Pressmeddelande -

Acturums Biovation Park ny partner till UIC

Acturum Life Science etablerar nu Biovation Park som är ny partner till UIC. Biovation Park är en ny science park som växer fram i AstraZenecas tidigare forskningslokaler i Södertälje. I dag har 24 företag och akademiska grupper flyttat in i lokalerna varav flertalet är UIC-bolag. Även UIC har sitt kontor i den nya parken.

– Tillsammans skapar UIC och Biovation Park ännu bättre förutsättningar för nystartade företag att utveckla och sjösätta sina idéer i en optimal miljö, växa och bygga samarbete samt skapa synergier, säger Janet Hoogstraate, ansvarig för Biovation Park på Acturum Life Science.

UICs nya partner Biovation Park bygger upp en attraktiv forskningsmiljö i Södertälje genom lokaler och utrustning i toppklass, kemikalier och en portfölj med 14 läkemedelsprojekt.

– Vi ser gärna företag som jobbar inom eller nära life science-området som hyresgäster, en mix av tjänsteföretag och produkt- eller projektföretag. Det kan exempelvis vara företag eller akademiska grupper inom medicinteknik eller med en patientnära verksamhet. De 24 företag och akademiska grupper som finns i dag kommer från såväl Södertälje som Uppsala och Stockholm. Fler bolag är på väg in de närmaste månaderna. UIC kan dessutom både tipsa och göra en bra bedömning om vilka företag som med fördel kan etablera sig här, säger Janet Hoogstraate.

Utöver basutrustning finns många specialinstrument som möjliggör forskning inom områden som farmakologi, toxikologi, läkemedelskemi och tillverkning, analys, diagnostik och histologi. Laboratorierna är flexibla med avseende på inredning och ventilation och kan anpassas till olika behov. Målet är att detta ska leda till olika former av samarbeten, uppdrag och arbetstillfällen inom Biovation Park och regionen.

Biovation Park är ett långsiktigt åtagande för att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och företagande inom hela life science-området med långsiktig uthållighet och lönsamhet. Acturum vill attrahera forskare, företagare och investerare och satsa på nationellt och internationellt samarbete mellan universitet, sjukhus och näringsliv inom forskning. 


För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Janet Hoogstraate, projektledare för Biovation Park
Acturum Life Science
Tel: 070-915 42 42
E-post: janet.hoogstraate@acturumdevelopment.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • uppsala innovation centre
 • uppsala innovation center
 • uic
 • life science
 • janet hoogstraate
 • astra zeneca
 • astrazeneca
 • astra
 • snäckviken
 • södertälje
 • biovation park
 • acturum life science
 • acturum

Regioner

 • Uppsala

Om Acturum
Biovation Park ägs och drivs av utvecklingsbolaget Acturum Development AB som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och byggbolaget PEAB.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. UIC har verksamhet i Uppsala, Östhammar och Södertälje. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se


Kontakter

Vedrana Ilic

Presskontakt Kommunikatör 018-477 04 48

Relaterat innehåll