Pressmeddelande -

Byt bilen mot kollektivtrafik och bli friskare

De som reser kollektivt är friskare än de som kör bil. Kollektivtrafikresenärer går eller cyklar ungefär fyra gånger så mycket som bilister, och det är just den här fysiska motionen som gör att kollektivtrafikresenärerna ökar sin hälsa. Promenaden eller cykelturen till och från bussen, spårvagnen eller tåget medför i och för sig att man utsätts för olyckor, buller och luftföroreningar i något högre grad, men de positiva effekterna från fysisk aktivitet i samband med kollektivtrafikresande är så stora att de väger upp för de negativa effekterna.

Trivector Traffic har undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning som kollektivtrafik bidrar till ökad folkhälsa. I projektet har man jämfört hur olika färdsätt påverkar hälsan.

- Vi har studerat risken för att skadas eller dödas i en trafikolycka, exponeringen för hälsovådliga luftföroreningar, exponeringen för trafikbuller samt fysisk aktivitet i form av gång och cykling i samband med kollektivtrafikresor, berättar Anna Clark, projektledare på Trivector Traffic.

Underlaget för undersökningen har varit den nationella resvaneundersökningen RES 2005-2006. I projektet har man också studerat hur folkhälsan skulle påverkas om resandet med kollektivtrafik skulle fördubblas mellan år 2006 och 2020 såsom kollektivtrafikbranschen satt upp som mål. Om fördubblingsmålet nås och alla nya resor med kollektivtrafik ersätter bilresor, skulle detta innebära en samhällsekonomisk folkhälsovinst på 17 miljarder per år. Forskningsprojektet har finansierats av Trafikverket och avslutades 2012.

Undersökningen presenteras på Transportforum i Linköping 9-10 januari. Session 42, 10 januari kl 11.00,  Kollektivtrafik – bättre för vår hälsa? Anna Clark, Trivector

 

Ämnen

  • Friskvård

Kategorier

  • hållbara transporter
  • trafikplanering
  • kollektivtrafik
  • aktiv mobilitet

Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation och kunskap

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kontakter

Lena Smidfelt Rosqvist

Forskningschef, tekn dr övergripande resonemang och slutsatser 010-456 56 10

Anna Clark

tekn dr, trafikkonsult, Trivector Traffic 010-456 56 23

Relaterat innehåll