Skip to main content

Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2018 15:33 CEST

Tolv forskningsprojekt har beviljats inom Tandem Forest Values-programmet. Foto: Ylva Nordin.

Tandem Forest Values – Sveriges gåva till Finlands 100-årsjubileum

Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values. Hela 72 forskningsansökningar inkom, många av synnerligen god kvalitet. Utmaningen för de internationella beredningsgrupperna blev stor, men slutligen beviljades 12 samarbetsprojekt inom områdena Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018.

– Fantastiskt roligt att intresset är så stort, säger Chris Heister, ordförande i Kulturfonden för Sverige, och menar att detta kan bli startskotten för ett mer långsiktigt bilateralt forskningssamarbete på de skogliga och skogsindustriella områdena.

Från Finland medverkar Luke Naturresursinstitutet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands universitet i satsningen, medan svenska samarbetspartners är SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, KTH – Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå universitet. 

Bakom gåvan står Sveriges regering via Formas, de svenska forskningsstiftelserna Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna och Skogsindustrins forskningsstiftelse, samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, som också administrerar projektet.

– Programmet är ett bra exempel på forskningssamarbete mellan två länder där staten och privata aktörer gemensamt ansvarar för finansieringen, säger Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens preses Lisa Sennerby Forsse.

Information om programmet och vilka projekt som beviljats medel:
www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values

Information om bakgrunden till gåvan:
www.projekttandem.se


De beviljade projekten:

Sustainable Forest Management/Hållbar skogsskötsel

Applicants Title of the research project
Tuija Aronen, Luke, and Malin Elfstrand, SLU SOMAGENO – Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce
Åke Olson, SLU, and Juha Kaitera, Luke Production of healthy Norway spruce seeds: host specificity, pathogenicity and infection biology of T. areolata
Katri Kärkkäinen, Luke, and Harry Wu, SLU FutureGenes: Resilient future forests via genomics of adaptation to climate in natural forests and breeding populations
Gun Lidestav, SLU, and Teppo Hujala, University of Eastern Finland ValueConnect

New Products & Processes/Nya produkter & processer

Applicants Title of the research project
Tapio Salmi, Åbo Akademi University, and Jyri-Pekka Mikkola, Umeå University Derivatisation of cellulose in novel switchable ionic liquid system
Emma Master, Aalto University, and Mats Sandgren, SLU Biocatalytic cascades for hemicellulose reassembly (BIOSEMBL)
Ilkka Kilpeläinen, University of Helsinki, and Lars Berglund, KTH Fusion Wood
Stefan Willför, Åbo Akademi University, and Lars Wågberg, KTH Renewing Biomedicine with Biopolymers: Engineering nanocellulose hydrogel scaffolds for delivery of bioactive cues in soft tissue engineering (BioforBio)
Martti Toivakka, Åbo Akademi University, and Fredrik Lundell, KTH SimNano – Numerical simulation of coating processes for nanocellulosic materials
Eero Kontturi, Aalto University, and Torbjörn Pettersson, KTH Strongly adsorbed polymer layers for modification of cellulose surfaces towards new functional materials (STRONGAD)
Kirsi Mikkonen, University of Helsinki, and Martin Lawoko, KTH Role of lignin Carbohydrate complexes as Key to stable emulsions (ROCK)
Kristiina Oksman, Luleå University of Technology, and Henrikki Liimatainen, University of Oulu Hierarchical 3D-structured nanocellulose aerogels and networks for use in biomedical applications

Aug 2018

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.