Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Klimatfärdplan 2050 – Var finns samhällsbyggnadsperspektivet?

Klimatfärdplan 2050 – Var finns samhällsbyggnadsperspektivet?

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2013 08:41 CET

Byggherrarna ställer sig bakom tvågradersmålet i Färdplan 2050 men efterlyser ett tydligare samhällsbyggnadsperspektiv. Byggherrarna anser att färdplanens struktur med uppdelning på olika samhällssektorer gör att helheten gått förlorad.