Skip to main content

Visa i banki wspierają Polską Akcję Humanitarną przy projekcie pomocy dzieciom-uchodźcom z Syrii i Iraku

Komunikat prasowy   •   Lut 15, 2016 14:00 CET

  • Polska Akcja Humanitarna otrzymuje 100 tys. euro od Visa Polska na wsparcie dla przebywających w Turcji dzieci-uchodźców
  • Pomoc obejmie opiekę psychologiczną, nieformalne zajęcia edukacyjne, sportowe, plastyczne i zabawy dla ponad 4 tys. dzieci


Warszawa, 15 lutego 2016 r. – Visa Europe wraz z polskimi bankami członkowskimi zrzeszonymi w organizacji Visa Polska, przekazała kwotę 100 tys. euro na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Wsparcie pozwoli zrealizować projekt, w ramach którego dzieci –uchodźcy z Syrii i Iraku – przebywające poza obozami na terenie Turcji, od 1 marca 2016 r. zyskają m.in. pomoc psychologiczną, zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjne w bezpiecznym miejscu.

Darowizna na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej zostanie przeznaczona w całości na stworzenie i funkcjonowanie specjalnej „strefy przyjaznej dzieciom” w tureckim mieście Akcakale na granicy z Syrią. Pomocą zostanie objęte 4,4 tys. syryjskich i irackich dzieci-uchodźców przebywających poza obozami. Ośrodek (Child Friendly Space) ma zapewnić opiekę, nieformalne zajęcia edukacyjne, sportowe, plastyczne i zabawy, a także wsparcie indywidualne dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Syryjskie dzieci będą stanowić 95% grupy otoczonej opieką.

„Ten projekt jest wartościowy przede wszystkim dlatego, że daje możliwość względnie bezpiecznego i normalnego dzieciństwa, o ile w ogóle można mówić o normalności w takich warunkach. Takie ośrodki to w świecie uchodźstwa i wojny jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą się czuć w miarę bezpiecznie. Możemy i powinniśmy zapewnić syryjskim dzieciom w miarę normalne dzieciństwo i chociaż trochę bezpieczeństwa, tak żeby nie stały się „straconym pokoleniem”. Taką szansą są Child Friendly Spaces” – komentuje otrzymaną darowiznę Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

PAH, powołując się na dane Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców udostępnionych fundacji, zwraca uwagę, że kobiety i dzieci stanowią 70% uchodźców w prowincji Sanliurufa, w której znajduje się graniczne miasto Akcakale. W samym tym mieście poza obozami przebywa ponad 28 tys. uchodźców. To właśnie Akcakale zostanie objęte półrocznym projektem prowadzonym przez Polską Akcję Humanitarną przy współpracy tureckiej organizacji charytatywnej IMPR.

„Kiedy pojawia się kryzys i potrzeba niesienia pomocy – trzeba działać. Bezprecedensowa skala humanitarnego kryzysu wymaga od nas wspólnego zaangażowania się. Doskonale to rozumiemy, bo jesteśmy społeczeństwem wrażliwym na krzywdę innych, a szczególnie dzieci.Dlatego też Komitet Decyzyjny Visa Polska postanowił przekazać kwotę 100 tys. euro na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Mam nadzieję, że podobnych inicjatyw, jak ta podjęta przez Visa i polskie banki członkowskie, będzie w kraju więcej” – dodaje Szymon Wałach, przewodniczący Komitetu Decyzyjnego Visa Polska i dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim.

„Mamy do czynienia z największym kryzysem uchodźczym i migracyjnym od czasów II wojny światowej. Nie możemy zostać wobec niego obojętni. Wierzymy, że wsparcie udzielone najmłodszym uchodźcom, zapewniające im choć namiastkę normalnego dzieciństwa, będzie dla nich szansą na lepszą przyszłość” – komentuje Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

Visa Europe od dawna wspiera szlachetne cele, w tym pomoc dzieciom-uchodźcom. W ubiegłym roku organizacja, w odpowiedzi na apel organizacji Save the Children,przekazała kwotę 1 miliona funtów szterlingów na specjalny fundusz pomocy Child Refugee Crisis Appeal. Organizacja Save the Childen funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, a jej przedstawiciele pracują obecnie na całej trasie przemierzanej przez uchodźców – zarówno w krajach dotkniętych wojną, jak i tych, przez które wiedzie ich wędrówka, jak Turcja, Egipt czy Włochy – działając na rzecz ochrony dzieci wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.


Polska Akcja Humanitarna (PAH) 

PAH jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 r. Prezesem Zarządu Fundacji jest Janina Ochojska. Polska Akcja Humanitarna realizuje swoją misję poprzez: udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa. Fundacja pracuje ze społecznościami dotkniętymi przez kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne, prześladowania i ubóstwo, aby zagwarantować im prawa do: życia i zdrowia, wody i należytych warunków sanitarnych, żywności, edukacji, życia w godnych warunkach, zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych. PAH działa na całym świecie, do tej pory udzieliła pomocy w ponad 40 krajach dotkniętych największymi kryzysami humanitarnymi ostatnich 20 lat.

Polska Akcja Humanitarna m.in. zapewniła dostęp do wody i należytych warunków sanitarnych dla ponad półtora miliona ludzi, stworzyła możliwość zdobywania edukacji dla ponad 30 tys. uczniów, pomogła ponad 100 tys. niedożywionych dzieci w Polsce i na świecie. 


Visa Europe

Visa Europe, organizacja zajmująca się technologiami płatniczymi, stanowi własność instytucji członkowskich – banków oraz innych firm świadczących usługi płatnicze z 38 krajów Europy, które sprawują nadzór nad jej zarządem.

Visa Europe znajduje się w samym centrum ekosystemu płatności, dostarczając usługi oraz infrastrukturę, które umożliwiają dokonywanie płatności elektronicznych milionom konsumentów, firm i instytucji sektora publicznego w Europie. Instytucje członkowskie Visa Europe zajmują się wydawnictwem kart płatniczych i świadczeniem usług akceptacji kart na rzecz detalistów, a także ustalają poziom opłat pobieranych od użytkowników kart i punktów usługowo-handlowych. Visa Europe jest również największym w Europie dostawcą usług przetwarzania danych transakcji, który obsługuje ponad 18 miliardów transakcji rocznie.

W Europie zostało wydanych ponad 500 milionów kart Visa, którymi jest już opłacane jedno na każde 6 euro wydawane w Europie na konsumpcję. Całkowita wartość transakcji z użyciem kart Visa w całej Europie przekracza poziom 2 bilionów euro rocznie, z czego płatności w punktach handlowo-usługowych wynoszą 1,5 biliona euro.

Organizacja Visa Europe jest niezależną firmą posiadającą wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję na posługiwanie się marką Visa na obszarze Europy. Visa Europe współpracuje z Visa Inc. na rzecz wzajemnej globalnej akceptacji na obszarze ponad 200 krajów i terytoriów.

Strona internetowa: www.visaeurope.com

Twitter: @VisaEuropeNews