Skip to main content

Matens kvaliteter – en skrift för alla som äter

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 08:50 CEST

Vad är livsmedelskvalitet? För vissa människor handlar det om säkerhet och smak, för andra om hur livsmedlet är producerat och vilka etiska värden det har.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har sammanfattat alla de aspekter på matkvalitet som dagens konsumenter kan ha i en populärvetenskaplig skrift som presenteras den 11 juni. Målgrupper är anställda inom handel och livsmedelsindustri, gymnasieelever, politiker, beslutsfattare, massmedia, intresseorganisationer, studiecirklar och alla matintresserade konsumenter.

I skriften presenteras de viktigaste kriterierna för olika typer av kvalitet och för olika individer. Det handlar om sensorisk kvalitet, funktionell kvalitet, hygienisk kvalitet, näringskvalitet, produktionskvalitet, klimat- och miljökvalitet, certifieringar, livsmedelstillsatser, livsmedelsregler och flera andra aspekter på den mat vi äter. Syftet är att Matens kvaliteter ska utgöra ett lätttillgängligt faktaunderlag för undervisning och information, och också generera många intressanta diskussioner.

Författarna är alla ledamöter i KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folkhälsa, med stor erfarenhet från såväl human- och veterinärmedicin som från livsmedelsforskning, myndighetsarbete och samhällsdebatt. Skriften ger inga svar på vad som är ”bästa kvalitet” men ger förklaringar som gör att den nyfikne och engagerade konsumenten kan göra insiktsfulla livsmedelsval.

Matens kvaliteter presenteras vid lunchtid den 11 juni under KSLA:s Jubileumskonferens ”För stundande skördar” i Aula Magna, Stockholms universitet. För mer information, se: http://www.ksla.se/aktivitet/jubileumskonferensen-for-stundande-skordar/

Kontaktpersoner för Matens kvaliteter:
Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien, tel: 070-765 31 42
Kerstin Lundström, professor i köttvetenskap, tel: 070-885 36 24

Matens kvaliteter
KSLAT nr 4-2013
ISBN 978978-91-86573-36-2
http://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-4-2013/

___________________________________________________________________

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien installerades år 1813 av kronprins Carl Johan (sedermera kung Karl XIV Johan) och firar sitt 200-årsjubileum 2013. En del av firandet är Jubileumskonferensen För stundande skördar, Aula Magna/Stockholms universitet, den 11 juni 2013.


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument