Skip to main content

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 16:54 CET

KSLA Nytt & Noterat nr 4-2013 innehåller detta: Marken i centrum för Konkurrenskraftsutredningen. Tummen upp för Nationellt Skogsprogram – i princip. Exkursion i Bergslagen – för god matkvalitet måste alla sinnen stimuleras, inte bara smaken. Är nedlagd jordbruksmark en resurs i klimatarbetet? Skogsbruk i ett förändrat klimat – om mångfald och miljö. Våra nya ledamöter och pristagare – och vår förste KSLA Wallenberg-professor! När landet kom till staden – en bok om lantbruksmöten som arena för agrart moderniseringsträvande. Föreställningen För miljön i tiden – en resa som manar till reflektion. En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden. ”SIFI 2.0” och annat som hänt och kommer att hända…

Akademien önskar God Jul & Gott Nytt År med jubileumsårets sista nummer av KSLA Nytt & Noterat, som endast publiceras digitalt. Ladda ned tidningen här: http://bit.ly/1c3fytk

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.