Skip to main content

Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi kommit? Seminarium 24 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 09:32 CEST

Omställningen mot en biobaserad ekonomi pågår och strategier utvecklas globalt, inom EU och nationellt. Idag utgör bioenergi en viktig del i det svenska energisystemet och drivs av olika styrmedel. Parallellt med denna utveckling ökar också det kommersiella intresset för tekniska produkter baserade på bioråvara, trots avsaknaden av motsvarande styrmedel. Vad driver denna utveckling, vilka är förutsättningar för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk skogsindustri och inom svenskt jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling?

Dessa och många fler frågor kopplat till omställningen mot en biobaserad ekonomi med fokus på nya och innovativa produktionssystem för tekniska produkter kommer att belysas och diskuteras vid detta heldagsseminarium. Kom och lyssna och diskutera dessa framtidsfrågor som är viktiga för den svenska jordbruks- och skogsnäringen för att bibehålla och stärka den framtida konkurrenskraften.

Moderator: Annika Åhnberg, ordf Kommittén för hållbar utveckling, KSLA.

Välkommen seminarium hos KSLA onsdag 24 oktober kl 9.30. Seminariet webbsänds!

http://www.ksla.se/aktivitet/tekniska-produkter-fran-biomassa-hur-langt-har-vi-kommit/

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Bifogade filer

PDF-dokument