Gå direkt till innehåll
Trivector släpper sin första hållbarhetsredovisning

Pressmeddelande -

Trivector släpper sin första hållbarhetsredovisning

Trivector släpper nu sin första hållbarhetsredovisning som följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar framtaget av GRI, Global Reporting Initiative. Tidigare års miljöbokslut har i år kompletterats med en redovisning av företaget samt sociala och ekonomiska aspekter. Fortfarande ligger fokus på miljöaspekterna.

-  Miljö- och hållbarhetsfrågor har varit viktiga för oss på Trivector sedan starten 1987. Att ta väl hand om såväl personal och kunder som den miljö vi lever i, är en väsentlig och självklar del av vår företagskultur. Att den miljöredovisning som funnits i fem år nu vidareutvecklats till en hållbarhetsredovisning enligt GRI är alltså en naturlig utveckling. Det ger oss en möjlighet att utvidga det tidigare framgångsrika miljöarbetet till andra hållbarhetsområden, säger Christer Ljungberg, ordf Trivector AB och VD Trivector Traffic AB.

Trivectors hållbarhetsarbete har flera gånger de senaste åren uppmärksammats externt: Arlanda Express miljöpris 2007, Bästa Ingenjörsarbetsplats 2007, Veckans affärers pris för bästa arbetsplats 2009 och 2010. Trivectors egna miljömål för 2010 var dock svårare att nå. Trivector nådde två av sju miljömål för 2010. Kanske var målen för ambitiösa?

-  Efter många års miljöarbete finns det inte så många lätta segrar kvar att vinna. Vi vill till exempel att nittio procent av resorna mellan Lund/Malmö och Stockholm ska göras med tåg, men 2010 nådde vi endast upp till åttiotvå procent. Men vi kommer igen, säger Katarina Evanth, miljösamordnare på Trivector. Det är viktigt med höga mål för att åstadkomma förändring.

Alla Trivectors verksamheter innehåller möjligheter att medverka till en mer hållbar värld: Trivector LogiQ arbetar med processbaserad verksamhetsutveckling och påverkar därmed hur olika organisationer arbetar. Trivector Information förbättrar processer och verksamheter genom kommunikationslösningar och kan därmed bidra till bättre förståelse inom organisationer. Trivector System utvecklar och marknadsför IT för kollektivtrafiken och kan därmed öka resandet och marknadsandelen för kollektivtrafik. Trivector Traffic arbetar med hållbara transportsystem och har därmed ett tydligt fokus mot hållbarhetsfrågor.

 Mer information:

Christer Ljungberg, ordf Trivector AB, VD Trivector Traffic AB, 046-38 65 02, 0705-98 08 04

Katarina Evanth, miljösamordnare , 046-38 65 36

Karin Neergaard, projektledare för hållbarhetsredovisningen 046-38 65 16

www.trivector.se

www.globalreporting.org 

 

 Bild av Kiran M Gerhardsson

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation, PR och information

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Presskontakt

Christer Ljungberg

Christer Ljungberg

Presskontakt VD Trivector AB och Trivector Traffic AB Trivector AB och Trivector Traffic AB 010-456 56 01
Katarina Evanth

Katarina Evanth

Miljösamordnare 010-456 56 12

Relaterat material