Gå direkt till innehåll

Kategorier: hidradenitis suppurativa

Europeiska kommissionen har godkänt BIMZELX® (bimekizumab) för behandling av måttlig till svår hidradenitis suppurativa

Europeiska kommissionens godkännande är det första i världen för BIMZELX® (bimekizumab) för behandling av aktiv måttlig till svår hidradenitis suppurativa och är läkemedlets fjärde godkända indikation inom EU. Godkännandet stöds av data från två fas III-studier, BE HEARD I och BE HEARD II, där behandling med bimekizumab resulterade i klinisk relevant förbättring av sjukdomsaktivitet jämfört med p

AAD 2023: Fas 3-data för bimekizumab visar bibehållen effekt under 48 veckor vid hidradenitis suppurativa

Resultat från fas 3-studierna BE HEARD I och BE HEARD II visade att med bimekizumab, en IL-17A/IL-17F-hämmare under utvärdering vid måttlig till svår hidradenitis suppurativa, uppnåddes signifikanta förbättringar avseende det primära effektmåttet HiSCR50 vid vecka 16, jämfört med placebo. Behandling med bimekizumab visade även kliniska förbättringar, jämfört med placebo enligt det sekundära effek

UCB meddelar positiva fas 3-resultat för bimekizumab vid hidradenitis suppurativa

Topline-resultat visar att de två fas 3-studierna BE HEARD I och BE HEARD II visar att behandling med bimekizumab uppnådde signifikanta förbättringar för primära och sekundära effektmått, jämfört med placebo. Första fas 3-resultat som pekar på att en hämning av IL-17F utöver IL-17A kan vara en behandlingsmetod för vuxna med måttlig till svår hidradenitis suppurativa. Resultaten från dessa två stu

UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

UCB Pharma

Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
111 21 Stockholm
040-29 49 00