Skip to main content

​Barry A. Costa-Pierce är KSLA:s fjärde Wallenberg-professor

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 08:30 CET

Professor Barry A. Costa-Pierce.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har till innehavare av 2017 års KSLA-Wallenbergprofessur (nummer fyra i ordningen) utsett professor Barry A. Costa-Pierce, prefekt för Department of Marine Sciences och chef för UNE Center For Excellence in Marine Sciences vid University of New England (Maine, USA). Professor Costa-Pierce kommer att knytas till Göteborgs universitets nationella centrum för marin vattenbruksforskning (Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC).

Professor Costa-Pierce är en internationellt ledande forskare inom fiske och akvakultur, som med ett helhetsperspektiv bedriver forskning runt utvecklingen av hållbara system för akvakultur. Han har en imponerande bredd i sin forskning, som förutom akvakultur även täcker fiske och hållbart nyttjande av marina biologiska resurser. Han använder ofta ett tvärvetenskapligt arbetssätt, vilket inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Professor Costa-Pierce kommer därför att på ett betydande sätt kunna bidra till uppbyggandet av SWEMARC, ett av Göteborgs universitets prioriterade centra.

SWEMARC:s övergripande mål är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. SWEMARC ingår i ett nationellt nätverk för akvakultur och professor Costa-Pierces expertis kommer därför även kunna utnyttjas av andra svenska universitet, t ex Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och universiteten i Uppsala och Stockholm.

Professor Costa-Pierce har omfattande internationell erfarenhet och har arbetat i Sydostasien och Afrika söder om Sahara som konsult till en rad biståndsorganisationer. Genom sitt omfångsrika internationella kontaktnät kommer han också att erbjuda en gedigen bas för att vidareutveckla SWEMARC:s internationella samarbete inom högre utbildning och forskning.

Mer om professor Barry A. Costa-Pierce:

http://www.une.edu/people/barry-a-costa-pierce

http://www.une.edu/portraits/barry%20costa-pierce

Mer om KSLA-Wallenbergprofessurerna:

http://www.ksla.se/anslag-stipendier/wallenbergprofessurerna/

Information:

Carl-Anders Helander, Akademisekreterare KSLA: carl-anders.helander@ksla.se, 08-5454 7702

Thomas Rosswall, beredningsgruppens ordförande: thomas.rosswall@gmail.com, 0760-19 16 78

___________________________________________________________________________

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenbergprofessor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy