Skip to main content

Åke Barklund ny akademisekreterare, tillika VD för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 15:46 CEST

Civiljägmästare Åke Barklund har utsetts till ny akademisekreterare, tillika VD för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Han efterträder professor Bruno Nilsson som avgår efter sju år på posten.

Åke Barklund - ledamot i KSLA sedan 1991 - har tidigare arbetat med köpsågverkens råvarufrågor, som egenkonsult, med landsbygdsutveckling i Östafrika och skogscertifiering i Norden.

Under åren 1993-95 vikarierade han på tjänsten under dåvarande akademisekreterarens tjänstledighet.

Åke Barklund tillträder tjänsten i juli 2006.

För ytterligare information, kontakta:
Mårten Carlsson, preses KSLA, tel 070-639 69 90 eller e-post
marten.carlsson@adm.slu.se

För mer information om KSLA, besök vår hemsida: www.ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för den gröna sektorn.

Akademien är en fri och oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor om jordbruk,

trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogs-produkter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och naturresurser

samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera