Skip to main content

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien delar ut priser och belöningar

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 11:32 CET

Akademien delar ut priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden vid akademiens högtids-sammankomst den 28 januari 2010 i Stockholms stadshus. Priserna överlämnas av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Akademiens A.W. Bergsten pris till professor Arvid Uggla, Uppsala;

S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris till agronom Åke Huhtapalo, Kristianstad;

Akademiens Guldmedalj till docent Carl-Gustaf Thornström, Uppsala;

Akademiens silverplakett till civiljägmästare Sverker Johansson, Uppsala;

Akademiens belöningar för framstående doktorsarbeten till FD Therese Bjärstig, Dorotea, och till FD Johan Spens, Umeå;

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning till adjunkt Thomas Appelqvist, Göteborg;

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningsinformation till VMD Sofia Boqvist, Uppsala;

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst till AgrD Mary McAfee Graham, Storbritannien, och till universitetslektor Sören Holm, Umeå;

Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare till lantmästare Birgitta Andersson, Sävsjö;

Akademiens Gunnar Torstensson forskarstipendium till FD Magnus Svensson, Uppsala.

Nya ledamöter har valts in i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

Följande personer har invalts som ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. De får motta sina ledamotsbrev

vid högtidssammankomsten i Stockholms stadshus den 28 januari 2010.

 

Hedersledamöter: Professor Hans Ackefors, Stockholm; professor Edward Johnston, Storbritannien; docent Björn Lundgren, Stockholm; direktör Per Stenström, Falkenberg.

 

Svenska ledamöter i Allmänna avdelningen:

Generaldirektör Rolf Annerberg, Stockholm

Generalsekreterare Svante Axelsson, Uppsala

Professor Anders Kiessling, Bro

Fil. lic. Johan Kuylenstierna, Rom

Verkställande direktör Gunnar Rundgren, Höje

Professor Birger Schmitz, Lund

Chefsekonom Harald Svensson, Jönköping

Forskningsassistent Cecilia Waldenström, Uppsala

 

Utländska ledamöter i Allmänna avdelningen:

Professor Jörgen E. Olesen, Danmark

Professor Bernt-Erik Saether, Norge

 

Svenska ledamöter i Jordbruksavdelningen:

Professor Hans Andersson, Örsundsbro

Verkställande direktör Sven Fajersson, Kristianstad

Agronom Elisabeth Gauffin, Uppsala

Docent Nils Lundeheim, Uppsala

 

Utländsk ledamot i Jordbruksavdelningen:

Professor Erik Steen Jensen, Danmark

 

Svenska ledamöter i Skogsavdelningen:

Verkställande direktör Gabriel Danielsson, Linköping

Sågverkschef Katarina Levin, Noraström

Civiljägmästare Carl Henrik Palmér, Knivsta

Skogschef Herman Sundqvist, Boden

Skogsteknisk chef Jan Åhlund, Själevad

 

Utländsk ledamot i Skogsavdelningen:

Director Jan McAlpine, USA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obs! Ytterligare information finns på www.ksla.se där bilder finns tillgängliga 29 januari efter kl. 15.00.

 

Eller kontakta informationschef Anders Fredholm, tel. 070-661 14 72; e-post: anders.fredholm@ksla.se

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri och oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy