Skip to main content

Välkommen till arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:04 CET

Välkommen till nedanstående arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

16 mars. Seminarium ”Jordbruk, handel och utveckling”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=540&t=ksla

21 mars. Konferens ”Var står vetenskapen när det gäller skoglig naturvård?”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=547&t=ksla

30 mars. Konferens ”Socker i global handel, jordbruk och folkhälsa”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=552&t=ksla

6 april. Sammankomst "Jämförelse mellan finskt och svenskt skogsbruk"

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=551&t=ksla

24-25 april. Öppet forum i samarrangemang med SLU ”Vad betyder en kommande knapphet på olja?

För världen? För Sverige? För den gröna sektorn? Vilka är frågorna vi behöver ställa oss?”

Ladda ner inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=543&t=ksla

14 - 16 maj. Bertebos Conference 2006 ”Water and Agriculture” i Falkenberg

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=530&t=ksla

30 maj. Konferens "Technologies Converging at the Nano-Scale: Implications for biodiversity, poverty eradication and the economies of the Global South"

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=560&t=ksla

Som journalist är Du välkommen att delta kostnadsfritt i akademiens seminarier och konferenser.

Ange Ditt namn och redaktion på anmälningsblanketten.

Observera att aktiviteterna äger rum i akademiens lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inget annat anges.

Program med anmälningsblankett till kommande konferenser och seminarier finns på akademiens hemsida www.ksla.se.

Där återfinns också dokumentation från tidigare sammankomster, konferenser och seminarier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera