Skip to main content

Boksamtal 12 februari 2018: Skogsindustriell déja vu,

Nyhet   •   Jan 19, 2018 10:15 CET

2018-02-12 Skogsindustriell déjà vu

Skogsindustriell déjà vu

Nytänkande, strukturförändringar och strategiska beslut förr och idag

Hösten 2016 utkom professor Sven-Erik Sjöstrand med boken Rethinking corporate governance där han ingående studerar framväxten av och utvecklingen i de bolag som kommit att bygga upp dagens fyra stora globala svenska skogsbolag: Holmen, SCA, Stora Enso och Sveaskog. Med fokus på tiden efter andra världskriget studerar han hur näringens förutsättningar under denna tid förändrades radikalt ett flertal gånger och hur detta fick konsekvenser för såväl de studerade företagen som deras omgivningar.

Svensk skogsnäring befinner sig även idag i ett skede av snabbt ändrade förutsättningar med krav på handling. Boken ger en unik inblick i företagens strategiska arbete och ger nya insikter inte enbart om de krafter som skapar förändringstrycket i skogsnäringen, utan också i hur de olika bolagen historiskt hanterat dessa. Vissa bolag har i kritiska situationer varit särskilt kapabla att skilja mellan tillfälliga variationer, mer bestående trender och radikala omvälvningar. Sjöstrand har bl.a. intresserat sig för det som ligger bakom denna skillnad. I boken behandlas också hur olika intressenter i omgivningen agerat inför sådana ändrade förutsättningar.

Eva Färnstrand, ordförande i Sveaskog, och Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso, inleder samtalet om studiens viktigaste resultat och slutsatser och förmedlar sina tankar om hur branschens aktörer och andra intressenter framgångsrikt skulle kunna hantera såväl de aktuella som de mer långsiktiga utmaningarna.

Boksamtalet hålls i akademiens bibliotek och är ett samarrangemang mellan KSLA och Skogshistoriska Sällskapet.

Tid: Måndag 12 februari 2018 kl 18.00–20.00

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Ingen avgift

Anmälan: Senast 7 februari 2018

VÄLKOMMEN!

Till mer information och program.

Till anmälan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy