Skip to main content

Taggar

Äldre och åldrande

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

Nyheter   •   Jun 10, 2019 15:28 CEST

Möt Äldrecentrum på Järvaveckan 12-13 juni! Vi finns i Äldreforskningens tält tillsammans med Aging Research Center och Svenskt Demenscentrum, där våra experter berättar om olika aspekter av åldrande, t ex anhörig i nöd och lust, friskt eller sjukt åldrande, Stockholm som äldrevänlig stad, hur vi bemöter våld bland äldre i nära relationer, eller om samverkan vid utskrivning från sjukhus.

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 2/2019! Tema: Bara lite stroke

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 2/2019! Tema: Bara lite stroke

Nyheter   •   Maj 31, 2019 10:00 CEST

Stroke är ett globalt hälsoproblem och en utmaning för forskningen. I Sverige drabbas c:a 25 000 personer varje år. Stroke kan ge både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom somatisk sjukvård. Beräknad kostnad: 18 miljarder kr/år. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och tredje största dödsorsak.

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 1/2019! Tema: Stad för alla

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 1/2019! Tema: Stad för alla

Nyheter   •   Mar 29, 2019 10:05 CET

Hur blir staden en bättre plats att åldras på när det gäller boende, transporter, stadsplanering, omsorg och hälso- och sjukvård? Politiker, organisationer, företag och individer måste engagera sig för att skapa en åldersvänlig stad som är bra för enskilda individer – i alla åldrar – och för hela samhällen. Det gäller att nå ett gemensamt sammanhang, där alla är inkluderade och kan leva aktivt.

Ny rapport: Tryggt mottagande för äldre som skrivs ut från sjukhus

Ny rapport: Tryggt mottagande för äldre som skrivs ut från sjukhus

Nyheter   •   Mar 13, 2019 11:29 CET

Stockholms stad har på försök gett "Tryggt mottagande", det vill säga förstärkt hemtjänst av särskild personal en tid efter hemkomsten, till personer 65 + efter sjukhusvistelse. Äldrecentrum har jämfört Tryggt mottagande med hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende och fann att äldre, anhöriga och personal är särskilt nöjda med Tryggt mottagande. Hur kan Tryggt mottagande utvecklas?

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 4/2018! Tema: Psykisk (o)hälsa

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 4/2018! Tema: Psykisk (o)hälsa

Nyheter   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

Ont i själen ingår inte i naturligt åldrande men stigande ålder innebär ofta förlust av partner, vänner och fysisk hälsa - riskfaktorer för psykisk ohälsa! Depression hos äldre är vanligare än demenssjukdom, men deprimerade äldre är en bortglömd grupp. Mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete behövs, liksom närmare studier av effekter av psykoterapi och sociala insatser.

Nytt nummer av Äldre i Centrum  # 3/2018! Tema: Anhörigt talat

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 3/2018! Tema: Anhörigt talat

Nyheter   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

Att äldre personer förväntas kunna klara sig så länge hemma som möjligt förutsätter en familj som kan ställa upp. Det vanligaste är att få hjälp av medelålders förvärvsarbetande barn. Många äldre är själva anhörigvårdare till en make/maka/partner. En fråga som nu sysselsätter forskarna är hur alla medelålders och äldre anhöriga bäst kan stöttas för att de ska orka ta hand om sina nära och kära.

Åsa Hedberg Rundgren - ny direktör på Äldrecentrum

Åsa Hedberg Rundgren - ny direktör på Äldrecentrum

Nyheter   •   Sep 03, 2018 08:00 CEST

Den 1 september tillträder Åsa Hedberg Rundgren som direktör för Äldrecentrum när stiftelsens tidigare direktör Chatrin Engbo går i pension. Åsa Hedberg Rundgren är leg. sjukgymnast och medicine doktor. Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef på FOU Nordost, med erfarenhet av forskning, utveckling, implementering och utvärdering inom vård, omsorg, stöd och service till äldre.

