Program spoločnosti Visa Fast Track poháňa rast fintech priemyslu

Tlačové správy   •   Máj 13, 2020 12:19 CEST

Globálny program Fast Track pre fintechy, ktorý podporuje fintech firmy vlastnené ženami, digitálne peňaženky a inovátorov B2B a B2C, vzrástol za menej ako rok až o 280%.

Fintechy sú ústrednou súčasťou globálneho platobného ekosystému a počas pandémie COVID-19 sa dostali ešte viac do centra pozornosti. Vo využívaní ich aplikácií došlo k veľkému nárastu, keďže čoraz viac ľudí spravuje svoje peniaze prostredníctvom svojich osobných zariadení. Spoločnosť Visa s hrdosťou oznámila, že rozšírila program Fast Track pre viac ako 140 fintechov, čím naďalej podporuje globálnu fintech komunitu. Odkedy bol v polovici roku 2019 program sprístupnený globálne, program Fast Track vzrástol o 280%, čo svedčí o náraste dopytu po digitálnych platbách na celom svete.

Program Fast Track umožňuje novým aj etablovaným podnikom využívať rýchlosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a rozsah siete Visa, aby mohli rýchlejšie fungovať, pričom sa príslušné procesy skracujú z mesiacov na týždne. Program poskytuje okamžitý prístup partnerom spoločnosti Visa, udeľovanie licencií online, API Visa, go-to-market nástroje, online vzdelávanie a odborné rady, ktoré pomáhajú fintech spoločnostiam rozvíjať podnikanie. Tieto fintechy, vrátane nových členov z Afriky, Ázie a Tichomoria, Európy, Latinskej Ameriky, Blízkeho východu a Severnej Ameriky, menia spôsob, akým spotrebitelia a podniky hospodária s peniazmi, investujú, dostávajú pôžičky a posielajú platby do celého sveta.

"Naším cieľom je začleniť špičkové fintech spoločnosti do ekosystému Visa, pomôcť im rásť a rozvíjať podnikanie v rekordnom čase," uviedol Terry Angelos, senior viceprezident a globálny šéf oddelenia pre fintechy v spoločnosti Visa. „Prostredníctvom programov ako Fast Track sa spoločnosť Visa zaväzuje pomáhať fintechom, z ktorých mnohé patria medzi malé a stredné podniky, rozvíjať ich potenciál a rýchlo sa dostať na trh, tak aby boli pripravené poskytovať inovácie, ktoré každý deň posúvajú svet dopredu. Obzvlášť v súčasnej dobe.“

Fast Track sa zameriava na obnovu po pandémii COVID-19

Partneri spoločnosti Visa, vrátane spoločností Airwallex, Fundation a Rappi sa dlhodobo zameriavajú na inovácie a rast, čo im umožnilo svižne zareagovať na pandémiu COVID-19. Austrálska spoločnosť Airwallex rozšírila podporu v núdzi pre malé a stredné podniky v Austrálii a Veľkej Británii tým, že im odpustila poplatky za medzinárodné transakcie. Spoločnosť Fundation sídliaca v USA pomáha malým podnikom rýchlo získať kapitál, ktorý v týchto časoch potrebujú. Spoločnosť Rappi z Kolumbie rozbehla experiment s dodávaním potravín robotmi v snahe minimalizovať šírenie vírusu. V týchto videách spoločnosti Airwallex a Rappi zdieľajú svoje skúsenosti so spoluprácou so spoločnosťou Visa.

„V týchto náročných časoch je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, podporovať malé podniky tým, že im čím skôr poskytneme prostriedky potrebné na to, aby sa udržali nad vodou,“ povedal Sam Graziano, generálny riaditeľ spoločnosti Fundation. „Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Visa budeme pokračovať v inováciách a vývoji stratégií, ktoré pomôžu našim zákazníkom pri zmierňovaní dopadu pandémie COVID-19 a následnej obnove podnikania.“

Spoločnosť Visa víta novú skupinu inovátorov

Najnovší členovia programu Fast Track pokrývajú rozmanitú škálu spoločností, medzi ktoré patria fintechy založené ženami, spoločnosti poskytujúce digitálne peňaženky s digitálnou menou, poskytovatelia riešení zameraných na B2C aj B2B.

 • Noví partneri: Program Fast Track funguje vďaka spolupráci s kľúčovými technologickými spoločnosťami, vďaka ktorým môžu fintechy vyvíjať svoje produkty. Ohlásení boli traja noví partneri - Cascade FinTech, Deserve a PEX Card. Stali sa súčasťou Fast Track programu v USA a pridali sa k popredným spoločnostiam, ako sú Galileo, Marqeta, and Stripe. Celkový počet týchto partnerov sa tak globálne zvýšil na viac ako 20.
 • Ženy zakladateľky: Visa sa zaväzuje podporovať v raste ženy podnikateľky. Investície spoločnosti VISA v tejto oblasti sú zdôraznené zahrnutím fintechov založených ženami, ako sú austrálska spoločnosť Airwallex alebo severoamerické gogo Getter či Kikoff.
 • Digitálne peňaženky s digitálnou menou: Peňaženky s digitálnou menou vzrástli exponenciálne a dnes existuje už viac ako 139 miliónov takýchto používateľských účtov. Rastúci trh podporia spoločnosti Fold, Genesis Block a TrustToken, ktoré svojich zákazníkov spájajú so 61 miliónmi obchodníkov Visa po celom svete.
 • Riadenie spotrebiteľských financií: V rámci svojich platforiem sa spoločnosť Visa snaží spotrebiteľom zjednodušiť každodennú správu peňazí. Fast Track spoločnosti, medzi ktoré patria Lydia and Swile so sídlom v EÚ, Paga z Afriky, SoLo Funds z USA a Wally zo Spojených arabských emirátov, sú tiež zjednodušujú správu peňazí a podporujú prijatie aplikácií fintech spoločností vo svojich komunitách.
 • Podpora malých podnikov: Visa pokračuje v prispôsobovaní B2B platieb na digitálny vek. Súčasťou tohto programu je britský digitálny poskytovateľ pôžičiek Capital on Tap, ktorý poskytuje kreditné karty a pôžičky viac ako 60 000 malým a stredným podnikom či americká spoločnosť Fundation, ktorá poskytuje platformu na spracovanie aplikácií pre banky a malých podnikateľov. Ďalej sem patria Konfio, mexický startup, ktorý používa prístup založený na údajoch, umožňujúci rýchle posúdenie úveru pre malé a stredné podniky, či Neat, startup z Hongkongu, ktorý umožňuje malým a stredným podnikom rast ich podnikania na celom svete.

Viac informácií o programe Fast Track spoločnosti Visa a o tom, ako sa pripojiť, nájdete tu.

O Visa Europe

Visa Europe je spoločnosť pôsobiaca v oblasti platobných technológií, ktorú vlastnia a prevádzkujú členské banky a iní poskytovatelia platobných služieb z 37 krajín Európy. Visa Europe je vedúci platobný systém v Európe, od roku 2011 do roku 2013 zvýšila svoj trhový podiel v Európe nad MasterCard z 55,5% na 56,9%.

Visa Europe je v samotnom srdci platobných ekosystémov a poskytuje služby a infraštruktúru na to, aby miliónom európskych spotrebiteľov, firmám a vládam umožnila vykonávať elektronické platby. Jej členovia nesú zodpovednosť za vydávanie kariet, registráciu predajcov a určovanie poplatkov pre držiteľov kariet a obchodníkov. Visa Europe spracúva najviac transakcií v Európe, keďže zodpovedá za spracovanie viac ako 16 miliárd transakcií ročne – v špičke spracuje 1 627 transakcií za sekundu.

V Európe sa v súčasnosti používa viac ako 500 miliónov kariet Visa, pričom každé euro zo 6 eur minutých v Európe je minuté práve prostredníctvom karty Visa. Celkové výdavky zaúčtované prostredníctvom kariet Visa presahujú ročne 2 bilióny eur, z toho 1,5 bilióna eur je zaplatených použitím platobného terminálu.

Od roku 2004 je spoločnosť Visa Europe nezávislá od spoločnosti Visa Inc. a je registrovaná v Spojenom kráľovstve s výlučnou, nezrušiteľnou a permanentnou prevádzkovou licenciou v rámci Európy. Obe spoločnosti spolupracujú na tom, aby umožnili globálnu realizáciu platieb Visa vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

Viac informácií nájdete na stránke www.visaeurope.com alebo na @VisaEuropeNews (Twitter).

Čítať viac

Nadácia Visa Foundation venuje 210 milión dolárov na podporu malých a stredných firiem a na okamžitú pomoc v núdzi v súvislosti s COVID-19

Tlačové správy   •   Apr 09, 2020 09:45 CEST

 • Nadácia Visa Foundation oznámila, že sa zaväzuje poskytnúť finančnú podporu v celkovej výške 210 miliónov dolárov malým a stredným firmám.
 • Program v hodnote 10 miliónov dolárov je určený na pomoc charitatívnym organizáciám počas pandémie COVID-19.
 • Päťročný strategický záväzok vo výške 200 miliónov dolárov je určený na podporu malých a stredných firiem so zameraním na podporu ekonomického rastu žien.
 • Nadácia Visa Foundation oznámila, že sa zaväzuje poskytnúť finančnú pomoc v celkovej výške 210 miliónov dolárov. Financie sú určené na podporu malých a stredných firiem v súlade s dlhodobým zameraním nadácie na ekonomický rozvoj žien a tiež na riešenie naliehavých potrieb miestnych komunít v dôsledku šírenia vírusu COVID-19.

  Prvý program v hodnote 10 miliónov dolárov je určený na okamžitú podporu charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú v zdravotníctve a v zásobovaní potravinami počas pandémie COVID-19, a to v každom z piatich geografických regiónov, v ktorých spoločnosť Visa pôsobí: Severná Amerika; Latinská Amerika a Karibik; Európa; Ázia a Pacifik; stredná Európa, Stredný východ a Afrika.

  ,,Ako sa COVID-19 postupne šíri, komunity pociťujú jeho účinky a potrebujú našu okamžitú podporu," uviedol Al Kelly, výkonný riaditeľ Visa Inc. „Ako globálna spoločnosť, ktorá pôsobí v konkrétnych lokalitách si uvedomujeme túto potrebu. Zaviazali sme sa aj k dlhodobej obnove a budeme pokračovať v hľadaní ďalších spôsobov, ktorými môžeme urýchliť ekonomickú aktivitu v súlade s naším poslaním, pomáhať v prosperite jednotlivcom, podnikom a ekonomikám.“

  Druhá časť programu súvisí s naším päťročným strategickým záväzkom vo výške 200 miliónov dolárov na podporu malých a stredných podnikov na celom svete, so zameraním sa na ekonomickú prosperitu žien podnikateliek. Tento program je súčasťou dlhoročnej globálnej podpory nadácie Visa Foundation malým a stredným podnikom a prostriedky budú poskytnuté tým mimovládnym organizáciám a investičným partnerom, ktorí ich podporujú.

  Malé a stredné podniky sú základom globálnej ekonomiky. Tvoria viac ako 90 percent z celkového podielu svetových firiem a prispievajú 50 až 60 percentami ku globálnej zamestnanosti. Vo financovaní malých a stredných podnikov vlastnených ženami existuje ročný úverový deficit vo výške 300 miliárd dolárov, ktorý by sa mal v dôsledku ekonomických otrasov zapríčinených šírením COVID-19 ešte zvýšiť. „Práve teraz musíme viac než kedykoľvek predtým urýchliť podporu malých podnikov v popredných líniách, ktoré poháňajú hospodársky rast,“ uviedol Kelly. „Keďže vlastníkmi mnohých malých a stredných podnikov sú práve ženy, vznikne tým domino efekt podporujúci ekonomický rast žien, ktorý považujeme za jeden z najdôležitejších spôsobov dosiahnutia rodovej rovnosti, zníženia chudoby a celkového hospodárskeho rozvoja.“

  Z týchto 200 miliónov dolárov poskytne nadácia Visa Foundation 60 miliónov dolárov vo forme grantov mimovládnym organizáciám zameraným na podporu majiteľov malých a stredných podnikov, z ktorých mnohé sú práve ženy, v každom regióne, v ktorom spoločnosť Visa pôsobí. Nadácia ďalej rozdelí 140 miliónov dolárov investičným partnerom, ktorí prinesú pozitívne sociálne a finančné benefity malým a stredným podnikom.

  „Dvesto miliónov dolárov dokazuje náš trvalý záväzok podporovať malé a stredné podniky so zameraním na hospodársky rozvoj žien na celom svete,“ uviedol Graham Macmillan, prezident nadácie Visa Foundation. „Keď prosperujú ženy, prosperujú aj komunity. Túto skutočnosť si uvedomujeme ešte viac v tomto čase, keď sa globálna ekonomika snaží zotaviť a prebudovať. “

  # # #

  O nadácii Visa Foundation

  Visa Foundation sa snaží podporovať inkluzívne ekonomiky, v ktorých môžu jednotlivci, podniky a komunity prosperovať. Prioritou nadácie je prostredníctvom udeľovania grantov a investovaním podporovať životaschopnosť a rast malých a stredných podnikov, z ktorých prosperujú ženy. Nadácia tiež podporuje širšie potreby spoločnosti a pomáha počas katastrof v časoch krízy. Nadácia Visa Foundation je registrovaná v USA ako 501(c)3.

  O spoločnosti Visa

  Visa Inc. (NYSE: V) je svetovou jednotkou v oblasti digitálnych platieb. Jej poslaním je prepojiť svet prostredníctvom inovatívnej, spoľahlivej a bezpečnej platobnej siete, ktorá umožní prosperovať jednotlivcom, podnikom a ekonomikám. Spoločnosť prevádzkuje jednu z najvyspelejších procesingových sietí na svete – VisaNet. Tá umožňuje bezpečný a spoľahlivý priebeh platieb na celom svete a dokáže spracovať viac ako 65 tisíc transakcií za sekundu. Neúnavné zameranie spoločnosti na inovácie je katalyzátorom rýchleho rastu digitálneho obchodu a platobného styku pre každého a na akomkoľvek mieste. V dobe, keď svet prechádza z analógového systému na digitálny, spoločnosť Visa používa vlastnú značku, produkty, ľudí, sieť a rozsah tak, aby formovala budúcnosť obchodu a platenia v digitálnom svete. Pre viac informácií navštívte About Visa, visa.com/blog and @VisaNews.

  Čítať viac

  Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú biometrické overovanie platieb pred heslami

  Tlačové správy   •   Feb 19, 2020 11:15 CET

  Visa dosiahla cieľ využívať výhradne obnoviteľnú elektrickú energiu

  Tlačové správy   •   Jan 16, 2020 12:58 CET

  V rámci záväzku k budovaniu udržateľnosti dosiahla Visa svoj cieľ využívať 100% obnoviteľnej energie do roku 2020 vďaka solárnym a veterným zdrojom energie.

  Visa (NYSE:V) oznámila, že spoločnosť úspešne splnila svoj cieľ využívať do roku 2020 100 % obnoviteľnej elektrickej energie, čím sa ešte posilnil záväzok Visa byť zodpovedným a udržateľným lídrom vo všetkých svojich prevádzkach, vrátane 131 kancelárií v 76 krajinách a štyroch globálnych spracovateľských centrách.

  Od momentu stanovenia cieľa stopercentnej obnoviteľnosti v roku 2018 sa spoločnosti Visa podarilo rýchlo zaktivizovať celé svoje globálne portfólio vďaka presunu k udržateľnému mixu obnoviteľných zdrojov energie, ako sú slnečné žiarenie či vietor.

  “Vo Visa vnímame zodpovednosť a príležitosť výrazne sa posunúť k udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti,” povedal Al Kelly, výkonný riaditeľ Visa Inc. “Som hrdý na investície do infraštruktúry, ktoré sme urobili, aby sme dosiahli tento dôležitý míľnik v oblasti obnoviteľnej energie. Úlohu posúvať naše odvetvie k prechodu k čistejšej globálnej ekonomike vnímame naďalej ako prioritu.”

  Vďaka miestnym službám a konkurencieschopným trhovým dodávateľom Visa využila také možnosti obnoviteľnej elektriny, ktoré boli v najväčšom súlade s prístupom danej krajiny k obnoviteľnej elektrine. Visa investovala do obnoviteľnej elektriny na trhoch, kde má spoločnosť veľké prevádzky, vrátane štyroch lokalít v USA a Veľkej Británii, ktorých spotreba elektrickej energie predstavuje 80 % globálnej spotreby spoločnosti Visa. Ku konkrétnym krokom spoločnosti Visa patrila aj účasť na programoch obnoviteľnej elektriny spoločnosti Total Energy vo Veľkej Británii, Xcel v Colorade, Austin Energy v Texase a Peninsula Clean Energy v oblasti San Francisco Bay.

  V rámci svojho širšieho záväzku podporovať prechod k obnoviteľným zdrojom elektriny sa Visa taktiež prihlásila k smerniciam RE100, globálnej spolupráci vplyvných spoločností, ktoré sa zaviazali využívať výhradne obnoviteľnú energie, na čele s The Climate Group v partnerstve s CDP; stala sa členom Aliancie nákupcov obnoviteľnej energie (REBA); a podpísala Zásady nákupcov obnoviteľnej energie.

  Vďaka nákupu výhradne obnoviteľnej elektriny Visa zmierňuje emisie skleníkových plynov z elektriny, ktorú využíva (emisie Scope 2), a v porovnaní s úrovňou z roku 2014 znižuje prevádzkové emisie svojich prevádzok a dátových centier o takmer 90 %.

  “Gratulujeme Visa k dosiahnutiu 100 % obnoviteľnej elektriny – je to dôkazom toho, že spoločnosti dokážu rýchlo prejsť k využívaniu čistej energie,” hovorí Amy Davidsen, výkonná riaditeľka spoločnosti The Climate Group, North America. “Nemenej významné je tiež to, že s cieľom zvýšiť kapacitu obnoviteľnej elektriny vo svojom odvetví Visa spolupracovala aj s ďalšími zúčastnenými stranami. Takéto líderstvo urýchľuje trhové zmeny a vedie k znižovaniu emisií skleníkových plynov.”

  Visa vytrvá vo svojom záväzku zabezpečiť udržateľnejšiu budúcnosť v rámci svojich prevádzok a v širšom komerčnom ekosystéme. V rámci prevádzok po celom svete Visa v záujme naplnenia tohto záväzku zaviedla opatrenia energetickej efektívnosti, vrátane záväzku využívať LEED stavebný dizajn a prevádzku, modernejšie osvetlenie a HVAC a postupy efektívnej elektroniky, na základe ktorej musí minimálne 90 % nových elektronických zariadení v najväčšom technologickom campuse spĺňať certifikačný štandard ENERGY STAR alebo EPEAT.

  “V súvislosti s narastajúcim významom globálnych výziev súvisiacich s klimatickými zmenami si uvedomujeme a rozumieme potrebe zohrávať pri budovaní udržateľnejšej budúcnosti vedúcu úlohu.” uviedol Douglas Sabo, viceprezident a riaditeľ oddelenia korporátnej zodpovednosti a udržateľnosti Visa Inc. “Pre Visa je tento úspech dôkazom toho, ako vážne vnímame našu povinnosť byť pozitívnou silou a lídrom v udržateľných obchodných praktikách.”

  Tento úspech stojí na širšej stratégii udržateľnosti Visa, ktorá v rámci nášho odvetvia už získala uznanie. Visa figuruje na severoamerickom Dow Jones indexe udržateľnosti od roku 2017, je členom FTSE4Good Index Member a v roku 2018 bola spoločnosťou Sustainalytics, vedúcim nezávislým globálnym poskytovateľom ESG a korporátnych prieskumov, vyhlásená za ´Outperformera´v kategórii Software a služby. Všetky ďalšie ocenenia spoločnosti ​Visa nájdete na Visa’s 2018 Corporate Responsibility and Sustainability report.

  Záväzok Visa k udržateľnosti presahuje aj ďalej, mimo samotnú spoločnosť. Jej aktivity súvisiace so záväzkom k udržateľnosti zahŕňajú napríklad:

 • Snahu odstrániť problémy súvisiace s hromadnou dopravou a mestskou mobilitou
 • Účasť na štúdii, ktorá sa v rámci 25 krajín venuje spotrebiteľskému správaniu a udržateľnému životu
 • Účasť na spustení Travalyst, iniciatívy zameranej na udržateľné cestovanie a turizmus
 • Spoluzaloženie Brands for Good, iniciatívy spájajúcej značky, ktoré sa týmto spôsobom snažia udržateľný spôsob života zatraktívniť a sprístupniť.

 • O Visa Europe

  Visa Europe je spoločnosť pôsobiaca v oblasti platobných technológií, ktorú vlastnia a prevádzkujú členské banky a iní poskytovatelia platobných služieb z 37 krajín Európy. Visa Europe je vedúci platobný systém v Európe, od roku 2011 do roku 2013 zvýšila svoj trhový podiel v Európe nad MasterCard z 55,5% na 56,9%.

  Visa Europe je v samotnom srdci platobných ekosystémov a poskytuje služby a infraštruktúru na to, aby miliónom európskych spotrebiteľov, firmám a vládam umožnila vykonávať elektronické platby. Jej členovia nesú zodpovednosť za vydávanie kariet, registráciu predajcov a určovanie poplatkov pre držiteľov kariet a obchodníkov. Visa Europe spracúva najviac transakcií v Európe, keďže zodpovedá za spracovanie viac ako 16 miliárd transakcií ročne – v špičke spracuje 1 627 transakcií za sekundu.

  V Európe sa v súčasnosti používa viac ako 500 miliónov kariet Visa, pričom každé euro zo 6 eur minutých v Európe je minuté práve prostredníctvom karty Visa. Celkové výdavky zaúčtované prostredníctvom kariet Visa presahujú ročne 2 bilióny eur, z toho 1,5 bilióna eur je zaplatených použitím platobného terminálu.

  Od roku 2004 je spoločnosť Visa Europe nezávislá od spoločnosti Visa Inc. a je registrovaná v Spojenom kráľovstve s výlučnou, nezrušiteľnou a permanentnou prevádzkovou licenciou v rámci Európy. Obe spoločnosti spolupracujú na tom, aby umožnili globálnu realizáciu platieb Visa vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

  Viac informácií nájdete na stránke www.visaeurope.com alebo na @VisaEuropeNews (Twitter).

  Čítať viac

  Visa a jej globálni partneri rozširujú cezhraničné platby pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky

  Tlačové správy   •   Dec 17, 2019 12:46 CET

  Spoločnosť Visa rozširuje partnerský program v oblasti dopravy Visa Ready for Transit

  Tlačové správy   •   Nov 12, 2019 12:37 CET

  • Program prináša výhody dodávateľom technológií aj zo strednej a východnej Európy
  • Až 15 technologických spoločností zo strednej a východnej Európy je zapojených do programu Visa Ready for Transit
  • 2 zo 7 bezkontaktných riešení pre hromadnú dopravu, ktoré už boli certifikované v rámci programu Visa Ready for Transit, pochádzajú z Poľska.

  Spoločnosť Visa Inc. (NYSE: V) oznámila, že sa do ich globálneho partnerského programu v oblasti dopravy Visa Ready for Transit zapojilo už 100 partnerov. Tento program poskytuje dopravným a prepravným spoločnostiam prístup k širokej sieti technologických riešení a ďalšej odbornej podpore s cieľom zjednodušiť ich prevádzku a procesy.

  Dopravné spoločnosti po celom svete využívajú ​výhody spojené s bezkontaktnými platbami v turniketoch a autobusoch. Jazda s bezkontaktnou kartou alebo digitálnou peňaženkou pomáha cestujúcim šetriť drahocenný čas, pretože nemusia riešiť nákup cestovného lístka vopred alebo si vystáť radu na dobitie cestovnej karty. Len v minulom roku pomohla spoločnosť Visa spustiť 60 nových dopravných projektov. Rovnako pozitívne sú prijímané aj aktuálne projekty, v rámci ktorých vzrástli medziročne bezkontaktné transakcie o 40 %.

  „Cestujúci po celom svete oceňujú rýchlosť, bezpečnosť a praktickosť bezkontaktných platieb, čo vnímajú aj dopravné spoločnosti. S takmer 180 aktuálne prebiehajúcimi projektmi sa spoločnosť Visa zaviazala poskytovať tieto vylepšené skúsenosti a dopriať tak cestujúcim po celom svete pohodlné cestovanie,“ povedal Nick Mackie, globálny šéf pre oblasť mestskej mobility, Visa. „Ďalšie rozširovanie programu Visa Ready for Transit je pre nás povzbudením, aby sme dopravným spoločnostiam umožnili rýchly prechod na bezkontaktné riešenia a partnerom pomohli čo najviac zhodnotiť ich investície.“

  Výberom technologického poskytovateľa alebo konzultanta na podporu svojho projektu prostredníctvom partnerského programu Visa, môžu dopravné spoločnosti zjednodušiť proces identifikácie vhodného partnera a potrebných odborných znalostí, zefektívniť testovanie a implementáciu a urýchliť tak celkový čas uvedenia na trh. Dopravné spoločnosti môžu posunúť svoje projekty vpred s istotou, že vybrané certifikované riešenie spĺňa vysoké štandardy zabezpečenia spoločnosti Visa.

  Ukázalo sa, že bezkontaktné dopravné riešenia zefektívňujú výber cestovného, znižujú prevádzkové náklady a zároveň pomáhajú zvyšovať objem cestujúcich vďaka spokojnosti a pozitívnej skúsenosti zákazníkov. Program Visa Ready for Transit poskytuje dopravným spoločnostiam prístup k 100 partnerom na celom svete s najlepšími riešeniami a schopnosťami na trhu, ktoré podporujú kľúčové aspekty systémov cestovného budúcej generácie, vrátane predaja cestovných lístkov, výberu cestovného a správy back office. Okrem dodávateľov technológií zahŕňa partnerský program spoločnosti Visa aj podporu z radov vedúcich poradenských firiem, ktoré môžu pomôcť dopravným spoločnostiam pri navrhovaní a implementácií riešení tým, že poskytnú prístup k technickej dokumentácii a odborným znalostiam. Spotrebitelia na celom svete stále častejšie uprednostňujú bezkontaktné platby, čo dokazuje aj fakt, že viac ako 50 % fyzických platieb kartou mimo USA bolo uskutočnených bezkontaktne. V USA bolo vydaných viac ako 100 miliónov bezkontaktných kariet Visa, pričom v roku 2020 sa ich očakáva až 300 miliónov.

  „Účasť v rámci partnerského tranzitného programu spoločnosti Visa nám umožnila priniesť intuitívne a bezproblémové platby, ktoré reagovali na požiadavky cestujúcich. A zároveň dopravným spoločnostiam vytvorila priestor na inovácie v oblasti cestovného a ich kontroly v rámci poskytovaných služieb. Vďaka našej participácii sme mohli urýchliť prijímanie bezkontaktných EMV platieb v našich pobočkách po celom svete, čo okrem prevádzkových výhod prinieslo aj úsporu nákladov a poskytlo množstvo cenných údajov pre ďalší rozvoj digitalizácie služieb,“ hovorí Adrian Kelly, produktový riaditeľ, Vix Technology.

  V súčasnosti spoločnosť Visa pomáha pri poskytovaní bezkontaktných platieb vo verejnej doprave a zlepšuje prepravu v praxi pre niekoľko tranzitných operátorov aj v našom regióne. V Českej republike priniesla bezkontaktné platby v rámci verejnej dopravy v Ostrave, Děčíne či Prahe. Rovnako na Slovensku sa snaží spoločnosť Visa presadzovať spoluprácu s dopravnými podnikmi s cieľom urýchliť bezproblémové cestovanie a priniesť výhody platenia kartami aj do slovenských miest. 

  Ak ste poskytovateľ verejnej dopravy a chceli by ste sa dozvedieť viac o partneroch programu Visa Ready for Transit, bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

  Ak ste hardvérová alebo softvérová spoločnosť, prípadne dopravný konzultant a chceli by ste sa stať partnerom Visa Ready for Transit, alebo ak ste už prihlásený do programu a chceli by ste svoje riešenie certifikovať prostredníctvom Visa, viac sa dozviete tu.

  O Visa Europe

  Visa Europe je spoločnosť pôsobiaca v oblasti platobných technológií, ktorú vlastnia a prevádzkujú členské banky a iní poskytovatelia platobných služieb z 37 krajín Európy. Visa Europe je vedúci platobný systém v Európe, od roku 2011 do roku 2013 zvýšila svoj trhový podiel v Európe nad MasterCard z 55,5% na 56,9%.

  Visa Europe je v samotnom srdci platobných ekosystémov a poskytuje služby a infraštruktúru na to, aby miliónom európskych spotrebiteľov, firmám a vládam umožnila vykonávať elektronické platby. Jej členovia nesú zodpovednosť za vydávanie kariet, registráciu predajcov a určovanie poplatkov pre držiteľov kariet a obchodníkov. Visa Europe spracúva najviac transakcií v Európe, keďže zodpovedá za spracovanie viac ako 16 miliárd transakcií ročne – v špičke spracuje 1 627 transakcií za sekundu.

  V Európe sa v súčasnosti používa viac ako 500 miliónov kariet Visa, pričom každé euro zo 6 eur minutých v Európe je minuté práve prostredníctvom karty Visa. Celkové výdavky zaúčtované prostredníctvom kariet Visa presahujú ročne 2 bilióny eur, z toho 1,5 bilióna eur je zaplatených použitím platobného terminálu.

  Od roku 2004 je spoločnosť Visa Europe nezávislá od spoločnosti Visa Inc. a je registrovaná v Spojenom kráľovstve s výlučnou, nezrušiteľnou a permanentnou prevádzkovou licenciou v rámci Európy. Obe spoločnosti spolupracujú na tom, aby umožnili globálnu realizáciu platieb Visa vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

  Viac informácií nájdete na stránke www.visaeurope.com alebo na @VisaEuropeNews (Twitter).

  Čítať viac

  Visa získala portfólio platobných riešení firmy Rambus

  Tlačové správy   •   Júl 17, 2019 12:31 CEST

  Akvizícia priniesla spoločnosti Visa rozšírenie bezpečnosti prostredníctvom tokenizácie aj mimo kariet Visa na akýkoľvek typ transakcie, vrátane domácich kartových sietí a platobných systémov založených na účtoch a platbách v reálnom čase.

  Spoločnosť VISA (NYSE: V) koncom júna podpísala dohodu o akvizícii portfólia služieb v oblasti tokenizácie a ticketingových systémov (Bell ID a Ecebs LTD) od spoločnosti Rambus (NASDAQ: RMBS), popredného poskytovateľa IP a čipov, ktoré sú určené na rýchlejší a bezpečnejší prenos dát. Vďake kombinácii tokenizačných možností v rámci siete Visa s lokálnou technológiou tokenizácie účtov spoločnosti Rambus bude možné vykonávať bezpečnejšie platby vo všetkých formách globálneho obchodu.

  Visa je jedným z lídrov v oblasti tokenizačnej technológie, ktorá nahrádza citlivé platobné informácie jedinečným identifikátorom tzv. tokenom pre vyššiu bezpečnosť digitálnych platieb. V súčasnosti poskytuje Visa tieto služby prostredníctvom Visa Token Service pre platby kartou v sieti Visa. Technológia tokenov spoločnosti Rambus umožní spoločnosti Visa rozšíriť bezpečnosť a pohodlie tokenizácie na všetky typy transakcií aj mimo kariet Visa, vrátane kariet v domácich sieťach a platobných systémoch založených na účtoch a platbách v reálnom čase.

  „Zvyšovanie bezpečnosti digitálnych transakcií je základom prísľubu značky Visa a takisto je aj zásadným faktorom pre rast elektronických platieb pre každého a kdekoľvek. Keďže spôsob, akým ľudia a podniky platia alebo prijímajú platby, sa neustále vyvíja, pridanie technológie firmy Rambus nám umožní poskytovať väčšiu bezpečnosť aj mimo platobnej karty, aby sme podporili zvyšovanie transakcií, ďalší rozvoj platobných systémov a zúčastnených subjektov,“ povedal TS Anil, senior viceprezident a globálny riaditeľ pre platobné produkty a platformy spoločnosti Visa. „V budúcnosti budeme uplatňovať tieto rozšírené možnosti, odborné znalosti a rozsah, aby sme pomohli všetkým formám globálneho obchodu.“

  Tokenizácia je jedným z najefektívnejších spôsobov znižovania podvodov a zabezpečuje ochranu pre platobné karty v mieste predaja, online transakcie a aj pre uložené citlivé údaje z kreditných kariet. Spustením služby Visa Token Service v roku 2014 dosiahla spoločnosť Visa významný pokrok pri budovaní a škálovaní tokenizácie pre platby kartou – sprístupnila tokenizáciu na 100 trhoch, pričom touto službou pokrýva približne 90% celkového objemu platieb Visa. Momentálne je v rámci tokenizačnej platformy už viac ako 60 globálnych žiadateľov tokenov aj spolu s nedávno pridanými žiadateľmi.

  „Platobné a ticketingové riešenia Rambus patria medzi popredné v oblasti tokenizačnej technológie,“ povedal Jerome Nadel, senior viceprezident a generálny riaditeľ pre platby a ticketing, a tiež CMO v spoločnosti Rambus. „Spojenie so spoločnosťou Visa ako lídrom v oblasti platieb nám umožní škálovať technológiu a možnosti, aby sme mohli poskytovať nové produkty a služby pre trh, a zároveň pokračovať v spolupráci s existujúcimi zákazníkmi.“

  Popri tokenizácii, portfólio spoločnosti Rambus v oblasti digitálneho ticketingu a odborné znalosti v sektore dopravy dopĺňajú záväzok spoločnosti Visa poskytovať prevádzkovateľom verejnej dopravy, technologickým partnerom a mestám globálne riešenia v oblasti tranzitu a mobility po celom svete. Visa má na celom svete takmer 250 tranzitných projektov, ktoré pomáhajú miliónom ľudí presúvať sa rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Visa bude naďalej podporovať prevádzkovateľov verejnej dopravy, klientov a partnerov pri poskytovaní nových foriem akceptačných riešení, ako aj riešení pre mobilitu s cieľom zlepšiť zážitok z cestovania na miliardách ciest.

  O Visa Europe

  Visa Europe je spoločnosť pôsobiaca v oblasti platobných technológií, ktorú vlastnia a prevádzkujú členské banky a iní poskytovatelia platobných služieb z 37 krajín Európy. Visa Europe je vedúci platobný systém v Európe, od roku 2011 do roku 2013 zvýšila svoj trhový podiel v Európe nad MasterCard z 55,5% na 56,9%.

  Visa Europe je v samotnom srdci platobných ekosystémov a poskytuje služby a infraštruktúru na to, aby miliónom európskych spotrebiteľov, firmám a vládam umožnila vykonávať elektronické platby. Jej členovia nesú zodpovednosť za vydávanie kariet, registráciu predajcov a určovanie poplatkov pre držiteľov kariet a obchodníkov. Visa Europe spracúva najviac transakcií v Európe, keďže zodpovedá za spracovanie viac ako 16 miliárd transakcií ročne – v špičke spracuje 1 627 transakcií za sekundu.

  V Európe sa v súčasnosti používa viac ako 500 miliónov kariet Visa, pričom každé euro zo 6 eur minutých v Európe je minuté práve prostredníctvom karty Visa. Celkové výdavky zaúčtované prostredníctvom kariet Visa presahujú ročne 2 bilióny eur, z toho 1,5 bilióna eur je zaplatených použitím platobného terminálu.

  Od roku 2004 je spoločnosť Visa Europe nezávislá od spoločnosti Visa Inc. a je registrovaná v Spojenom kráľovstve s výlučnou, nezrušiteľnou a permanentnou prevádzkovou licenciou v rámci Európy. Obe spoločnosti spolupracujú na tom, aby umožnili globálnu realizáciu platieb Visa vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

  Viac informácií nájdete na stránke www.visaeurope.com alebo na @VisaEuropeNews (Twitter).

  Čítať viac

  Služba Apple Pay je od dnes dostupná pre držiteľov kariet Visa na Slovensku a v ďalších 12 európskych krajinách

  Tlačové správy   •   Jún 26, 2019 12:26 CEST

  Visa vďaka využitiu umelej inteligencie dokáže zabrániť podvodom v objeme približne 25 miliárd USD

  Tlačové správy   •   Jún 18, 2019 12:19 CEST

  Odkedy začala spoločnosť Visa využívať umelú inteligenciu v platobných transakciách, neustály vývoj tejto technológie v rámci riešenia Visa Advanced Authorization pomáha zvyšovať dôveru obchodníkov aj spotrebiteľov.

  Spoločnosť Visa Inc. (NYSE: V) predstavila výsledky najnovšej analýzy, ktorá ukazuje, že využitím umelej inteligencie (AI) v rámci riešenia Visa Advanced Authorization (VAA) pomohla finančným inštitúciám zabrániť podvodom v odhadovanom objeme 25 miliárd USD ročne. Vďaka vývoju novej technológie sa globálny platobný ekosystém stáva bezpečnejším pre predajcov aj spotrebiteľov. VAA je komplexný nástroj pre oblasť riadenia rizika, ktorý monitoruje a vyhodnocuje autorizácie transakcií v rámci globálnej platobnej siete VisaNet v reálnom čase, a tým pomáha finančným inštitúciám identifikovať a reagovať rýchlo na podvodné schémy a nové trendy. Spoločnosť Visa minulý rok spracovala viac ako 127 miliárd transakcií medzi obchodníkmi a finančnými inštitúciami v rámci siete VisaNet. Umelá inteligencia analyzovala 100 % týchto transakcií (overenie každej transakcie trvá približne jednu milisekundu), takže finančné inštitúcie dokázali rozoznať a rýchlo schváliť legitímne nákupy a zároveň dokázali pohotovo identifikovať a predchádzať podvodným transakciám.

  „Jednou z najnáročnejších výziev v platbách je oddelenie dobrých transakcií uskutočnených majiteľmi účtov od tých podvodných bez spomalenia platobného procesu,“ hovorí Melissa McSherry, senior viceprezidentka a globálna riaditeľka spoločnosti pre Data, Risk and Identity Products and Solutions spoločnosti Visa. „Spoločnosť Visa bola prvou platobnou sieťou, ktorá v roku 1993 aplikovala umelú inteligenciu založenú na neurónovej sieti, aby analyzovala rizikovosť transakcií v reálnom čase, čo malo aj okamžitý dopad na podvody. Dosiahnutím tej správnej rovnováhy medzi ľudskou expertízou a technologickými inováciami pokračujeme v rozvíjaní našich schopností, pretože nové prelomové objavy v oblasti umelej inteligencie rozširujú sféru toho, čo je možné.“

  Pre finančné inštitúcie môže viesť spomalenie platobného procesu až k zrušeniu platobnej karty. Štúdia spoločnosti Javelin Strategy & Research odhalila, že viac ako polovica držiteľov platobných kariet, ktorí boli postihnutí chybnými odmietnutiami karty (51 percent) pri platbách, použila následne radšej sekundárnu platobnú kartu na ukončenie nákupu u toho istého obchodníka, čo môže viesť k tomu, že sa konkurenčná platobná karta stane primárnou. Avšak k odstráneniu spomalenia platobného procesu nesmie dochádzať na úkor identifikácie a predchádzaniu podvodom. Na základe zistení prieskumu Národnej maloobchodnej federácie a agentúry Forrester až 55 % opýtaných označilo podvody za hlavnú výzvu, ktorej čelia maloobchodníci v oblasti platieb.

  Riešenie Visa Advanced Authorization predstavuje vrstvu prevencie podvodov, ktorá môže pomôcť znížiť riziko a podvody pre finančné inštitúcie ako aj maloobchodníkov. Takisto dokáže pomôcť znížiť spomalenie platobných procesov z dôvodu chybných odmietnutí kariet pre držiteľov platobných účtov. Systém Visa Advanced Authorization využíva viac ako 8 000 finančných inštitúcií v 129 krajinách sveta.

  Predchádzanie podvodom takmer rýchlosťou svetla

  Spoločnosť Visa je priekopníkom v používaní neurónových sietí navrhnutých podľa vzoru ľudského mozgu, ktorými poháňa svoju platformu umelej inteligencie na identifikáciu možných podvodov. Prináša tak rýchlejší a detailnejší pohľad do predtým neznámych korelácií. Visa Advanced Authorization prináša maloobchodníkom a finančným inštitúciám rôzne výhody, ako napríklad:

 • Využitie modelov založených na strojovom učení, ktoré skúmajú indikátory podvodu každej jednej transakcie v reálnom čase – vyhodnocujú aktivity, schémy a ďalších vyše 500 rizikových atribútov – to všetko v priebehu približne jednej milisekundy.
 • Hodnotenie rizika, ktoré spoločnosť Visa zdieľa s finančnou inštitúciou vlastníka účtu, kde sa rozhodne, či transakciu schváli alebo odmietne, alebo či označí transakcie na účel kontroly držiteľom účtu.
 • Schopnosť identifikovať dobré transakcie aj vtedy, keď ich urobili noví alebo zriedkaví kupujúci, čím sa znižuje pravdepodobnosť chybného odmietnutia karty.
 • Autorizácia v reálnom čase pomocou integrovanej globálnej prediktívnej analytiky na identifikáciu a prevenciu podvodov.
 • Spoločnosť Visa udržuje globálnu mieru podvodov na historickom minime – menej ako 0,1 percenta – prostredníctvom viacvrstvového prístupu k investovaniu do ľudskej inteligencie a technológií, vrátane umelej inteligencie, ďalej nástrojov, zdrojov a kontroly riadenia rizika, ktoré posilňujú postavenie spotrebiteľov a klientov a v neposlednom rade stanovenia procesov riadenia s cieľom pomôcť firmám a regulačným orgánom zostať pohotovými.

  „Spotrebitelia označili Visa za najdôveryhodnejšiu spoločnosť, ktorá poskytuje finančné služby alebo platby medzi všetkými platobnými sieťami. Veríme, že je to dôsledkom zamerania spoločnosti Visa na odstraňovanie podvodov a ochranu platobného ekosystému,“ dodáva Melissa McSherry.

  Ďalšie riešenia v oblasti riadenia rizík s využitím umelej inteligencie

  Spoločnosť Visa bojuje každý deň za bezpečnosť s cieľom chrániť platobný ekosystém a ponúka portfólio produktov a služieb v oblasti riadenia rizika, ktoré môžu pomôcť spotrebiteľom, obchodníkom a finančným inštitúciám predchádzať podvodom. Medzi takéto riešenia patrí napríklad ​Visa Risk Manager (VRM)​Visa Consumer Authentication Services (VCAS) a ​CyberSource Decision Manager (DM). Viac informácií o portfóliu riešení Visa v oblasti riadenia rizík nájdete na stránke ​Visa Security.

  Dodatočné zdroje

 • Ak vás zaujíma, ako funguje umelá inteligencia Visa v oblasti zlepšovania autorizácie platieb, pustite si toto ​video
 • Pre viac informácií o bezpečnosti Visa navštívte ​Visa newsroom alebo ​Visa Blog
 • Pre novinky v oblasti bezpečnosti spoločnosti Visa sledujte na stránkach ​LinkedIn​Twitter a ​YouTube
 • O Visa Europe

  Visa Europe je spoločnosť pôsobiaca v oblasti platobných technológií, ktorú vlastnia a prevádzkujú členské banky a iní poskytovatelia platobných služieb z 37 krajín Európy. Visa Europe je vedúci platobný systém v Európe, od roku 2011 do roku 2013 zvýšila svoj trhový podiel v Európe nad MasterCard z 55,5% na 56,9%.

  Visa Europe je v samotnom srdci platobných ekosystémov a poskytuje služby a infraštruktúru na to, aby miliónom európskych spotrebiteľov, firmám a vládam umožnila vykonávať elektronické platby. Jej členovia nesú zodpovednosť za vydávanie kariet, registráciu predajcov a určovanie poplatkov pre držiteľov kariet a obchodníkov. Visa Europe spracúva najviac transakcií v Európe, keďže zodpovedá za spracovanie viac ako 16 miliárd transakcií ročne – v špičke spracuje 1 627 transakcií za sekundu.

  V Európe sa v súčasnosti používa viac ako 500 miliónov kariet Visa, pričom každé euro zo 6 eur minutých v Európe je minuté práve prostredníctvom karty Visa. Celkové výdavky zaúčtované prostredníctvom kariet Visa presahujú ročne 2 bilióny eur, z toho 1,5 bilióna eur je zaplatených použitím platobného terminálu.

  Od roku 2004 je spoločnosť Visa Europe nezávislá od spoločnosti Visa Inc. a je registrovaná v Spojenom kráľovstve s výlučnou, nezrušiteľnou a permanentnou prevádzkovou licenciou v rámci Európy. Obe spoločnosti spolupracujú na tom, aby umožnili globálnu realizáciu platieb Visa vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

  Viac informácií nájdete na stránke www.visaeurope.com alebo na @VisaEuropeNews (Twitter).

  Čítať viac

  Platforma Visa B2B Connect spustená celosvetovo

  Tlačové správy   •   Jún 14, 2019 11:56 CEST

  Kontakty 2 kontakty

  • Kontakt pre tlač
  • maccrtvtineia.qnkoutlluharvciknxovlca@wegrewayqblihkngrw.ciaomgo
  • +421 915 759 469
  • +421 2 5920 1444

  O spoločnosti Visa Slovensko

  Visa vždy s Vami

  O Visa Europe
  Visa Europe je spoločnosť pôsobiaca v oblasti platobných technológií, ktorú vlastnia a prevádzkujú členské banky a iní poskytovatelia platobných služieb z 37 krajín Európy. Visa Europe je vedúci platobný systém v Európe, od roku 2011 do roku 2013 zvýšila svoj trhový podiel v Európe nad MasterCard z 55,5% na 56,9%.Visa Europe je v samotnom srdci platobných ekosystémov a poskytuje služby a infraštruktúru na to, aby miliónom európskych spotrebiteľov, firmám a vládam umožnila vykonávať elektronické platby. Jej členovia nesú zodpovednosť za vydávanie kariet, registráciu predajcov a určovanie poplatkov pre držiteľov kariet a obchodníkov. Visa Europe spracúva najviac transakcií v Európe, keďže zodpovedá za spracovanie viac ako 16 miliárd transakcií ročne – v špičke spracuje 1 627 transakcií za sekundu.

  V Európe sa v súčasnosti používa viac ako 500 miliónov kariet Visa, pričom každé euro zo 6 eur minutých v Európe je minuté práve prostredníctvom karty Visa. Celkové výdavky zaúčtované prostredníctvom kariet Visa presahujú ročne 2 bilióny eur, z toho 1,5 bilióna eur je zaplatených použitím platobného terminálu.

  Od roku 2004 je spoločnosť Visa Europe nezávislá od spoločnosti Visa Inc. a je registrovaná v Spojenom kráľovstve s výlučnou, nezrušiteľnou a permanentnou prevádzkovou licenciou v rámci Európy. Obe spoločnosti spolupracujú na tom, aby umožnili globálnu realizáciu platieb Visa vo viac ako 200 krajinách a regiónoch.

  Viac informácií nájdete na stránke www.visaeurope.com alebo na @VisaEuropeNews (Twitter).