Skip to main content

Seminarium 27 april: Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

Nyhet   •   Apr 17, 2018 09:48 CEST

2018-04-27 Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid. Foto: Lucyna Koch, iStockPhoto via MistraEviem.

För att nå Paris-avtalets temperaturmål behövs – förutom att minimera utsläppen av fossilt koldioxid – ökad inlagring av koldioxid från atmosfären. Detta kan antingen göras med avancerad teknik som s.k. Carbon Capture and Storage eller genom att öka inlagringen av kol i vegetation och mark. Högre mullhalt ger även positiva effekter på skörden, bland annat genom bättre markstruktur, ökad infiltration, bättre närings- och vattenhållande förmåga och ökad biologisk aktivitet.

Ett globalt initiativ kallat 4-promilleinitiativet, som bland annat Sverige har skrivit på, har som mål att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Namnet syftar på att alla utsläpp av koldioxid från fossila källor skulle kunna läggas fast i marken om dess kolhalt ökade med 0,4 procent per år. Även miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi lyfter potentialen för att öka kolinlagringen i jordbruksmark. Åtgärder som nämns är begränsad plöjning, långliggande vall samt mellangrödor.

Vid detta webbsända seminarium presenteras kunskapsläget kring inbindningen av organiskt kol i jordbruksmark. Resultat från en systematisk kartläggning som bygger på 735 långliggande fältförsök kommer att presenteras, liksom resultat från pågående svensk forskning. Rapporterna finns på Mistra EviEM:s hemsida.

Vi diskuterar också hur denna nya kunskap kan användas i utförandet av nya styrmedel, t.ex. inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP och inom rådgivningen, t.ex. inom rådgivningsprojektet Greppa Näringen. Seminariet vänder sig till myndighetspersoner, rådgivare och bransch.

Ett MISTRA EviEM-arrangemang i samarbete med KSLA, Jordbruksverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Moderator: Peter Sylwan, agronom och journalist

Tid: Fredag 27 april 2018 kl. 10.00–14.30 med efterföljande mingel

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B,

Avgift: Ingen avgift men obligatorisk anmälan

Anmälan: Senast 20 april

Mer information och program: http://www.ksla.se/aktivitet/sa-kan-akermark-bidra-till-att-fanga-in-mer-koldioxid/

Seminariet webbsänds!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.