Skip to main content

Birgitta Naumburg blir KSLA:s nya akademijägmästare

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 11:38 CEST

Jägmästare Birgitta Naumburg, 49, från Sollentuna har anställts som ny akademijägmästare efter Bo Carlestål som går i pension i oktober. Birgitta, som idag arbetar på Näringsdepartementet med regional tillväxtpolitik, berättar själv här nedan om sina erfarenheter och förväntningar.

Grattis till jobbet som ny akademijägmästare hos KSLA! Hur känns det?
Det känns jätteroligt. Jag ser verkligen fram emot att börja på KSLA.

Vad är din bakgrund?
Jag är 49 år och är född och uppvuxen i Sundsvall. År 1986 flyttade jag till Garpenberg för att påbörja min jägmästarutbildning. Som färdig jägmästare arbetade jag först som konsult i nio år på Jaakko Pöyry Consulting AB såväl nationellt som internationellt. Därefter var jag sex år på Nutek där jag arbetade med näringslivsutvecklingsfrågor.
Sedan 2005 arbetar jag i Regeringskansliet. De första 5½ åren har jag arbetat med skogspolitiska frågor, främst med myndighetsstyrning av Skogsstyrelsen och det skogliga samarbetet inom Nordiska ministerrådet. De senaste 1½ åren har jag arbetat med regional tillväxtpolitik, framförallt med styrningen av det regionala tillväxtanslaget. Före Skogis arbetade jag några år i skogen, med plantering, röjning och manuell slutavverkning.
Jag bor i Sollentuna med min man, våra två tonårsdöttrar och vår hamiltonstövare. Fritiden spenderar jag gärna i skogen och i skärgården och då gärna med familjen.

Vad har du för bild av KSLA och dess framtid?
För mig är KSLA en aktör som ligger i framkant när det gäller arbetet att utveckla de gröna näringarna. Jag tror att en viktig del i detta är att KSLA är en oberoende och fristående organisation. De seminarier och konferenser som KSLA erbjuder är intressanta och framåtsyftande. Jag ser KSLA som en viktig aktör när det gäller ett hållbart nyttjande av våra naturresurser.

Vad lockar dig med ditt nya jobb?
Det är mycket som lockar mig med mitt nya jobb. Det är en bredd i mina ansvarsområden, från hållbart nyttjande av naturresursen skog till industri och marknad samt jakt. Att få möjlighet att följa utvecklingen och vara med i diskussioner kring dessa områden är något jag ser fram emot. 

Vilka erfarenheter tar du med dig till KSLA?
Erfarenheter som jag tar med mig kommer såväl från min tid som skogskonsult som tiden från arbetet på myndighet. Det handlar t ex om omvärldsbevakning och att arrangera målgruppsanpassade mötesplatser. Det handlar också om att analysera och på ett enkelt sätt förklara olika frågeställningar. Jag har även erfarenheter från näringslivsutveckling som jag tror kan vara till nytta för arbetet på KSLA.

Mer info
Akademisekreterare Carl-Anders Helander, tel 08-5454 7702, 0708-266 602
Akademijägmästare Bo Carlestål, tel 08-5454 7707, 070-661 1471
Birgitta Naumburg, tel 08-405 1000

www.ksla.se

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.