Skip to main content

Med glädje och spänst i den gröna sektorns tjänst? Om SLU-forskningens kvalitet och nytta

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 10:10 CET

Seminarium tisdagen den 19 januari 2010 kl. 13.00–17.00
Plats: IVA, Wallenbergssalen, Grev Turegatan 16, Stockholm

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har flera forskargrupper i den absoluta världseliten och många områden med stor potential. Men också forskningsfält som måste förstärkas och en dialog med omvärlden som kan förbättras. SLU får, kort sagt, både ris och ros i slutsatserna av den genomgripande Kvalitets- och Nyttoutvärdering (KoN) som håller på att avslutas.

Detta är första gången som ett svenskt universitet låtit granska inte bara den vetenskapliga kvaliteten, utan också den nytta verksamheten har för samhället i stort och för intressenterna. Utvärderingen är ett pionjärarbete som väntas få många efterföljare i högskolevärlden. Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten har genomförts av internationella expertpaneler, efter mönster från andra universitet (Uppsala, KTH och Lund med flera) medan den upplevda nyttan bedömts av ett antal intressentpaneler. Rapporten liksom en sammanfattning kan hämtas på www.slu.se/KON.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) inbjuder nu alla intresserade till seminarium om KoN, utvärderingen av SLU:s verksamhet och framtid. Inbjudan riktar sig särskilt till företrädare för den gröna sektorn och andra med intresse för SLU:s verksamhet, men även till universitet, myndigheter, media och andra med tankar på liknande utvärderingar.

Vid seminariet presenteras de viktigaste slutsatserna från KoN varpå olika intressenter ger sin bild av verksamheten vid SLU. Universitetskansler Anders Flodström talar om kvalitetsarbete i universitetsvärlden mer generellt. Företrädare för SLU berättar om hur utvärderingen kommer att användas som ett verktyg för att öka kvaliteten i forskningen och forskningskommunikationen i framtiden. Sammantaget borgar programmet för en mångsidig och berikande eftermiddag.

Mer information: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se , tel. 08-54 54 77 06
Anmälan görs till: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se , tel. 08-54 54 77 12

Program för 19 januari bifogas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy