Skip to main content

KSLA har utsett 2013 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2012 17:12 CET

Akademien har utsett 2013 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Priserna och belöningarna delas ut vid akademiens 200:e högtidssammankomst den 28 januari 2013 i Stockholms Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris

Filosofie doktor Ann Norderhaug, Nøtterøy, Norge,
för hennes enastående arbete för kulturlandskapet i Norden, där hon lagt grunden för en integrerad helhetssyn på traditionell produktion, med bevarande och bibehållande av natur- och kulturvärden.

Akademiens Stora Guldmedalj

Professor Per Wramner, Stockholm,
för ett synnerligen framstående arbete inom centrala delar av akademiens verksamhetsområde, varvid han genom unik bredd och kompetens samt totalt engagemang gjort stora och bestående insatser framför allt inom miljövårds- och naturresursområdet.

Akademiens Guldmedalj

Statsagronom Harry Linnér, Uppsala,
för hans utomordentligt viktiga arbete kring vattnets reglering och hushållning i odlingslandskapet.

Akademiens Nilsson Ehle-medalj

Professor Thorvaldur Árnason, Morgongåva,
för enastående teoretiska och praktiska insatser inom husdjursförädlingen,
och
Professor Roland von Bothmer, Lund,
för motsvarande insatser inom växtförädlingen.

Bertebos Prize

Professor Philip Lowe, Newcastle, England
for his rural studies with significant contributions in sustainable rural development and land use management.

Akademiens silvermedalj (tidigare Akademiens silverplakett)

Agronom Bengt Everitt, Örsundsbro,
för att med stort engagemang och med bred kunskap verkat för relevant forskning och tillämpningar av forskningsrönen inom mjölkbranschen,
och
Seniorrådgivare Hans-Jöran Hildingsson, Göteborg,
för att han med stort engagemang lyckats väcka intresse för de areella näringarna, främst skogen, hos den breda allmänheten, inte minst bland barn och ungdom.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete

FD Victor Johansson, Uppsala,
för hans avhandling ”Distribution and Persistence of Epiphyte Metapopulations in Dynamic Landscapes”,
och
VMD Ingrid Ljungvall, Uppsala,
för hennes avhandling ”The Left Ventricle in Dogs with Myxomatous Mitral Valve Disease”.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning

Professor Krister Sällvik, Österbybruk,
för att med moderna pedagogiska metoder ha entusiasmerat och bibringat studenter kunskaper och metoder för att optimera helheten vid utformning av byggnader för animalieproduktion.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation

FD Christel Cederberg, Harplinge,
för att genom entusiasm och djup kunskap inom ämnet livsmedelsproduktionens klimat- och resurspåverkan ökat engagemanget för denna fråga hos såväl politiker som lantbrukare och vanliga konsumenter.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst

Biomedicinsk analytiker Eva-Britt Jakubek, Uppsala,
för mångårigt hängivet arbete med att utveckla och förfina laboratoriediagnostiska metoder för påvisande av parasiter och andra smittämnen hos både husdjur och vilda djur i Sverige.

Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare

Lantbrukare Gunnar Bendelin, Katthammarsvik,
för hans enastående engagemang för landsbygdsutveckling.

Anders Elofsons medalj (beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)

Lantbrukare Erik Arvidsson, Kumla,
för att han är riksbekant skicklig odlare av timotejfrö, som i flera decennier inspirerat och med sina råd hjälpt andra odlare att nå fina resultat i sina odlingar.

Utförligare motiveringar finns på  www.ksla.se

Mer information:
Agr.dr., professor Bo Andersson, akademiens vice preses, ordförande i Pris- och Belöningsnämnden
Telefon: 072-544 45 48
E-postadress: bo.andersson.28@telia.com, akademien@ksla.se

___________________________________________________________________

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan) och firar sitt 200-årsjubileum 2013. De utvalda pristagarna kommer att motta sina belöningar vid den 200:e högtidssammankomsten den 28 januari 2013.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument