Skip to main content

Seminarium 29 nov: Utan pengar – inga hagar och ängar!

Nyhet   •   Okt 17, 2016 11:44 CEST

Utan pengar – inga hagar och ängar.

Utan pengar – inga hagar och ängar!

Sveriges ängar och hagar är ett resultat av ett mångtusenårigt resursutnyttjande. De är innehållsrika kulturminnen men också levande natur, en natur som erbjuder rik biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.

Dessa kulturskatter är beroende av att det finns bönder, som vill fortsätta att använda dem för husdjursskötsel. De kan bara bevaras genom att brukas. Men det förutsätter att bönderna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de producerar. Bristande lönsamhet är en viktig orsak till att allt flera bönder, gårdar, betesdjur och därmed också ängs- och hagmarker försvinner. Kan man få en ekonomiskt hållbar hävd av de gamla kulturmarkerna? Hur påverkar dagens lagstiftning, CAP och jordbrukspolitiken böndernas situation och förvaltningen av våra ängs- och hagmarker? Kan man minska köttkonsumtionen och klimatpåverkan samtidigt som man bevarar dessa kulturskatter?

Det behövs policyinstrument som kan bryta den negativa trenden för våra ängar och hagar, ekonomisk-politiska styrmedel, branschsatsningar av olika slag, produktutveckling och förädling. Det behövs inte minst ett ökat engagemang och ansvarstagande såväl hos politiker och ansvariga myndigheter som inom jordbruket och bland oss konsumenter.

Seminariet har tre huvudavsnitt. Det inleds med en historisk tillbakablick till den tid då ”äng var åkers moder”. Vi fortsätter med att prata om ängens undanskymda och snabbt krympande roll i dagens lantbruk. Och vi avslutar dagen med att blicka framåt på hur vi vill utforma jordbrukspolitik och landskapsförvaltning så att ängar och hagar bevaras.

Seminariet webbsänds!

Moderator: Annika Åhnberg, f d jordbruksminister, AgrD hc, akademiledamot

Tid: Tisdag 29 november 2016 kl 10.00–17.00

Plats: Kung. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Avgift: Gratis men obligatorisk anmälan

Anmälan: Senast 22 november

VÄLKOMMEN!

Till anmälan

Till mer information

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.