Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 50 träffar

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

Ny rapport visar: Färre demenssjuka än väntat

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 13:00 CET

Den nya rapporten "Demensförekomst i Sverige: geografiska och tidsmässiga trender 2001–2013" bygger på resultat från SNAC-studien (Swedish National Study on Aging and Care) och visar att antalet personer med demenssjukdom är lägre än tidigare uppskattningar visar.

Utbildning för språkutveckling i omsorgen tas över av Vård- och omsorgscollege

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 11:00 CET

Vård- och omsorgscollege tar nu över en modell för att utbilda språkombud inom omsorgen från Stiftelsen Äldrecentrum. Utbildningen ger ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper.

Boende för äldre och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen teman för seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 14:25 CEST

Stiftelsen Äldrecentrum presenterar en färsk enkätstudie om var och hur äldre vill bo när Äldrecentrum tillsammans med Famna anordnar ett seminarium den 3 juli. Ett annat ämne som tas upp är rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen.

Utbildningsanställning för sjuksköterskor inom äldrevård gav goda resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 10:27 CEST

Stockholms stad har finansierat sex utbildningsanställningar för sjuksköterskor som fick möjlighet att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre. Stiftelsen Äldrecentrum har följt de studerande och deras utvecklingsprojekt under utbildningen.

Nyheter Visa alla 17 träffar

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

Äldrecentrum deltar i Järvaveckan!

Nyheter   •   Jun 10, 2019 15:28 CEST

Möt Äldrecentrum på Järvaveckan 12-13 juni! Vi finns i Äldreforskningens tält tillsammans med Aging Research Center och Svenskt Demenscentrum, där våra experter berättar om olika aspekter av åldrande, t ex anhörig i nöd och lust, friskt eller sjukt åldrande, Stockholm som äldrevänlig stad, hur vi bemöter våld bland äldre i nära relationer, eller om samverkan vid utskrivning från sjukhus.

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 2/2019! Tema: Bara lite stroke

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 2/2019! Tema: Bara lite stroke

Nyheter   •   Maj 31, 2019 10:00 CEST

Stroke är ett globalt hälsoproblem och en utmaning för forskningen. I Sverige drabbas c:a 25 000 personer varje år. Stroke kan ge både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom somatisk sjukvård. Beräknad kostnad: 18 miljarder kr/år. Internationellt sett är stroke den största orsaken till invaliditet och tredje största dödsorsak.

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 1/2019! Tema: Stad för alla

Nytt nummer av Äldre i Centrum nr 1/2019! Tema: Stad för alla

Nyheter   •   Mar 29, 2019 10:05 CET

Hur blir staden en bättre plats att åldras på när det gäller boende, transporter, stadsplanering, omsorg och hälso- och sjukvård? Politiker, organisationer, företag och individer måste engagera sig för att skapa en åldersvänlig stad som är bra för enskilda individer – i alla åldrar – och för hela samhällen. Det gäller att nå ett gemensamt sammanhang, där alla är inkluderade och kan leva aktivt.

Ny rapport: Tryggt mottagande för äldre som skrivs ut från sjukhus

Ny rapport: Tryggt mottagande för äldre som skrivs ut från sjukhus

Nyheter   •   Mar 13, 2019 11:29 CET

Stockholms stad har på försök gett "Tryggt mottagande", det vill säga förstärkt hemtjänst av särskild personal en tid efter hemkomsten, till personer 65 + efter sjukhusvistelse. Äldrecentrum har jämfört Tryggt mottagande med hemtjänst, korttidsboende och vård- och omsorgsboende och fann att äldre, anhöriga och personal är särskilt nöjda med Tryggt mottagande. Hur kan Tryggt mottagande utvecklas?

Evenemang 4 träffar

Seminarium: Vem har befälet för ett demensvänligt samhälle?

Evenemang   •   Jun 26, 2015 15:45 CEST

Den 29 juni under Almedalsveckan är Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum medarrangör till ett seminarium om demens. Seminariet tar upp alltifrån forskning och kompetensförsörjning till hur vården kan bidra till att skapa en meningsfull vardag för personer med demenssjukdom. Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg på Äldrecentrum, berättar om måltidens betydelse. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

2015-06-29, 13:00 - 16:00 CEST

Fartyget Sigrid, Visby

Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras

Evenemang   •   Okt 21, 2014 10:08 CEST

Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap. Konferensen arrangeras av Äldrecentrum i samarbete med FUB, Svenskt Demenscentrum och Forum Carpe. Läs mer i pressinbjudan: http://www.mynewsdesk.com/se/fub/pressreleases/pressinbjudan-konferens-om-haelsa-foer-personer-med-utvecklingsstoerning-som-aaldras-1063473 Anmälan för journalister gör...

2014-11-19, 09:00 - 16:30 CET

Essinge konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stora Essingen, Stockholm. För karta och kommunikationer, se www.essingekonferenscenter.se.

