Skip to main content

Wyniki roczne Visa: dynamiczny rozwój obrotu bezgotówkowego, w tym ponad 40% wzrost liczby płatności polskimi kartami

Komunikat prasowy   •   Lut 04, 2016 11:48 CET

 • Rozwój Visa w Polsce m.in. dzięki intensywnemu promowaniu płatności bezgotówkowych wspólnie z bankami
 • Sukces płatności zbliżeniowych fundamentem dla rozwoju mobilnych płatności zbliżeniowych Visa

 • Warszawa, 4 lutego 2016 r. – Według danych Visa Europe dotyczących Polski, w zakończonym we wrześniu 2015 r. roku sprawozdawczym organizacja odnotowała wysoką dynamikę wzrostu liczby i wartości płatności kartami Visa wydanymi przez polskie banki, znacząco wpływającą na rozwój obrotu bezgotówkowego w kraju. W ciągu 12 miesięcy do września ub.r. liczba płatności dokonanych polskimi kartami Visa przekroczyła 1,5 mld (wzrost o 44,2%), a ich wartość sięgnęła niemal 26 mld euro (wzrost o 20,5%). Wysoki wzrost odnotowano także w płatnościach Visa w polskich sklepach internetowych, których wartość zwiększyła się w omawianym okresie o ponad 34%.

  Szybko rosnąca popularność płatności bezgotówkowych Visa to zasługa m.in. rozszerzenia sieci akceptacji, działań marketingowych na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego – finansowanych przez banki, agentów rozliczeniowych i Visa, a realizowanych z detalistami – oraz sukcesu płatności zbliżeniowych.

  Na koniec września 2015 r. użytkownicy kart Visa mogli płacić nimi w ponad 440 tys. terminali (wzrost o 16,2%), z czego ponad 80% stanowiły terminale zbliżeniowe. Do końca przyszłego roku płatności zbliżeniowe będą obsługiwały wszystkie terminale w Polsce. Rosnące zainteresowanie przyjmowaniem płatności bezgotówkowych i dynamiczny rozwój sieci akceptacji były następstwem m.in. obniżenia stawek opłaty interchange oraz kończącego się w drugim kwartale 2016 r. programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie, w ramach którego banki-wydawcy kart Visa dofinansowywały instalowanie nowych terminali u detalistów. Szybki wzrost liczby terminali nastąpił również w transporcie publicznym oraz płatnych strefach parkowania. Coraz powszechniejsza jest możliwość regulowania opłat publiczno-prawnych w urzędach administracji publicznej, gdzie wzrost wartości transakcji kartami Visa w omawianym okresie wyniósł 30% w stosunku do roku poprzedniego. Nowością jest uruchomiona we Wrocławiu platforma informacyjno-płatnicza, która umożliwia regulowanie podatków i opłat lokalnych przez internet przy użyciu karty Visa.

  Najważniejszymi działaniami promującymi płatności bezgotówkowe kartami Visa były m.in. kampanie z udziałem detalistów będących numerami jeden w swoich branżach, w tym z sieciami Biedronka i PKN ORLEN, a w sektorze e-commerce z serwisem Allegro oraz PayU. Uruchomiony został także program Visa Oferty, udostępniający oferty znanych marek dopasowane do zwyczajów zakupowych konsumentów.

  „Ważną rolę w ubiegłorocznym rozwoju Visa odegrał bezprecedensowy sukces płatności zbliżeniowych, które stanowią już ponad 50% wszystkich płatności kartami Visa w Polsce. Wygoda, szybkość oraz bezpieczeństwo płacenia zbliżeniowo – niezależnie od wysokości kwoty transakcji – coraz skuteczniej przekonują konsumentów do płatności bezgotówkowych” – komentuje Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.

  „Płatności zbliżeniowe zbudowały mocny fundament pod rozwój oczekiwanych przez konsumentów mobilnych płatności zbliżeniowych Visa wprowadzanych szeroko przez banki, które już w tym roku powinny stać się popularnym sposobem płacenia za zakupy w Polsce” – dodaje Małgorzata O’Shaughnessy.

  Mobilne płatności zbliżeniowe Visa oparte o chmurę i technologię HCE udostępniły już Bank Zachodni WBK oraz PKO Bank Polski, a grupa kilkunastu kolejnych banków pracuje nad ich wdrożeniem.

  „Wdrażanie mobilnych płatności zbliżeniowych przez polskie banki przyczyni się do zwiększenia popularności innowacyjnych rozwiązań płatniczych, a tym samym poszerzania zakresu obrotu bezgotówkowego. Rozwój płatności elektronicznych, pozostający strategicznym celem Visa, jest skutecznym narzędziem w walce z szarą strefą gospodarczą, której ograniczenie mogłoby zwiększyć dochody budżetu państwa. Podejmowane przez nas działania wpisują się również w rządową wizję rozwoju cyfrowej, bezgotówkowej gospodarki” – podsumowuje Małgorzata O’Shaughnessy.

  Dynamika wzrostu wartości płatności polskimi kartami Visa była niemal trzykrotnie wyższa niż średnia dla całej organizacji Visa Europe, co z jednej strony wynika z wciąż bardzo dużego potencjału rynku, a z drugiej – odzwierciedla skuteczność podejmowanych wspólnie z bankami działań na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Biznesowa i technologiczna innowacyjność tych działań skutkuje również zmniejszaniem dystansu, który w sferze płatności elektronicznych ciągle dzieli Polskę od zaawansowanych rynków Europy Zachodniej.

