Skip to main content

Nowa wersja Verified by Visa: jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i dalsze uproszczenie płatności online

Komunikat prasowy   •   Cze 01, 2017 12:53 CEST

  • Visa wprowadza nową generację opracowanej przez siebie platformy technologicznej 3-D Secure, wspierającej usługę Verified by Visa
  • Zmiana globalnie podnosi poziom bezpieczeństwa i wygody mobilnych płatności online
  • Od 2015 r. odsetek Europejczyków dokonujących zakupów online z użyciem urządzeń mobilnych wzrósł trzykrotnie

Londyn, Warszawa, 1 czerwca 2017 r. – Visa poinformowała o zbliżającej się aktualizacji swojej usługi Verified by Visa – globalnego rozwiązania, które zwiększa bezpieczeństwo zakupów online, pomagając potwierdzić, że płatności dokonuje prawowity posiadacz karty Visa. Aktualizacja pozwala dostarczyć instytucjom finansowym i detalistom dodatkowe dane umożliwiające lepsze uwierzytelnianie konsumenta i zmniejszenie liczby transakcji nieuprawnionych dokonywanych za pośrednictwem przeglądarki na urządzeniach mobilnych lub komputerach stacjonarnych, w aplikacjach lub z poziomu urządzeń połączonych z internetem. Jednym z jej elementów jest wdrożenie 3-D Secure 2.0 – nowej generacji platformy bezpieczeństwa stworzonej przez Visa, na której opiera się usługa Verified by Visa.

Udoskonalona technologia, która stoi za usługą 3-D Secure 2.0, dostarcza wydawcom kart i detalistom dodatkowych narzędzi umożliwiających dostosowanie procesu uwierzytelniania, a jednocześnie zapewnia wygodną i szybką obsługę konsumenta. Tworząc możliwość wymiany informacji – w oparciu o współpracę partnerów w czasie rzeczywistym – Visa poprawia przepływ danych pomiędzy detalistami a wydawcami instrumentów płatniczych, co pozwala na poszerzenie ich zakresu o bezprecedensową liczbędodatkowych informacji nt. transakcji (np. rodzaj urządzenia czy adres dostawy). Pozwala to detalistom i instytucjom finansowym na bardziej precyzyjne uwierzytelnianie konsumenta w czasie rzeczywistym, co – jak pokazują wyniki badań – skraca czas zakupu o 85% przy jednoczesnym zmniejszeniu skali zjawiska porzucania koszyka o 70%. Więcej informacji tutaj: http://bit.ly/2qDt4nh.

„W zakresie rozwiązań uwierzytelniających obserwujemy ogromny postęp, jaki dokonał się od czasów kart z paskiem magnetycznym i transakcji potwierdzanych podpisem. Wraz ze zmianami w sposobach płatności pojawiła się potrzeba tworzenia innowacji zapewniających większe bezpieczeństwo. Większość Europejczyków płaci już z użyciem urządzenia mobilnego, lecz ryzyko nadużyć i obawy o bezpieczeństwo są tym, co wciąż najbardziej odstrasza ich od takich płatności” – powiedział Mike Lemberger, wiceprezes ds. produktów w Europie, Visa.

„Dzięki pionierskiemu rozwojowi platformy 3DS 2.0, możemy zaoferować ulepszoną usługę autentykacji, zapewniającą większą szybkość i bezpieczeństwo płatności dokonywanych z poziomu urządzeń mobilnych. Tym samym detaliści internetowi w Europie zyskują możliwość zmniejszenia skali zjawiska porzucania koszyka. Aktualizacja usługi dostarcza również wszystkich narzędzi niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy PSD2 w zakresie kart płatniczych, co jest znaczącą korzyścią, o której również należy pamiętać” – dodał Mike Lemberger.

Aby dać wydawcom kart i detalistom czas na przetestowanie rozwiązań Visa, realizację programów pilotażowych oraz dostosowanie tych rozwiązań i ich ostateczne wdrożenie, obecne zasady organizacji Visa dotyczące transakcji z wykorzystaniem 3-D Secure inicjowanych przez detalistów zaczną obowiązywać również w stosunku do zaktualizowanej wersji usługi od kwietnia 2019 r.* Detaliści i wydawcy kart pracują już nad wprowadzeniem nowej wersji usługi i – jak przewiduje Visa – pierwsze wdrożenia nastąpią w drugiej połowie 2017 r. Visa będzie kontynuować współpracę z instytucjami finansowymi i partnerami na całym świecie przy wspieraniu nowych rozwiązań 3-D Secure 2.0, przy czym główny nacisk położony zostanie na dalsze zwiększanie bezpieczeństwa płatności oraz usprawnianie autoryzacji, z myślą o zapewnieniu konsumentom jak największego komfortu płatności cyfrowych.

Zwiększona zdolność do obsługi różnych urządzeń pozwoli na ochronę konsumentów bez względu na to, gdzie i w jaki sposób zdecydują się dokonać płatności. Jak wskazują wyniki badań Visa obejmujących ponad 36 tys. respondentów w Europie (2016 Digital Payments Study), odsetek konsumentów regularnie płacących z użyciem urządzenia mobilnego wzrósł trzykrotnie w porównaniu z 2015 r. (54% wobec 18%). Wprowadzane ulepszenia w przyszłości ułatwią również integrację technologii płatniczych w ramach internetu rzeczy – a według szacunków agencji Gartner liczba urządzeń połączonych z internetem wzrośnie w 2020 r. do poziomu 20,8 mld. Ulepszone metody uwierzytelniania w oparciu o analizę ryzyka zmniejszą zakres problemów, redukując liczbę przypadków wymagających dodatkowej weryfikacji – np. za pomocą hasła statycznego czy kodu PIN – przy płatnościach z dowolnego urządzenia.

###

* Data kwiecień 2019 r. odnosi się do wszystkich regionów Visa na świecie. Istniejąca ochrona dla rozwiązań bezpieczeństwa opartych o rozwiązanie 3-D Secure 1.0 pozostanie w mocy.


O badaniu „Visa Digital Payments Study 2016”:

Badanie Digital Payments Study 2016 zostało przeprowadzone przez agencję Populus na zlecenie Visa w sierpniu i wrześniu 2016 r. w 19 krajach: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Próba konsumentów uczestniczących w badaniu to 36 843 osób ogółem – około 2 tys. respondentów w każdym kraju.


Dodatkowe dane:

Gartner, luty 2017 r. –http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917

Raport „European B2C e-commerce report 2016” szacuje wartość europejskiego rynku B2C e-commerce na 509,9 mld euro, przy spadającym tempie wzrostu (18,4% w 2011 r., 13,3% w 2015 r. i 12% szacowane dla 2016 r.).


O Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) to globalna firma zajmująca się technologiami płatniczymi i świadcząca szybkie, bezpieczne oraz niezawodne usługi płatności elektronicznych na rzecz konsumentów, firm, instytucji finansowych oraz jednostek sektora publicznego w ponad 200 krajach i terytoriach zależnych. Firma obsługuje sieć przetwarzania danych transakcji VisaNet – jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie – która może przetwarzać w ciągu sekundy ponad 65 tys. operacji, zapewniając konsumentom ochronę przed oszustwami, a detalistom – gwarancję płatności. Visa nie jest bankiem, nie wydaje kart płatniczych, nie udziela kredytów ani nie ustala opłat pobieranych od konsumentów. Jednak dzięki wprowadzanym przez Visa innowacjom jej klienci z grona instytucji finansowych mogą oferować konsumentom większy wybór – możliwość płacenia w danej chwili przy pomocy kart debetowych, z wyprzedzeniem przy użyciu kart przedpłaconych lub z odroczeniem przy wykorzystaniu kart kredytowych. Więcej informacji znajduje się na stronach www.visaeurope.com i www.visa.pl, na blogu vision.visaeurope.com oraz na Twitterze @VisaInEurope i @Visa_PL.