Studie av åldrande och vård i Sverige presenteras

Evenemang   •   Apr 13, 2011 16:08 CEST

Den 28 april 2011 anordnas den årliga endagskonferensen med syfte att presentera arbetsläge och resultat från SNAC-projektet. The Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) är en stor, longitudinell studie av åldrande och vård i fyra områden i Sverige. Projektet har två delar: En befolkningsdel, som behandlar åldrandet och uppkomsten av behoven av vård och omsorg, och en vårdsystemdel,...

2011-04-28, 09:00 - 17:00 CEST

Grillska Huset, Stortorget 3 i Gamla stan, Stockholm

Spännande föreläsningar i Äldreforskningens hus

Spännande föreläsningar i Äldreforskningens hus

Evenemang   •   Mar 07, 2011 14:08 CET

Har kvinnor bättre minne än män? Går det att förebygga demenssjukdom? Två smakprov på frågor som tas upp när Äldreforskningens hus bjuder in press och allmänhet den 6 april 2011. Under dagen finns möjlighet att träffa olika forskare, bli uppdaterad i pågående studier om åldrandet, om äldre människors hälsa, läkemedel, minne, vård och omsorg. I Äldreforskningens hus ingår Stiftelsen Äldrecentru...

2011-04-06, 09:00 - 16:00 CEST

Gävlegatan 16, Stockholm

Bilder Visa alla 8 träffar

Omslag till boken Reflektion som arbetsutveckling, författare Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman

Omslag till boken Reflekt...

Omslag till boken Reflektion som arbetsutveckling som ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och är skriven av författarna Mar...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

3,4 MB • 4350 x 6300 px

Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman - författare till boken Reflektion som arbetsutveckling

Marie Birge Rönnerfält oc...

Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman är författarna till boken Reflektion som arbetsutveckling som ges ut av Stiftelsen Stockholms läns ...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

9,76 MB • 5184 x 3456 px

Styrelseordförande Clara Lindblom

Styrelseordförande Clara ...

Clara Lindblom (V), styrelseordförande för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (Fotograf: Liselotte van der Mejs)

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Liselotte van der Mejs
Ladda ner
Storlek

12,3 MB • 3840 x 5760 px

Docent Mårten Lagergren ser trender i åldersstrukturen. Männen blir allt äldre.

Docent Mårten Lagergren s...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

2,71 MB • 3456 x 5184 px

Videor 3 träffar

Att språkutveckla arbetsplatsen

Att språkutveckla arbetsp...

SpråkSam är projektet som utgår från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär si...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

140 MB • 800 x 450 px

Språket - det viktigaste verktyget för kommunikation inom vården

Språket - det viktigaste ...

Inom vård och omsorg är människan i fokus.Förmågan att kommunicera blir därför det viktigaste verktyget. Utan språket kan den äldre inte ...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

217 MB • 800 x 450 px

Inspirationsfilm om SpråkSam

Inspirationsfilm om SpråkSam

Inspirationsfilm om hur en arbetsplats kan språkutvecklas och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål. Filmen presenterar proj...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

108 MB • 800 x 450 px

Dokument Visa alla 22 träffar

Specialistsjuksköterska - med fördjupad kunskap och helhetssyn

En uppföljning av Stockholms stads satsning på att utbilda specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre gjord av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Rapporten Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten - en kunskapsöversikt

I denna kunskapsöversikt belyses olika områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens och arbetsmetoder, hur mycket tid de har för att utföra insatserna hos den äldre och med vilken kontinuitet arbetet kan utföras är några av de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Rapporten Vårdbehov och insatser för de äldre i stadsdelen Kungsholmen

Denna rapport beskriver genomförande och resultat av en datainsamling av den långvariga vård- och omsorgsinsatsen under perioden 1 mars 2006 - 28 februari 2013 och årliga tvärsnittsundersökningar avseende samtliga personer som är biståndsbedömda av Kungsholmens stadsdelsnämnd och som är 65 år och äldre och bor i särskilt boende per den 1 mars 2006 - 2013.

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Dokument   •   2014-05-05 12:01 CEST

Rapporten beskriver de äldres situation och behov av stöd och hjälp, hur samhället möter dem som är i behov av hemtjänst samt hemtjänstpersonalens och biståndshandläggarnas situation. Rapporten beskriver också olika förändringar i samhället, som har påverkat hemtjänstens nuvarande utformning och förutsättningar.

Kontaktpersoner Visa alla 13 träffar

 • Professor
 • Professor och nationell samordnare inom SNAC-studien och ansvarig för befolkningsdelen av SNAC-studien för Nordanstig
 • anbjdekxrsqe.wudimwbo@cgkied.scmetn
 • 070 5795383

 • professor
 • Professor på Aging Research Center och forskningsledare för befolkningsstudien på SNAC-Kungsholmen
 • lajmuryda.akfrrxategigihliumonnzi@xwkihp.sezega
 • 086905818

 • Kommunikatör
 • ingggemor.nawadndmpkangb@awuldwfregycezvntewrufpm.kjsern
 • 086905820
Kommunikatör på Äldrecentrum

 • utredare, Stiftelsen Äldrecentrum
 • jegunnfsy.qtosfutezsrmblanky@aatldstreolceupntbmrutvm.ncsean
 • 08-690 58 04