  Visa w Europie

  W ciągu 12 miesięcy do czerwca 2015 r. Visa Europe osiągnęła najwyższy w swojej historii roczny poziom przychodów: 2,31 mld euro, tj. o 25% więcej niż rok wcześniej. Przy zasadniczo niezmienionych od czterech lat kosztach działalności, organizacja przekazała swoim instytucjom członkowskim rekordową kwotę 739 milionów euro w formie zniżek i bonifikat oraz wspólnych projektów inwestycyjnych.

  Płatności w punktach handlowo-usługowych wzrosły w ubiegłym roku rozliczeniowym w skali całej Europy o 7,7%, do poziomu 1,58 biliona euro.

  „Osiągnięty przez Visa Europe wynik finansowy jest wyraźnie wyższy niż kiedykolwiek w historii naszej organizacji. Dokonaliśmy tego zachowując stuprocentową skuteczność systemów przetwarzania danych transakcji w nieprzerwanym okresie ponad 100 miesięcy, a także niezmiennie utrzymując zaufanie konsumentów dzięki rekordowo niskiemu współczynnikowi transakcji nieuprawnionych na poziomie poniżej 5 eurocentów na każde wydane 100 euro, oraz w rezultacie inwestycji w wielopoziomowe systemy bezpieczeństwa danych i operacji. W 2015 r. wdrożyliśmy również usługę tokenizacji, która poza zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa w sferze płatności cyfrowych, umożliwia dokonywanie tych transakcji z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury” – podsumował Nicolas Huss, prezes Visa Europe.

  Dzięki tokenizacji banki mogą oferować produkty płatnicze wspólnie z nowymi partnerami dostarczającymi konsumentom technologie mobilne – w Europie z serwisu tokenizacyjnego Visa korzysta już Apple Pay.

  Jedna globalna organizacja Visa

  W listopadzie ubiegłego roku Visa Inc. i Visa Europe ogłosiły zawarcie ostatecznego porozumienia o połączeniu obydwu organizacji w jedną, globalną firmę.

  „Osiągamy bardzo dobre wyniki jako Visa Europe – jednakże biorąc pod uwagę perspektywy długoterminowe, szybkie zmiany na rynku, przyspieszającą globalizację, coraz ostrzejsze regulacje rynku oraz rosnącą konkurencję, trzeba powiedzieć, że to najlepszy czas na połączenie się w jedną firmę” – stwierdził Nicolas Huss. „O przewadze konkurencyjnej decyduje dziś skala działalności, szybkość wprowadzania nowych rozwiązań na rynek oraz inwestycje. Integracja w ramach jednej firmy o globalnym zasięgu zapewni nam odpowiednią siłę finansową i skalę działania umożliwiającą szybsze wprowadzanie w całej Europie nowej generacji płatności oraz budowę pogłębionych sojuszy z naszymi obecnymi i nowymi partnerami” – dodał prezes Visa Europe.

  „Naszym partnerom w całej Europie zapewnimy zwiększone korzyści z globalnej skali działania, technologii, inwestycji i zasobów. Przyspieszony rozwój płatności elektronicznych zdefiniuje przyszłość handlu. Pomoże on detalistom w rozwoju skali ich biznesu, a konsumentom pozwoli płacić w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu i czasie, z użyciem dowolnego urządzenia” – podsumował Nicolas Huss.

  Postanowienia transakcji o połączeniu wymagają akceptacji ze strony organów regulacji rynku, a jej ostateczne zakończenie przewidywane jest w drugim kwartale 2016 roku.


  Visa Europe

  Visa Europe, organizacja zajmująca się technologiami płatniczymi, stanowi własność instytucji członkowskich – banków oraz innych firm świadczących usługi płatnicze z 38 krajów Europy, które sprawują nadzór nad jej zarządem.

  Visa Europe znajduje się w samym centrum ekosystemu płatności, dostarczając usługi oraz infrastrukturę, które umożliwiają dokonywanie płatności elektronicznych milionom konsumentów, firm i instytucji sektora publicznego w Europie. Instytucje członkowskie Visa Europe zajmują się wydawnictwem kart płatniczych i świadczeniem usług akceptacji kart na rzecz detalistów, a także ustalają poziom opłat pobieranych od użytkowników kart i punktów usługowo-handlowych. Visa Europe jest również największym w Europie dostawcą usług przetwarzania danych transakcji, który obsługuje ponad 18 miliardów transakcji rocznie.

  W Europie zostało wydanych ponad 500 milionów kart Visa, którymi jest już opłacane jedno na każde 6 euro wydawane w Europie na konsumpcję. Całkowita wartość transakcji z użyciem kart Visa w całej Europie przekracza poziom 2 bilionów euro rocznie, z czego płatności w punktach handlowo-usługowych wynoszą 1,5 biliona euro.

  Organizacja Visa Europe jest niezależną firmą posiadającą wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję na posługiwanie się marką Visa na obszarze Europy. Visa Europe współpracuje z Visa Inc. na rzecz wzajemnej globalnej akceptacji na obszarze ponad 200 krajów i terytoriów.

  Strona internetowa: www.visaeurope.com

  Twitter: @VisaEuropeNews