Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

​Nya klimatdatafiler gör det lättare att uppfylla skärpta energikrav

​Nya klimatdatafiler gör det lättare att uppfylla skärpta energikrav

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2015 10:28 CET

SMHI har tagit fram syntetiska klimatdatafiler med ett års timvisa väderdata för elva orter i Sverige. De nu framtagna filerna innehåller ett varmare klimat vilket innebär, för ett typiskt flerbostadshus en minskad specifik energianvändning på ca 6 % jämfört med de gamla klimatdatafilerna.

Byggherrarna anser att byggfelsförsäkringen ska avskaffas

Byggherrarna anser att byggfelsförsäkringen ska avskaffas

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2013 15:27 CEST

Byggfelsförsäkringen kostar ungefär 150 mkr per år och ger inte tillfredsställande skydd när den behövs. Byggherrarna anaser att den ska avskaffas, byggherrarnas kompetens höjas och befintliga regelverk användas för att undvika byggfel.

Klimatfärdplan 2050 – Var finns samhällsbyggnadsperspektivet?

Klimatfärdplan 2050 – Var finns samhällsbyggnadsperspektivet?

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2013 08:41 CET

Byggherrarna ställer sig bakom tvågradersmålet i Färdplan 2050 men efterlyser ett tydligare samhällsbyggnadsperspektiv. Byggherrarna anser att färdplanens struktur med uppdelning på olika samhällssektorer gör att helheten gått förlorad.

Media no image

Byggherrarna välkomnar regeringens insatser för att öka byggtakten i landet

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2012 08:28 CEST

Stefan Attefall utlovar idag den 7 september, i Dagens Industri, 120 miljoner kronor till landets länsstyrelser i syfte att påskynda planprocessen. Pengarna ska öka resurserna för att hantera överklaganden av kommunernas beslut enligt plan- och bygglagen. Förutom de extra miljonerna kommer regeringen att ställa hårdare krav på länsstyrelserna att förkorta handläggningstiderna.

Nyheter Visa alla 6 träffar

​Antagningen till höstens Byggherre MasterClass Diploma pågår!

​Antagningen till höstens Byggherre MasterClass Diploma pågår!

Nyheter   •   Jun 22, 2015 11:31 CEST

​Antagningen till höstens Byggherre MasterClass Diploma pågår! Byggherre MasterClass Diploma är en specialanpassad ledarutbildning byggherrar och medarbetare som vill utvecklas och stärka kompetensen i rollen som byggherre. Utbildningen ges av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Byggherrarna.

Media no image

Visa ledarskap regeringen!

Nyheter   •   Jul 02, 2012 16:49 CEST

”Vi får inte blanda ihop målnivåerna vad gäller energiprestanda med de minimikrav som ska gälla alla nya byggnader” skriver Ulf Perbo i ett debattinlägg i Byggindustrin. Vi ställer oss frågan; Vilka är målnivåerna? Vad är regeringens ambition?

Media no image

Ökad andel totalentreprenader ökar innovationsgraden

Nyheter   •   Mar 19, 2012 11:52 CET

En ökad andel totalentreprenader, äkta sådana med funktionskrav överallt där det går, är en viktig komponent för att öka innovationsgraden och produktivitetsutvecklingen inom byggandet. Byggherrarna förordar också en ökad andel totalentreprenader med funktionskrav. Vi anser att innovation och produktivitet inte kommer av sig själva i en bransch.

Media no image

Avgiftsbelagda byggstandarder ökar riskerna för fel

Nyheter   •   Feb 22, 2012 10:08 CET

Genom att standarder som byggreglerna hänvisar till är avgiftsbelagda är lagar och regler inte fritt tillgängliga. Detta riskerar i förlängningen att äventyra säkerheten för medborgarna, påpekar ett stort antal aktörer inom samhällsbyggnadssektorn i ett brev till handelsminister Ewa Björling, näringsminister Annie Lööf, bostadsminister Stefan Attefall och miljöminister Lena Ek.

Evenemang 1 träff

Utbildning Samverkan och Partnering

Evenemang   •   Jan 13, 2012 11:20 CET

Nu har du chansen att gå succéutbildningen i Skåne, Abbekås, den 24-25 april. Utbildningen i Stockholm den 24-25 januari blev fullbokad på bara några veckor så anmäl dig snarast för att försäkra dig om en plats. Medlemmar i Byggherrarna erhåller 1000 kronor i rabatt. Under utbildningen får du ta del av praktiska erfarenheter och vid kursens slut har du med dig verktyg för att direkt gå hem ...

2012-04-24 - 2012-04-25

Skåne, Abbekås

Bilder 2 träffar

Högupplöst bild på läobokens framsida

Högupplöst bild på läobok...

Pressbild på boken Byggherrerollen - byggande handlar inte om byggande. Får användas fritt av press och media då boken eller Byggherrarna...

Licens All rights reserved
Storlek

2655 x 3364 px

Högupplöst bild på bokens framsida

Högupplöst bild på bokens...

Bild på bokens framsida för tryck. Får användas fritt änr boken omnämns.

Licens All rights reserved
Storlek

2655 x 3364 px

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Branschutvecklare
  • Kommunikation, PR, media
  • saga.hellberg@byggherre.se
  • 0708 - 20 55 88