Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 122 skogsbruk 106 livsmedel 102 miljö 56 klimat 41 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 17 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 landsbygd 10 ledamöter 10 ledamot 8 fibre 8 food 8 EU 7 politik 6 utbildning 6 jakt 6 ekosystem 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 teknik 4 vatten 4 mat 4 belöningar 4 trädgård 4 konkurrenskraft 4 kött 3 mark 3 skarv 3 säl 3 framtid 3 fisk 3 kultur 3 hälsa 3 litteratur 3 vilt 3 priser 3 naturresurser 3 bioteknik 3 Tandem Forest Values 2 hållbarhet 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 fiskeripolitik 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 förnybar el 1 sjukdom 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 vco 1 vci 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 handel 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 odlingssystem 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 projekt 1 nominering 1 konkurrenskraftsutredningen 1 kompetensutveckling 1 telefoni 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 ekonomi 1 fossila bränslen 1 artskydd 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 transport 1 värdekedjor 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 biokompositer 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 bertebos 1 ekologi 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 religion 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 entreprenör 1 förorening 1 ruralities 1 wwf 1 livsmedelsstrategi 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 konkurrens 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 koldioxid 1 biotech 1 cancer 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 anslag 1 hedersledamöter 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 utlysningar 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 remisser 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 kommunikation 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 sörlin 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 högtidssammankomst 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 utsläpp 1 export 1 sustainability 1 migration 1 urban ecology 1 fsc 1 rovdjur 1 arbete 1 jägmästare 1 park 1 eko 1 trygghet 1 integrerad odling 1 filosofi 1 socioekonomi 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 akvakultur 1 konsument 1 försiktighetsprincip 1 research 1 mångfald 1 professurer 1 växter 1 Visa alla taggar

Tag / fuel

KSLA har valt in nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:28 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland.

Ny skrift! Global Outlook – Future competition for land and water

Ny skrift! Global Outlook – Future competition for land and water

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2013 11:20 CEST

In order to satisfy the ever increasing needs of Food, Feed, Fibre and Fuel, there will be a progressively severe competition for limited land and water resources in the future. This was discussed by several international experts at KSLA's Global Outlook symposium in January 2013. This is a documentation of their speeches. http://bit.ly/16gSqrr

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i januari 2013

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i januari 2013

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2013 13:19 CET

Den 28 januari fyller akademien 200 år. Årets första aktiviteter ingår i jubileumsfirandet. Akademiens 200:e högtidssammankomst, i närvaro av Kungen och Drottningen. Nya ledamöter välkomnas, pristagare belönas. Global Outlook – internationellt symposium om den globala konkurrensen om land och vatten med bl a förre generaldirektören för FAO, Jacques Diouf.

Global Outlook – om konkurrensen om mark och vatten

Global Outlook – om konkurrensen om mark och vatten

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2013 10:18 CET

Det globala behovet av mat, foder, fiber och bränsle (Food, Feed, Fibre and Fuel) en fråga av högsta politiska dignitet. För att möta de ökande behoven av ”de fyra F:n” uppstår allvarlig konkurrens om begränsade mark- och vattenresurser. Vi belyser detta ur fyra olika perspektiv. Välkommen till Internationellt symposium med bl a Jacques Diouf, Susan Baker & Marit Paulsen. http://bit.ly/XoIWp0

Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi kommit? Seminarium 24 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2012 09:32 CEST

Bioenergi är en viktig del i det svenska energisystemet och det kommersiella intresset för tekniska produkter baserade på bioråvara ökar. Vilka är förutsättningarna för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk skogsindustri och jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling? Seminarium 24 oktober hos KSLA. Moderator: Annika Åhnberg. Seminariet webbsänds. bit.ly/N5sIXm

The global need for food, fibre and fuel – ny publikation

The global need for food, fibre and fuel – ny publikation

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2012 14:27 CEST

Land use perspectives on constraints and opportunities in meeting future demand. Some of the world’s foremost experts in the various fields concerning food, fibre and fuel discussed this topic at two seminars arranged by the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry in 2011. This publication serves as a valuable summary.

Effektiv energianvändning

Effektiv energianvändning

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2012 10:14 CEST

Vid denna konferens den 9 maj ser vi på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet och därmed reducera energiläckagen. Med detta kan vi också öka andelen förnybar energi. Vår energianvändning är på ungefär samma nivå som på 70-talet; då dominerade oljan men idag täcker den förnybara energin nästan 50% av våra behov. http://www.ksla.se/aktivitet/effektiv-energianvandning/

Välkommen till KSLA:s majaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2012 17:16 CEST

Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i maj 2012: Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och för miljön. Ska landsbygden kunna kommunicera – och hur ska det då gå till? Från kolkälla till kolfälla – om framtidens klimatsmarta jordbruk. Effektiv energianvändning. The transformation of the Canadian forest sector and Swedish experiences. www.ksla.se

Bättre träd med förädling och modern genteknik

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2012 13:03 CEST

Seminarium på IVA 19 april kl 13.00. Efterfrågan på pappersmassa och sågtimmer och på bioenergi och nya material växer. Men det finns inte mer mark utan vi måste producera mer skog på samma eller mindre areal än idag. Här presenteras trädförädling och nya tekniker för att snabbare erhålla förädlingsvinster. Hur ska vi ställa oss till ev risker med ökad användning av förädlat material?

Välkommen till ett samtal om skönhetens betydelse i landskapet!

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2012 09:29 CET

Har vackra landskap någon kraftfull försvarsadvokat i en tid när jord och skog förväntas leverera bröd, brädor och bränsle i en omfattning som aldrig tidigare? Seminarium onsdag 28 mars kl 17.00 hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Jenny Jewert presenterar skriften "Inte av bröd och brädor allena". Nils Uddenberg, Carola Wingren & Mats Rosenberg kommenterar.

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i november 2011

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2011 13:38 CEST

Välkommen till KSLA:s novemberaktiviteter! Framtida växtskydd, sortblandningar i lantbruket, utveckling av sortprovning, vinnande partnerskap/lokal kapitalförsörjning, det globala behovet av ”food, fibre and fuel”, EU:s fiskeripolitik, hållbart utnyttjande av vattenresurserna... På Drottninggatan 95 B i Stockholm om annat inte anges.

The global need for food, fibre and fuel... follow conference 27 Sept online!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2011 14:48 CEST

Is there enough land to satisfy the demands? A comprehensive overview of the current situation and thinking regarding global production of food, fibre and bio-fuel with focus on the issue of land availability and with projections on what will happen in the next 20 years. Follow it on the web: http://www.ksla.se/aktivitet/the-global-need-for-food-fibre-and-fuel/