Gå direkt till innehåll

Kategorier: hållbar upphandling

7 av 10 vill att kommunen tar hänsyn till Agenda 2030 vid inköp

7 av 10 vill att kommunen tar hänsyn till Agenda 2030 vid inköp

En aktuell Sifo-mätning visar att en majoritet av allmänheten instämmer i påståendet att svenska kommuner ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030 vid inköp även om det innebär ökade offentliga utgifter. Tidigare har Nordiska ministerrådet visat att offentlig upphandling kan bidra till att nå samtliga 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Men det är bråttom. År 2030 är bara två upphandlingar bort.

Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten (foto Jenny Drakenlind)

Träffsäkra upphandlingar kräver ändamålsenliga inköpsorganisationer

Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av cirka 800 miljarder kronor. Det handlar om våra skattepengar och gemensamma resurser som används för att skapa samhällsnytta. Det är dags för det politiska beslutsfattarna att tänka om och se inköpen som en integrerad del av de ordinarie styr- och ledningsprocesserna. Träffsäkra upphandlingar kräver ändamålsenliga inköpsorganisationer.

Visa mer

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige