Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 29 träffar

Media no image

Utbildningsanställning för sjuksköterskor inom äldrevård gav goda resultat

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 10:27 CEST

Stockholms stad har finansierat sex utbildningsanställningar för sjuksköterskor som fick möjlighet att studera till specialistsjuksköterska inriktning vård av äldre. Stiftelsen Äldrecentrum har följt de studerande och deras utvecklingsprojekt under utbildningen.

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

H.M. Drottningen till Äldreforskningens Öppet hus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:00 CEST

Den 27 oktober talar H.M. Drottningen när Äldreforskningens hus Stockholm håller öppet för allmänheten. Då finns möjlighet att testa luktsinnet och att minnesträna i Hjärnlabbet. Det hålls också en rad spännande föreläsningar, bland annat av några av landets främsta äldreforskare. Arrangörer är Aging Research Center, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Äldrecentrum som fyller 30 år.

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 09:30 CEST

Sverige står inför stora utmaningar då antalet äldre ökar kraftigt. En jämlik och säker vård kräver inte bara fler händer utan också personal med rätt kompetens. Det behövs ökad kunskap om äldre med utländsk bakgrund. Språkutveckling på arbetsplatser och kultur i vård och omsorg är andra centrala områden.

Media no image

Tillit och relationer nyckeln till kvalitet i hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2015 14:00 CET

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka.

Nyheter 3 träffar

 Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Den som lever får se – tema longitudinella forskningsstudier

Nyheter   •   Mar 15, 2017 12:31 CET

Lagom till årets 30-årsjubileum kommer Äldre i Centrum nr 1/2017 i ny grafisk form och nytt, mindre format. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier, det vill säga studier där samma individer följs över tid, vilket har visat sig vara ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. I det här numret kan du också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser med mera.

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Tema välfärdsteknik i Äldre i Centrum nr 4

Nyheter   •   Dec 15, 2016 12:08 CET

Alltfler äldre använder digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är ett växande forskningsområde. En viktig fråga är balansen mellan att tekniken å ena sidan kan hjälpa äldre att bli mer oberoende, å andra sidan kan innebära integritetsintrång och minskad mänsklig kontakt. I det nya numret av Äldre i Centrum kan du läsa det senaste om välfärdsteknikens användningsområden samt för- och nackdelar.

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Palliativ vård i fokus i nya Äldre i Centrum

Nyheter   •   Okt 13, 2016 08:30 CEST

Äldre i Centrum nr 3/2016 handlar om livet (strax) före döden. Hur fungerar omvårdnaden när ett långt liv går mot sitt slut och bot inte längre är möjlig? Inte alls lika bra som för yngre personer, enligt forskningen: mer evidens behövs kring det palliativa bemötandet av äldre.

Evenemang 2 träffar

Seminarium: Vem har befälet för ett demensvänligt samhälle?

Evenemang   •   Jun 26, 2015 15:45 CEST

Den 29 juni under Almedalsveckan är Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum medarrangör till ett seminarium om demens. Seminariet tar upp alltifrån forskning och kompetensförsörjning till hur vården kan bidra till att skapa en meningsfull vardag för personer med demenssjukdom. Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg på Äldrecentrum, berättar om måltidens betydelse. Läs mer på www.aldrecentrum.se.

2015-06-29, 13:00 - 16:00 CEST

Fartyget Sigrid, Visby

Spännande föreläsningar i Äldreforskningens hus

Spännande föreläsningar i Äldreforskningens hus

Evenemang   •   Mar 07, 2011 14:08 CET

Har kvinnor bättre minne än män? Går det att förebygga demenssjukdom? Två smakprov på frågor som tas upp när Äldreforskningens hus bjuder in press och allmänhet den 6 april 2011. Under dagen finns möjlighet att träffa olika forskare, bli uppdaterad i pågående studier om åldrandet, om äldre människors hälsa, läkemedel, minne, vård och omsorg. I Äldreforskningens hus ingår Stiftelsen Äldrecentru...

2011-04-06, 09:00 - 16:00 CEST

Gävlegatan 16, Stockholm

Bilder 3 träffar

Hur ska framtidens hemtjänst förmedlas?

Hur ska framtidens hemtjä...

Vem ska bestämma vad inom hemtjänsten? Och kan man förmedla hemtjänst utan krav på biståndsbedömning? Den frågan ställer sig Äldrecentrum...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sanna Nilsson
Ladda ner
Storlek

6,26 MB • 5184 x 3456 px

Chatrin Engbo

Chatrin Engbo

Chatrin Engbo blir ny direktör för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Äldrecentrum
Ladda ner
Storlek

382 x 493 px

Ethel Lanesjö - mottagare av Äldreforskningens hus journalistpris

Ethel Lanesjö - mottagare...

Äldreforskningens Hus Journalistpris 2012 tilldelas Ethel Lanesjö, redaktör på tidskriften Äldre i Centrum. Priset går till en journalist...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

1358 x 1810 px

Videor 3 träffar

Att språkutveckla arbetsplatsen

Att språkutveckla arbetsp...

SpråkSam är projektet som utgår från tanken att språk lärs in i ett socialt sammanhang. Både den som behärskar språket och den som lär si...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

140 MB • 800 x 450 px

Språket - det viktigaste verktyget för kommunikation inom vården

Språket - det viktigaste ...

Inom vård och omsorg är människan i fokus.Förmågan att kommunicera blir därför det viktigaste verktyget. Utan språket kan den äldre inte ...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

217 MB • 800 x 450 px

Inspirationsfilm om SpråkSam

Inspirationsfilm om SpråkSam

Inspirationsfilm om hur en arbetsplats kan språkutvecklas och stötta kollegor som inte har svenska som modersmål. Filmen presenterar proj...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

108 MB • 800 x 450 px

Dokument Visa alla 8 träffar

Specialistsjuksköterska - med fördjupad kunskap och helhetssyn

En uppföljning av Stockholms stads satsning på att utbilda specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre gjord av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Rapporten Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten - en kunskapsöversikt

I denna kunskapsöversikt belyses olika områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens och arbetsmetoder, hur mycket tid de har för att utföra insatserna hos den äldre och med vilken kontinuitet arbetet kan utföras är några av de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Äldrecentrums rapport 2013:7 - Äldreomsorgens ”debutanter”

I denna rapport belyses utvecklingen med avseende på omsorgsbehov och beviljade insatser under sex år för de personer som ett visst år för första gången beviljas äldreomsorg eller långvarig sjukvård i hemmet – äldreomsorgens ”debutanter”. Analysen visar att detta i allmänhet sker vid hög ålder – 84 år. Efter tre år har hälften av äldreomsorgens ”debutanter” avlidit.

Navigeringskurs för anhöriga till personer med demenssjukdom

Anhörigkonsulenter har tillsammans med minnesmottagningen på Dalens sjukhus, prövat en navigeringskurs för anhöriga till personer som nyligen diagnostiserats med en demenssjukdom eller en kognitiv svikt. Stiftelsen Äldrecentrum har utvärderat kursen och beskriver initiativtagarnas och målgruppens förväntningar på och erfarenheter av navigeringskursen.

Kontaktpersoner 3 träffar

 • Utredare
 • inylwxgrid.hjapylmlmqayoarizsornhncymqn@qxaldracheecentrumch.sxce
 • 08-690 58 13

 • Docent
 • Forskning, utredning
 • marten.lagergren@aldrecentrum.se
 • 08-690 58 12
 • 070-0028105

 • Utredare
 • lars.sonde@aldrecentrum.se
 • 08-690 68 55