseras på den senaste forskningen inom området.

IP Sigill Frukt & Grönt är en certifiering vars standarder hela tiden utvecklas i takt med omvärld och ny kunskap. Utvecklingen har vetenskap och beprövad erfarenhet som en motor för att driva utvecklingen framåt. SydGrönt är en aktiv part att medverka i utvecklingen och kan bidra med beprövad erfarenhet i det arbetet.

Se filmen om IP Sigill Frukt & Grönt och hur vi på SydGrönt jobbar med certifieringen HÄR!

Ämnen

Relaterat innehåll

SydGrönt - Frukt och Grönt från Svenska odlare

SydGrönt är en ekonomisk förening och producentorganisation för svenska odlare av frukt och grönsaker. Vi utvecklar, säljer och distribuerar ett modernt sortiment av svenskproducerad frukt och grönsaker till hela den svenska dagligvaruhandeln.

SydGrönt
Knut Påls Väg 11
25669 Helsingborg
Sverige