Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 122 skogsbruk 106 livsmedel 102 miljö 56 klimat 41 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 17 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 landsbygd 10 ledamöter 10 ledamot 8 fibre 8 food 8 EU 7 politik 6 utbildning 6 jakt 6 ekosystem 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 teknik 4 vatten 4 mat 4 belöningar 4 trädgård 4 konkurrenskraft 4 kött 3 mark 3 skarv 3 säl 3 framtid 3 fisk 3 kultur 3 hälsa 3 litteratur 3 vilt 3 priser 3 naturresurser 3 bioteknik 3 Tandem Forest Values 2 hållbarhet 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 fiskeripolitik 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 förnybar el 1 sjukdom 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 vco 1 vci 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 handel 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 odlingssystem 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 projekt 1 nominering 1 konkurrenskraftsutredningen 1 kompetensutveckling 1 telefoni 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 ekonomi 1 fossila bränslen 1 artskydd 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 transport 1 värdekedjor 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 biokompositer 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 bertebos 1 ekologi 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 religion 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 entreprenör 1 förorening 1 ruralities 1 wwf 1 livsmedelsstrategi 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 konkurrens 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 koldioxid 1 biotech 1 cancer 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 anslag 1 hedersledamöter 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 utlysningar 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 remisser 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 kommunikation 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 sörlin 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 högtidssammankomst 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 utsläpp 1 export 1 sustainability 1 migration 1 urban ecology 1 fsc 1 rovdjur 1 arbete 1 jägmästare 1 park 1 eko 1 trygghet 1 integrerad odling 1 filosofi 1 socioekonomi 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 akvakultur 1 konsument 1 försiktighetsprincip 1 research 1 mångfald 1 professurer 1 växter 1 Visa alla taggar

Tag / historia

Boksamtal 15 maj: Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet.

Boksamtal 15 maj: Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet.

Nyheter   •   Apr 23, 2019 10:18 CEST

Fäbodarna och deras historia påminner om samspelet människa–natur , vilka krafter som påverkar ett socioekologiskt system, och är en viktig kunskapskälla för framtida bruk av våra marker. Håkan Tunón samtalar om boken ”Fäboden. Naturen, kulturen och kulturlandskapet” med Jesper Larsson, agrarhistoriker vid SLU i Uppsala. Ingen avgift, obl anmälan senast 14 maj. http://bit.ly/190515Fabod

Föreläsning: Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Föreläsning: Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Nyheter   •   Mar 08, 2019 11:31 CET

Prosten kanske inte själv gick bak plogen men han såg till att hålla sig upplyst om det senaste inom lantbruksvetenskapen och åtminstone hålla sig med en modern järnplog, som ett föredöme. Ulrich Lange föreläser i Konstakademiens hörsal i serien "Själen Kroppen Jorden Rummet" – ett samarbete mellan sex akademier. Gratis men obl anmälan. https://www.ksla.se/aktivitet/prosten-bak-plogen/

Boksamtal 22 november: Träd – en vandring i den svenska skogen

Boksamtal 22 november: Träd – en vandring i den svenska skogen

Nyheter   •   Okt 19, 2018 16:47 CEST

Ett samtal med Gunnar Wetterberg. I boken "Träd. En vandring i den svenska skogen", gräver historikern Gunnar Wetterberg i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott, skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut. Samtalet leds av f akademisekr Åke Barklund. Gratis men obl anmälan senast 20 november. Välkommen! http://www.ksla.se/aktivitet/trad-gunnar-wetterberg/

Boksamtal 12 februari 2018: Skogsindustriell déja vu,

Boksamtal 12 februari 2018: Skogsindustriell déja vu,

Nyheter   •   Jan 19, 2018 10:15 CET

Nytänkande, strukturförändringar och strategiska beslut förr och idag. Ett samtal i akademiens bibliotek om professor Sven-Erik Sjöstrands bok "Rethinking corporate governance". Ett samarrangemang med Skogshistoriska sällskapet. Ingen avgift, men obligatorisk anmälan senast 7 februari. Mer info: http://www.ksla.se/aktivitet/skogsindustriell-deja-vu/ VÄLKOMMEN!

Seminarium 7 februari 2018: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår samtid

Seminarium 7 februari 2018: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår samtid

Nyheter   •   Jan 18, 2018 13:55 CET

Vad i vår historiska djurhållning och agrara liv har bidragit till sjukdomsspridning, djur–djur och djur–människa? Vad kan vi lära av historien om utbrott av pest, mjältbrand, boskapspest? Kan det hända idag? Vi fokuserar svenska förhållanden och erfarenheter, men gör också utblickar mot andra länder och världsdelar. 250:- inkl lunch, anm före 2 febr http://bit.ly/farsoter-i-sv Välkommen!

Seminarium 31 oktober: Det skogliga biståndet så här långt

Seminarium 31 oktober: Det skogliga biståndet så här långt

Nyheter   •   Sep 25, 2017 13:24 CEST

Vad hände och vad blev det av det? Mot slutet av 80-talet var skogsbiståndet ca 5 % av det totala biståndet: breda insatser i alla världsdelar. Idag är 3 ‰ av biståndet skogligt – vad blev rätt eller fel, hur kan vi utnyttja det som byggdes upp? Vi lyssnar till berättelser och erfarenheter från de som var med och filosoferar över det svenska skogsbiståndets framtid. http://bit.ly/skogsbistand

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 2-2017

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 2-2017

Nyheter   •   Jun 14, 2017 11:47 CEST

Det gäckande metanet. Mark och vatten i ett förändrat klimat. Grattis skogsägare – framtiden är ljus! CAP 2030 – vilken jordbrukspolitik behöver vi? Skogsägarens mål och samhällets mål – synergier, målkonflikter eller både och? Värdekommittén på besök i Skåne. Gammal dansk och boksamling. RUFORM-besök. Remisser, publikationer och mer! http://bit.ly/kslanytt-2-17

Ny bok: Perspektiv på lantbrukets organisering

Ny bok: Perspektiv på lantbrukets organisering

Nyheter   •   Mar 09, 2016 16:35 CET

Denna antologi (SOLMED 71) synar flera av lantbrukets organisationer och studerar de historiska förloppen innan de etablerade sin form – och de möjliga alternativa vägarna. Den vänder sig såväl till forskare som till verksamma inom lantbrukets hela organisationssfär. Red: Fredrik Eriksson & Per Eriksson 280 sidor ISBN: 978-91-86573-62-1 http://bit.ly/solmed71

Ny bok: Drömmen om svenskt silke

Ny bok: Drömmen om svenskt silke

Nyheter   •   Feb 11, 2016 11:12 CET

Silkesodling i Sverige har en historia från 1700-talet fram till 1900-talet. Om alla ansträngningar att göra silkesodlingen till en svensk folknäring berättas i Anders Johansson Åbondes rikt illustrerade bok som ingår som nr 72 i KSLA:s SOLMED-serie. ISBN: 978-91-86573-68-3, 488 sidor Kan beställas här: http://bit.ly/solmed72

Seminarium: Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria

Seminarium: Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria

Nyheter   •   Dec 04, 2015 12:41 CET

Välkommen till en presentation av ett nytt bokprojekt om trädgårdar och trädgårdsodling i Sverige ur ett kulturhistoriskt perspektiv! Huvudförfattarna/redaktörerna Åsa Ahrland och Catharina Nolin presenterar projektets upplägg och bokverkets utformning. Projektet är ett samarbete mellan KSLA och Kungl. Vitterhetsakademien. Anmälan senast 7 december. http://bit.ly/tradgardshist

Ny bok: Mot ett modernt livsmedelssystem

Ny bok: Mot ett modernt livsmedelssystem

Nyheter   •   Nov 06, 2015 11:23 CET

Livsmedelshygien och livsmedelskontroll i Sverige och Norden 1850–1950. Om när hygien och kontroll av livsmedel blev en del av en kedja mellan producent och konsument. Det moderna livsmedelssystemet, med allt säkrare mat och vatten, har medfört ett dramatiskt sjunkande antal sjuk- och dödsfall genom matförgiftningar. http://www.ksla.se/publikationer/solmed/solmed-nr-66/

Symposium: Historiska agrara landskap för samtid och framtid

Symposium: Historiska agrara landskap för samtid och framtid

Nyheter   •   Okt 26, 2015 21:07 CET

Enligt Landskapskonventionen är landskap områden vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Hur har vi människor format landskapen? Vad händer när vi inte kommer överens och hur har vi löst uppkomna konflikter till följd av landskapens multifunktionalitet? Med prof Hans Rosling och prof Sverker Sörlin. Välkommen! http://bit.ly/histlskp

​Tal om läckerheter dubbel vinnare i Årets Svenska Måltidslitteratur 2015

​Tal om läckerheter dubbel vinnare i Årets Svenska Måltidslitteratur 2015

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2015 15:07 CEST

KSLA gav ut Bengt Bergius Tal om läckerheter (SOLMED nr 65) i början av året. I tisdags tog boken hem kategorierna ‘Historisk måltidslitteratur’ och ‘Bäst alla kategorier’ när Måltidsakademien utsåg vinnarna i Årets Svenska Måltidslitteratur 2015.

Ny bok: Sågad skog för välstånd

Ny bok: Sågad skog för välstånd

Nyheter   •   Aug 19, 2015 10:44 CEST

Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010 (SOLMED 71) tar ett helhetsgrepp på svensk sågverksindustrihistoria. Olika aspekter av industrins framväxt behandlas: teknikutveckling, marknadsföring, produktutveckling... I centrum står industriexpansionen från mitten av 1800-talet och branschens växlande öden fram till våra dagar, inkl sociala och politiska aspekter.

KSLA Nytt & Noterat 1-2015 ute nu

KSLA Nytt & Noterat 1-2015 ute nu

Nyheter   •   Apr 14, 2015 12:58 CEST

KSLA Nytt & Noterat ger information från ett urval av akademiens aktiviteter. Ur innehållet: Ekobrukare 2.0. Ledande landsbygd. Så vaskar vi fram det gröna guldet! Nationellt skogsprogram? Zero, norsk miljöstiftelse. Efter 20 år i EU – djurhälsa, livsmedelssäkerhet, produktion. Högtidssammankomsten m m. http://bit.ly/KSLANoN1-15

Ny skrift: From common to private ownership – forest tenure development in Sweden 1500–2010

Ny skrift: From common to private ownership – forest tenure development in Sweden 1500–2010

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2013 08:25 CET

This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure.

Välkommen till KSLA:s novemberaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2012 09:02 CET

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i november 2012: Att göra risker till möjligheter • Allemansrätt • Skogsmarksvittring • Alléer och landskap • Svensk skogshistoria • Effektiv energianvändning. Välkommen till Drottninggatan 95 B i Stockholm!