Pressmeddelande -

Vetenskapliga studier visar att andningsträning lindrar besvären vid Covid-19

Internationella vetenskapliga studier visar att andningsträning kan lindra symtomen vid covid-19, både i förebyggande syfte och vid återhämtningen. Enligt en klinisk studie från Kina, förbättrades lungfunktionen signifikant genom andningsträning hos patienter över 65 år. Monica Sundström blev långtidssjukskriven efter covid-19. Med hjälp av andningsträning blev hon snabbt bättre och kan nu ta långa raska promenader med sin hund.

Vi ser redan nu genom flera studier att andningsträning kan förkorta återhämtningstiden efter covid-19 och verka förebyggande. Risken för intensivvård vid sjukdomen minskar, säger Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi vid Helsingfors Universitet.

Alla vet att vi behöver träna vår kropp regelbundet, men många känner inte till att även andningsmuskulaturen måste tränas.

Monica Sundström fick problem med sin andning och kondition efter att ha drabbats av covid-19.

- Jag började då att andningsträna med hjälp av en andningsapparat (Well02) och tränade både med motstånd och vattenånga för att stärka min andningsmuskulatur, säger Monica Sundström.

  Med hjälp av andningsapparaten kunde hon både träna de nedre och övre luftvägarna. Efter några veckor med andningsträningen förbättrades hennes lungfunktion och fysiska prestationsförmågan. Idag kan hon ta långa promenader i rask takt med sin hund.

  Internationella studier visar betydelsen av andningsträning som minskar risken för svår covid-19 i både förebyggande syfte och vid återhämtning efter sjukdomen.

  Enligt en klinisk studie från Kina, förbättrades lungfunktionen signifikant genom andningsträning hos patienter över 65 år. Även den fysiska prestationsförmågan och livskvaliteten förbättrades och den mentala ångesten lindrades i rehabiliteringsgruppen.

  Experimentella studier visar att covid-19 viruset på näs-slemhinnan förkortades när slemhinnans temperatur och relativa fuktighet höjdes med några grader. Och vid svalare temperatur ökade virusets livslängd.

  Just nu pågår en finsk kontrollerad vetenskaplig studie,
  som undersöker lungfunktionen och välbefinnandet före och efter andningsträning under 30 dagar. Studien görs på patienter med astma och KOL. Resultatet presenteras i början av 2022.

  För mer information och/eller bilder kontakta: Patrik Wigelius, Well02, patrik.wigelius@well02.se, tel. 076-1414100 eller Inger Söderholm tel 0709-969599.


  Vetenskapliga internationella studier:
  Kinesisk studie (”open randomized controlled trial”)
  Enligt en klinisk studie från Kina, förbättrades lungfunktionen signifikant genom andningsträning hos patienter över 65 år. Även den fysiska prestationsförmågan och livskvalitén förbättrades och den mentala ångesten lindrades i rehabiliteringsgruppen.

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1744388120304278

  The American Journal of Medicine (
  review article med 81 referenser.)
  Studier visar betydelsen av andningsträning i förebyggande syfte. Sjukhusvistelser och behovet av intensivvård vid covid-19 kan enligt en amerikansk studie förhindras genom andningsträning. https://www.amjmed.com/article/S0002-9343%2820%2930347-8/fulltext The American Journal of Medicine (2020) 000:1−8.

  Värme och fukt minskar risken att smittas
  Experimentella studier har nyligen funnit att livslängden för sars-cov-2-viruset på näs-slemhinnan avsevärt förkortades när slemhinnans temperatur och relativa fuktighet höjdes med några grader och vid svalare temperatur ökade virusets livslängd.

  Matson JM et al. Effect of environmental conditions on SARS-CoV-2 stability in human nasal mucus and sputum. Emerging Infectious Diseases, Vol. 26, No. 9, September 2020.

  https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-2267_article

  Fakta:
  Forskning om vikten av effektiv andningsträning för välbefinnandet är stort. Mer än en miljard personer runtom i världen lider av akuta och kroniska andningsproblem ( 1). Enligt WHO andas 90% av världen befolkning in små partiklar genom luften som skadar lungorna (2). Luftföroreningar ökar risken för astma och KOL avsevärt. Rökning är den största orsaken till lungsjukdomar. I industriländer är förekomsten av astma cirka 10 procent och KOL 5-15 procent.

