Gå direkt till innehåll
Foto anncapictures, Pixabay
Foto anncapictures, Pixabay

Nyhet -

2021-02-12 Webbinarium: "Hållbarhet – ett obekvämt samtal"

Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – beskrivs ofta som den hittills mest ambitiösa globala utvecklingsplan som världens länder kunnat enas kring. I jakten på att framstå som hållbar genomsyrar de globala målen allt mer av vår vardag. Vi som individer ställs återkommande inför frågan hur vi bidrar till den hållbara utvecklingen. Många unga funderar kring frågor som hur konsumerar jag, vad lägger jag på tallriken, hur transporterar jag mig, hur bor jag och vilka organisationer stöttar jag? Vad som anses hållbart och vägen dit är inte en självklarhet och flera av målen i Agenda 2030 står i konflikt med varandra.

Under det här webbinariet kommer vi träffa personer som har olika sätt att se på vad som är hållbart. De använder också olika metoder för att nå ut med sitt budskap. Vi kommer möta representanter från den traditionella journalistiken, en företags- och intresseorganisation, en aktiviströrelse och en influencer.

Webbinariet kommer att innehålla korta presentationer från de inbjudna gästerna om deras förhållningssätt till hållbar utveckling och makten att påverka utifrån sina intressen och plattformar. Därefter följer ett samtal kring hur olika perspektiv på begreppet hållbarhet påverkar arbetet med att nå målen i Agenda 2030. Finns det en risk att begreppet hållbarhet polariseras eller är det istället en nödvändighet att komplexiteten lyfts? Vad ser deltagarna i webbinariet som minsta gemensamma nämnare och vad kan de enas kring?

Det arrangeras av KSLA:s ungdomsutskott tillsammans med BAHP-nämnden (bibliotek, arkiv och historiska projekt).

När & Var
Webbinarium från KSLA som sänds via Zoom fredagen den 12 februari kl 13.00–15.00. 

Mer info & Anmälan

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Sara Österman

Presskontakt Akademiagronom Områden inom de gröna näringarna som inte specifikt hör hemma inom jord- eller skogsbruk. 08-5454 7706
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm