Pressmeddelande -

40 tidigare Astra Zeneca-forskare nu flygfärdiga företagare

I november förra året gick startskottet för företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres första affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab i Södertälje. I dag är cirka 40 tidigare forskare på Astra Zeneca, med idéer om nya produkter och tjänster på marknaden, flygfärdiga företagare efter att ha slutfört programmet som i går avslutades med en affärsidépitch inför en panel av erfarna investerare och affärsutvecklare.

Ett 40-tal forskare från Astra Zeneca har gått från att vara forskare till att nu vara flygfärdiga företagare. Genom Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab har forskarna i de totalt 14 nya bolagen fått stöd i arbetet med att tänka affärsmässigt, vässa affärsidén, utarbeta en affärsplan och kunna göra en professionell presentation för investerare.

Programmet avslutades genom att alla bolag fick presentera sin affärsidé på 10 minuter inför en panel bestående av personer från branschen eller med investerarbakgrund.

– Det finns ingen manual för hur man startar företag utan alla måste hitta sin egen väg. Stödet från UIC har varit ovärderligt. Vi har fått stöd med att fokusera våra tankar och konkretisera våra planer i en affärsplan, pitchträna inför investerarträffar och lära oss tänka affärsmässigt. Det gör att vi känner oss tryggare som företagare. Nu ser vi fram emot programmet UIC Business Prep där vi kommer att få stöd av en affärscoach som vägleder oss i det dagliga arbetet mot våra mål, säger Dirk Weigelt, vd på Keytolead som nu avslutat UIC Business Lab och som av Stockholm Business Region listas bland de 20 mest attraktiva life science-bolagen i Uppsala-Stockholmregionen ur ett investerarperspektiv.

– Det är roligt att möta dessa många företag som genom UIC har fått möjlighet att förverkliga sina idéer. Jag ser med glädje fram emot att följa den fortsatta utvecklingen, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Till en början har UICs fokus varit på behovet av stöd kring entreprenörskap och affärsutveckling som uppstått efter Astra Zenecas nedläggning av forskningen. På sikt ska UIC omfatta alla branscher i Södertälje. Målet är att fler idéer kring nya produkter och tjänster kan kommersialiseras och att fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad kan utvecklas i regionen.

– Det har varit intressant och roligt att följa bolagens resa under programmets gång. Som forskare har man inte alltid erfarenhet av att tänka affärsmässigt, vilket har varit en utmaning för många. Deltagarna har visat ett stort intresse och varit mycket engagerade. Vi kommer fortsätta följa flera av bolagen, till exempel genom att de får tillgång till en av de 50 affärscoacher från näringslivet som är kopplade till UIC. Vi tittar samtidigt på nya bolag eller projekt inom kommunen som kan vara aktuella för kommande program, säger Anders Nordström, ansvarig för UICs verksamhet i Södertälje.

Kort om UIC i Södertälje
I juni 2012 utsåg Södertälje kommun Uppsala Innovation Centre till den företagsinkubator som ska arbeta med att stimulera och verka för att fler livskraftiga tillväxtföretag utvecklas i Södertälje. Till en början är UICs fokus att ge stöd kring entreprenörskap och affärsutveckling till företag eller projekt inom life science, vilket efterfrågas efter AstraZenecas nedläggning av forskningen. På sikt ska verksamheten omfatta alla branscher. Målet är att fler idéer kring nya produkter och tjänster kan kommersialiseras och att fler konkurrenskraftiga företag med hög överlevnadsgrad utvecklas i regionen.

Nedan följer en kort beskrivning av de 14 nya bolag som genomfört UIC Business Lab

ADME EX
Erbjuder kundanpassade studier med hög kvalité inom ADME (absorption, distribution, metabolism, excretion) samt modellering av farmakokinetik och dynamik för effektivare läkemedelsutveckling.

Analytical Proof
Använder modern analytisk kemi för att göra en fullständig profilering av ett prov som exempelvis kan vara en ölbatch. Det framtagna molekylära fingeravtrycket kan användas för bland annat kvalitetssäkring.

Biogasgenerator
Affärsidén är att leverera anläggningar för privat bruk för att återvinna värmevärdet i hushållsavfall. 

Brain Shuttle
Affärsidén är att kunna erbjuda en teknologi för att öka upptaget av läkemedel i hjärnan (passagen över blod-hjärnbarriären), framför allt för proteinläkemedel.

Chemnotia
Erbjuder support med planering och problemlösning inom syntetisk kemi samt tillhandahåller kompetens inom utveckling av mjukvaruverktyg för kemister.

Chemovix
Erbjuder mjukvaran LabGear som hjälper forskare att planera, genomföra och utvärdera komplicerade tekniska, kemiska försök och på så vis generera mer data av högre kvalitet.

EvoMediCon
EvoMediCon optimerar leads till riktiga läkemedelskandidater med en agil projektmodell inom läkemedelsdesign.

KeyToLead
Förädlar innovativa projekt från akademin, genom sinnrik läkemedelskemi, till högkvalitativa startpunkter redo för Lead Optimisation inom den farmaceutiska industrin. Levererar dessutom specialdesignade substanssamlingar.

Metasafe
Affärsidén är att erbjuda högkvalitativa data och kunskap om biotransformation för att ge kunden förståelse kring metabolism av läkemedel.

N4 Teknik
Erbjuder kostnadseffektiv drift och underhåll på laboratoriesystem och utrustningar samt support och utveckling för verksamheter inom forsknings- och tillverkningsindustrin.

Novandi Chemistry
Affärsidén är att tillhandahålla förstklassiga isotopmärkta föreningar med lagerhållning, kvalitetskontroll, stabilitetsstudier, dispensering, skeppning och technology transfer.

Offspring Biosciences
Erbjuder tjänster för att med så kallad molekylär-patologisk analys skapa information till kunder inom främst läkemedels- och biotechindustrin vilken hjälper dem att fatta korrekta beslut för snabbare och mer effektiv och resurssparande utveckling av nya läkemedel.

Prosilico
Genom nyutvecklad datorbaserad prediktionsmetodologi och rådgivande expertis kan traditionella labbstudier inom ADME (absorption, metabolism, distribution & excretion) ersättas, resultat och beslut tidigareläggas samt känsligheten och tillförlitligheten ökas. Detta ger stora besparingar av tid och kostnader samt bättre urval i läkemedelsutvecklingsprocessen.

QPS Sweden
Erbjuder skräddarsydda prekliniska kontraktsforskningstjänster som hjälper kunden att utvärdera läkemedelskandidater inom neurologi och smärta.


För mer information

Stina Thor, kommunikationsansvarig, Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
Tel: 08-523 068 65
E-post: boel.godner@sodertalje.se

Ann-Charlotte Gjöthlén, Telge, Södertälje kommuns projektledare för UIC-etableringen
Tel: 08- 550 223 56
E-post: ann-charlotte.gjothlen@telge.se

Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig
Tel: 08-523 066 03
E-post: angelica.vallgren@sodertalje.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • södertälje
 • acturum
 • biovation park telge
 • uic business lab
 • astra zeneca
 • astrazeneca
 • forskare
 • forskning
 • nedläggning
 • företagsinkubator
 • entreprenörskap
 • företagare
 • inkubator
 • life science
 • uic
 • uppsala innovation center
 • uppsala innovation centre
 • boel godner
 • ADME
 • adme ex
 • analytical proof
 • brain shuttle
 • chemnotia
 • chemovix
 • evomedicon
 • key to lead
 • keytolead
 • dirk weigelt
 • anders nordström
 • metasafe
 • n4
 • n4 teknik
 • novandi
 • novandi chemistry
 • offspring biosciences
 • prosilico
 • qps
 • qps sweden

Regioner

 • Uppsala

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se

Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll