Skip to main content

Seminarium: Skogens ekosystemtjänster den 16 mars

Nyhet   •   Feb 10, 2016 10:04 CET

Skogens ekosystemtjänster – från koncept till praktik

Ekosystemtjänstbegreppet som koncept har snabbt etablerats rent teoretiskt, även inom skogsbruket. Men hur kan avvägningar göras mellan olika ekosystemtjänster rent praktiskt i skogsbruket? Vad kan vi lära av goda exempel, från Sverige och andra länder? Vad kan vi lära av exempel från andra näringar?

Detta är det andra seminariet i en serie, kallad KSLA:s miljöseminarier, och arrangeras av KSLA:s nya kommitté Skogens ekosystemtjänster – från begrepp till värde. Syftet med seminariet är att belysa samspelet mellan skogens olika ekosystemtjänster ur olika perspektiv och att ge förslag på områden där virkesproduktion kan integreras med andra ekosystemtjänster.

Vi bjuder nu in dig som är intresserad av skogsbruk, naturvård, forskning och policyfrågor för att lyssna på ledande forskare och praktiker inom området och få möjlighet att diskutera aktuella frågor med föreläsarna.

Att belysa hur skogens olika ekosystemtjänster samspelar och påverkar varandra är ett första steg i kommitténs arbete att synliggöra möjligheter och hinder för skogen att nyttjas på ett hållbart sätt.

Moderator: Henrik Ekman, vetenskapsjournalist, SvT

Med:
Thomas Elmqvist, professor, Stockholm Resilience Centre
Louise Hård af Segerstad, co-director, Albaeco
Kerstin Johannesson, professor, Göteborgs universitet 
John Munthe, forskningschef, IVL Svenska Miljöinstitutet 
Cecil Konijnendijk van den Bosch, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Jessica Nordin, affärsutvecklare, Sveaskog 
Leif Öster, turismföretagare och ordförande i Ekoturismföreningen
Elisabet Andersson, ekolog, Skogsstyrelsen 
Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef, Svenska Samernas Riksförbund

Tid: Onsdagen den 16 mars 2016 kl 09.30–15.30

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Till mer info

Direkt till anmälan

SEMINARIET WEBBSÄNDS OCKSÅ

VÄLKOMMEN!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy