Pressmeddelande -

Trivector presenterar de senaste trafikforskningsresultaten på Transportforum

På Transportforum i Linköping den 9 - 10 januari kommer Trivector delta med nitton olika föredrag samt monter. Trivector kommer presentera resultat från ett flertal aktuella undersökningar och forskningsprojekt inom trafikbeteende, hållbara transporter och trafiksystemet i stort.

I vår monter kommer det att finnas information om produkter och tjänster, samt vår aktuella verksamhet. Här kan du bland annat lära dig om hur du kan förbättra kommunikationen med trafikanter, resenärer och andra målgrupper samt möta våra föredragshållare.

Möt oss på ett eller flera av Trivectors seminarier under Transportforum.

Session

Tid

Föredrag

Onsdag

9 jan

3

15.30 - 17.30

Hastighetens betydelse för trafikslagens energieffektivitet
Emeli Adell, Trivector

16

15.30 – 17.30

Erfarenheter och metodik från åtgärdsvalsstudier
Caroline Ljungberg, Trivector

17

13.00 – 15.00

Vilken väg väljer pendelcyklisten?
Erik Stigell, GIH/Trivector

22

13.00 – 15.00

Bryr sig infrastrukturplanerarna om jämställdhet?
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

25

15.30 – 17.30

Mobil IT och oskyddade trafikanter
Nina Hvitlock, Trivector

28

13.00 – 15.00

Nyttan med Mobility management – erfarenheter från Mobility management i Öresund
Caroline Ljungberg, Trivector

28

13.00 - 15.00

Erfarenheter med MaxQ-revisioner i svenska kommuner
Katarina Evanth, Trivector

28

13.00 - 15.00

4 000 nya arbetsplatser på Chalmersområdet men inga fler bilresor – hur staden kan styra med grön resplan?
Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector, Andreas Roth, Göteborgs stad

29

15.30 - 17.30

Tillgänglighetsrevision ger ny fart på arbetet med tillgänglighet för gång, cykel och kollektivtrafik – fokus på behoven hos personer med nedsatt mobilitet
Hanna Wennberg, Trivector

34

13.00 - 15.00

Trafikeringssimuleringar som underlag för drift- och samhällsekonomiska analyser
Joel Hansson, Sebastian Fält, Trivector


Torsdag 

10 jan

42

11.00 - 12.30

Kollektivtrafik – bättre för vår hälsa?
Anna Clark, Trivector

42

11.00 – 12.30

DinKoll – får bilister att välja tåg och buss
Malin Gibrand, Trivector, Karin Edenius, Upplands lokaltrafik

47

11.00 – 12.30

Att styra transport- och samhällsplaneringen mot klimatmålen (forts.)
Ordförande: Björn Wendle, Trivector/LETS2050

69

14.00 – 15.30

Trafikanalyser i etapp 2 för SL:s stomnätstrategi
Anja Quester, Astrid Bergman, Trivector, Beatrice Gustafsson, SL67

73

11.00 - 12.30

Klimatsmarta resor
Ordförande: Christer Ljungberg, Trivector

73

11.00 - 12.30

Bidrar testresenärsprojekt till en bättre miljö? Jämförelse av effekter från test–resenärsprojekt på olika platser i Sverige
Anja Quester, Trivector

73

11.00 - 12.30

Hållbara besöksresor till köpcentra
Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector 

73

11.00 - 12.30

Fyrstegsprincipen i praktiken i Lund – effekter och lärdomar
Pernilla Hyllenius, Trivector

75

09.00 - 10.30

Så ges gång- och cykeltrafiken hög prioritet i kommunal planering
Hanna Wennberg, Trivector

75

11.00 - 12.30

Benchmarking av Öresund som cykelregion
Jesper Nordlund, Trivector

76

11.00 - 12.30

EU-projektet Ecomobility shift – erfarenheter från pilottester i sex europeiska städer
Katarina Evanth, Karin Neergaard, Anna Clark, Trivector

Läs hela konferensprogrammet.

Läs också våra andra pressmeddelanden kopplade till Transportforum:

Mer energisnålt att låta någon annan köra hem maten

Byt bilen mot kollektivtrafik och bli friskare

Var femte cyklist cyklar med musik i öronen

Mer information:

Björn Wendle, marknadschef Trivector Traffic, 046-38 65 09, 0702-69 95 09

Christer Ljungberg, VD Trivector AB och Trivector Traffic, 046-38 65 02, 0705-98 08 04


Relaterade länkar

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • hållbara transporter

Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation och kunskap

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kontakter

Björn Wendle

Marknadschef Trivector Traffic, vd för EC2B Mobility 010-456 56 09

Christer Ljungberg

Presskontakt VD Trivector AB och Trivector Traffic AB Trivector AB och Trivector Traffic AB 010-456 56 01

Relaterat innehåll