Gå direkt till innehåll
Dominic Vachon är en mycket lovande yngre forskare med fokus på studier av växthusgaser – främst koldioxid och metan – i inlandsvatten.
Dominic Vachon är en mycket lovande yngre forskare med fokus på studier av växthusgaser – främst koldioxid och metan – i inlandsvatten.

Pressmeddelande -

​Klimatforskare får Umeå kommuns vetenskapliga pris

Dominic Vachon får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2020 för sin forskning om växthusgaser i inlandsvatten. Hans forskning om hur bäckar, sjöar och älvar påverkas olika av klimatet, och är nära sammankopplade och påverkar varandra, belyser behovet av en bredare förståelse för hela nätverk av vatten.

– Jag är mycket stolt och hedrad av detta erkännande. Det ger mig ytterligare motiv att fortsätta min forskning och även att kommunicera mina resultat , säger Dominic Vachon, förste forskningsingenjör på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Dominic Vachon arbetar sedan 2018 vid Umeå universitet och är knuten till Climate Impacts Research Centre, CIRC. Han kommer ursprungligen från Kanada, där han genomförde sina doktorandstudier om koldioxiddynamik i boreala sjöar. Efter sin doktorsexamen åkte han till Schweiz för att forska om metanutsläpp från sjöar som påverkats av människor.

Genom detaljerade kolbudgetar har han bidragit med ny kunskap om vad som styr mängden växthusgaser i vattnet och dess avgasning till atmosfären. Han har visat att både klimat och sjöstorlek påverkar utbytet av växthusgaser, samt demonstrerat vikten av att studera olika säsongsmönster. Han har också utvecklat en ny metod att bestämma växthusgasutbyte med atmosfären som i dag är vida använd. Under sin tid i Umeå har Dominic Vachon utfört innovativ modellering för att på landskapsnivå undersöka hur hela nätverk av sjöar och rinnande vatten i norra Sverige påverkas av klimatet.

Vachons forskning är av mycket hög internationell kvalitet och resultaten har redan haft stort genomslag i vetenskapssamhället och resulterat i flertalet utmärkelser och anslag. Trots sin unga akademiska ålder, han disputerade 2016, har han publicerat en rad vetenskapliga artiklar av mycket hög kvalitet, och är drivande i flera internationella samarbeten för att jämföra inlandsvatten i norra Sverige och andra delar av världen.

Prissumman är på 50 000 kronor.

Biografi

Dominic Vachon föddes i Montréal, Kanada, 1981. Han försvarade sin doktorsexamen i biologiska vetenskaper vid University of Quebec i Montreal 2016. Han arbetade sedan som postdok vid Forel Institute vid University of Geneva, Schweiz. År 2018 fick han ett postdoktorstipendium från Naturvetenskapliga och tekniska forskningsrådet i Kanada för att arbeta vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) och vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet.

Om Climate Impact Research Centre

Climate Impacts Research Centre, CIRC, bedriver forskning och undervisning med fokus på klimateffekter på akvatiska och terrestra ekosystem i arktiska och alpina miljöer. Forskningen integrerar biogeokemi och ekologi med målet att öka förståelsen för nuvarande och framtida förhållanden. Verksamheten är baserad till Abisko naturvetenskapliga station, 20 mil norr om polcirkeln (68.35° N, 18.82° E).

https://www.arcticcirc.net/

Pressbild. Foto: Andrea Pelletier

För mer information, kontakta gärna:

Dominic Vachon, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet
Telefon: 090-786 56 45
E-post: dominic.vachon@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.