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 2/2018 med tema: Att vara eller inte vara pensionär

Nytt nummer av Äldre i Centrum # 2/2018 med tema: Att vara eller inte vara pensionär

Nyheter   •   Maj 24, 2018 13:20 CEST

KRÖNIKA Kerstin Hallert: Möt åren i Paris I PRAKTIKEN Forskning gav nya rutiner som får njurpatienter att må bättre under dialysen FORSKAREN I FOKUS Lena Borell, Karolinska Institutet AVHANDLAT Andlighet stöder åldrande - trons och andlighetens betydelse hos de allra äldsta SPOTLIGHT Tills skilsmässan för oss samman LÄSTIPS Tre böcker om lag och rätt och rätt till stöd inom äldreomsorgen.

Nytt nummer av Äldre i Centrum! Tema: Omsorgens marknad

Nytt nummer av Äldre i Centrum! Tema: Omsorgens marknad

Nyheter   •   Mar 09, 2018 14:00 CET

TEMA Omsorgens marknad Äldre i Centrum nr 1/18 lyfter fram den viktiga forskning som berör valfrihet och konkurrens, vinster och kvalitet inom vården och omsorgen om äldre personer. Forskningen ger inga svartvita svar, men erbjuder både grundläggande kunskaper och viktig fördjupning kring några av de mest brännande frågorna i samhällsdebatten. KRÖNIKA av Sven Wollter: Vi blir bara vackrare.

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum - tema åldrande sinnen

Nyheter   •   Okt 06, 2017 14:45 CEST

Att våra sinnen försämras hör till det normala åldrandet. Likväl begränsar försämringen oss, kanske framför allt i sociala sammanhang. Då kan det till exempel vara bra att veta att det är lättare att höra den som pratar i ett lägre tonläge, att maten kan behöva lite extra kryddning för att smaka och att både balanssinnet och luktsinnet går att träna! Läs mer om detta i nummer 3/2017.

Nytt nummer av Äldre i Centrum med tema om hemmet som det nya äldreboendet

Nytt nummer av Äldre i Centrum med tema om hemmet som det nya äldreboendet

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:04 CEST

Från början av 2000-talet fram till i dag har en tredjedel av platserna försvunnit i äldreomsorgen – det är därför i det egna boendet som de flesta åldras. Inte minst möjliggör ny välfärdsteknik detta. Men forskarna befarar trots det att utvecklingen får konsekvenser för livskvaliteten, i takt med att man behöver mer omvårdnad. Hur möter vård och omsorg utmaningarna?

 Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum – tema rörelse

Nyheter   •   Dec 11, 2015 11:02 CET

Rörelse stärker och förebygger, rehabiliterar och läker, ger egenmakt och livsglädje. Forskningen om äldres rörelser handlar såväl om träning och mobilitet som tillgänglighet. Numrets tema breddar och fördjupar kring det som har kallats världens bästa medicin.

Nytt nummer av Äldre i Centrum – Tema: civilsamhällets roll för åldrande och omsorg

Nytt nummer av Äldre i Centrum – Tema: civilsamhällets roll för åldrande och omsorg

Nyheter   •   Okt 01, 2015 14:09 CEST

Temasidorna i detta nummer handlar om de ideella och frivilliga insatser som ryms i begreppet civilsamhället, verksamheter som befinner sig i skärningspunkten mellan offentligt och privat – och som är en viktig faktor för en fungerande välfärd. Här presenteras aktuell forskning kring äldre som både mottagare och aktiva givare.

Stiftelsen Äldrecentrum bidrar med kunskap kring äldre

Nyheter   •   Mar 01, 2010 10:16 CET

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum bildades 1986 av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Politikerna i länet såg kunskapsbristerna både när det gällde åldrandet generellt och åldrandets sjukdomar, men också i vården och omsorgen om äldre människor.