Skip to main content

Visa Европа: Разплащанията с бизнес карти в България бележат значителен ръст

Съобщение в пресата   •   фев 02, 2016 10:28 EET

Visa Eвропа обяви данни, които показват силно представяне на бизнес картовите й продукти в България. Европейската платежна система отчита 42% увеличение в броя на издадените от българските банки карти за бизнеса и над 38% ръст в броя на трансакциите за последните четири години, като само за периода юли 2014-юни 2015 г. техният брой достига 3 млн. Общият потребителски разход на фирмените карти е над 360 млн. евро или стабилен ръст от точно 38% за същия период.

„В периода на слаб икономически растеж, който последва глобалната финансова криза, бизнесът в България съвсем естествено се фокусира върху рационализиране на разходите си, а доставчици и търговци се ангажират с намирането на нови начини за увеличение на своите приходите. Това, което наблюдаваме във Visa, e, че българските фирми все повече постигат тези цели, като се разплащат към своите партньори чрез бизнес карти“, сподели Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България.

Бизнес картите Visa са свързани с разплащателната сметка на фирмата в случая на дебитна карта или към одобрения кредитен лимит при кредитните карти и носят както името на фирмата, така и името на физическото лице, което е упълномощено да ползва средствата. Това може да е лицето, което представлява фирмата, както и упълномощени служители. Обикновено за всяка една карта може да се определи лимит на средствата, които могат да се ползват с нея на дневна, седмична или месечна база. Лимит може да бъде наложен и на тегленето в брой, и на плащанията при търговци.

Притежанието на бизнес карта е бърз и сигурен начин за предоставяне на служебни аванси и използване на фирмени средства в рамките на определен от фирмата паричен обхват. Бизнес картите са сред най-добрите инструменти за оптимизиране и контрол на фирмените разходи, като банките издават ежемесечни извлечения, в които са отразени операциите с всички фирмени карти към сметката. При разплащания с бизнес карти Visa, картодържателят получава непрекъснат достъп до средствата по сметката на фирмата и може да се възползва от всички картови операции – теглене на пари от банкомат, плащане на POS терминали и всякакъв вид онлайн разплащания.

За Visa Европа

Visa Европа е компания за технологични разплащания, собственост и функционираща чрез своите банки-членове и други доставчици на услуги за разплащания от 37 държави в цяла Европа.

Visa Европа е в сърцето на екосистемата от разплащания, като осигурява услугите и инфраструктурата, която позволява на милиони европейски потребители, предприятия и правителства да осъществяват електронни разплащания. Нейните банки членове са отговорни за издаването на карти, партньорствата с търговци и определянето на търговски и потребителски такси. Visa Европа е и компанията, която обработва най-много трансакции в Европа – повече от 16 млрд. трансакции на годишна база. В най-натоварените периоди, компанията обработва 1627 трансакции в секунда.

Към момента има над 500 милиона карти Visa в Европа, като 1 на всеки 6 евро, изхарчено на континента, е с карта Visa. Общият потребителски разход с карти Visa надхвърля 2 трлн. евро на годишна база, а средствата, похарчени в точката на продажба достигат 1,5 трлн. евро.

От 2004 г. Visa Европа е независима от Visa Inc. и притежава изключителен, неотменим и постоянен лиценз за Европа. Двете компании работят в партньорство, за да гарантират разплащания с карти Visa в повече от 200 държави.

За повече информация:www.visaeurope.comи @VisaEuropeNews

Коментари (0)

Добавяне на коментар

Коментар

Agree With Privacy Policy