  Andningsträning används vanligtvis som en rehabiliterande behandlingsform i olika situationer och vid sjukdomar där lungfunktionen är nedsatt. En ökning av andnings-muskulaturens styrka kan bidra till exempelvis snabbare återhämtning från Covid-19 lungskador (4).

  Källor:

  1. GBD 2015 Dödlighet och dödsorsaker Samarbetare. Global, regional och nationell livslängd, alla orsakar dödlighet och orsaksspecifik dödlighet för 249 dödsorsaker, 1980–2015: en systematisk analys för Global Burden of Disease Study 2015. Lancet 2016; 388: 1459–1544.
  2. WHO, 2018
  3. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04584398)
  1. The American Journal of Medicine: Respiratory Muscle Performance Screening for Infectious Disease Management Following COVID-19: A Highly Pressurized Situation, VOLUME 133, ISSUE 9 , P1025-1032, SEPTEMBER 01, 2020
  2. (Effects of humidification of the vocal tract an respiratory muscle training in women with voice symptoms – A pilot study. Journal of Voice, 35 (1). Effekterna av användningen av Well02 med personer som har röstproblem har också studerats på universitetssjukhusen i Uleåborg,Tammerfors och Helsingfors. Resultaten av en pilotstudie visar att röstproblem hos försökspersoner i pilotstudien lindrades vid användandet av Well02.

  Tillägg: Forum of International Respiratory Societies. The Global Impact of Respiratory Disease – Second Edition. Sheffield, European Respiratory Society, 2017.

  WELL02 ANDNINGSREDSKAP MED MOTSTÅND OCH ÅNGA
  Well02 är en finsk innovation, ett andningsredskap som kombinerar motståndsandning (RMT, Respiratory muscle training) och ånginhalation. Andningsredskapet är därför idealisk för rehabilitering av andningsorganen genom att stärka lungfunktionen. Den förbättrar även försvarsmekanismerna i andningsslemhinnan mot virus. Well02 kan vara viktig i förebyggande syfte och likaså vid återhämtning efter en lungsjukdom. Att andas med motstånd är en etablerad metod för att stärka andningen och minska andfåddheten, som har beskrivits i vetenskapliga studier bland annat med astma och KOL patienter. Andningsmusklerna stärks, bröstkorgen blir rörligare och diafragman fungerar bättre.

  Ämnen

  • Friskvård

  Kategorier

  • hälsa
  • covid-19
  • vetenskapliga studier
  • andning
  • forskning
  • röst
  • astma
  • andningsträning
  • åldrande
  • lungor

  The story behind WellO2

  Well02 skapades av uppfinnaren Aulis Kärkkäainen. Han utvecklade ett andningsredskap för att förbättra sin egen andning. Ett redskap som hjälpt tusentals andra personer.
  WellO2 kombinerar andning med motstånd och vattenånga. Motståndet vidgar luftvägarna och stärker andningsmuskulaturen, vilket förbättrar andningskapaciteten. Varm vattenånga löser samtidigt upp slem, minskar irritation och ökar skyddet mot infektioner.

  Kontakter

  Patrik Wigelius

  Presskontakt Nordic Manager Sweden, Norway, Denmark +46 76 14 14 100

  Relaterat innehåll

  Birgitta Blomberg från Boden lindrade sin astma med andningsträning

  Astma är en av de vanligaste diagnoserna vid andningsproblem. Idag finns det effektiva sätt att behandla astma. Både med hjälp av medicin och andningsträning. Birgitta Blomberg från Boden har länge medicinerats för sin astma. När hon började andningsträna med ett andningsredskap som både har motståndsandning och ånginandning, lindrades astman direkt och hon behöver inte lika mycket medicin längre.

  Berit Larsson från Västerås lindrade sin astma med andningsträning

  Berit Larsson från Västerås har KOL och astma och har länge medicinerats. För ett år sedan började hon andningsträna med ett andningsredskap som både har ånginandning och motståndandning och märkte att hon blev bättre. Hennes terapeut såg att hon snabbt fick bättre värden. "Andningsträningen har lindrat mina besvär, både min astma och KOL, så nu hoppas jag slippa syrgastuben", säger Berit Larsson