Skip to main content

Välkommen till arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 14:04 CET

Välkommen till nedanstående arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

6 december. Seminarium ”Klimatet och skogen - underlag för nationell forskning”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=619&t=ksla

19 december. Seminarium ”Ryssland är annorlunda”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=614&t=ksla

16 januari 2007 Boksläpp "Veterinärinrättningen i Stockholm 1821-1880"

Se nedan.

Som journalist är Du välkommen att delta kostnadsfritt i akademiens seminarier och konferenser.

Ange Ditt namn och redaktion på anmälningsblanketten.

Observera att aktiviteterna äger rum i akademiens lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inget annat anges.

Program med anmälningsblankett till kommande konferenser och seminarier finns på akademiens hemsida www.ksla.se.

Där återfinns också dokumentation från tidigare sammankomster, konferenser och seminarier.

Inbjudan till boksläpp och boksamtal
Boken Veterinärinrättningen i Stockholm 1821-1880 har nu
blivit klar! Det vill vi fira på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
inbjuder till boksläpp och boksamtal avslutat med lättare förtäring
Författaren Hans Blomqvist
berättar om forskningen och
arbetet med att skriva Veterinärinrättningens
historia. Det
är en bok som beskriver ett
yrkes utveckling från hantverk
till profession, men den
är också en institutions- och
utbildningshistoria och en
studie med mycket lokalhistorisk
doft och färg.
Samtal kring bokens olika
”teman” kommer att föras,
där den veterinärhistoriska
sidan diskuteras av två veterinärer
och de lokalhistoriska
aspekterna tas upp av bokens
författare och en antikvarie
från Stockholms stadsmuseum.
Samtalet leds av en historiker,
som kommer att bjuda
in publiken att delta i samtalet
med inlägg och frågor.

Dag: Tisdag den 16 januari 2007
Tid: Kl. 18.00-19.30, kaffe och bokförsäljning 17.00-18.00
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggat., 95B, Stockholm
Anmälan: Senast tisdagen den 9 januari 2007 V.G.V.
SPECIALERBJUDANDE MED
SIGNERING AV BOKEN!

Mellan kl. 17 och 18 signerar författaren Hans Blomqvist boken.
Den säljes då till rabatterat pris på 150 kr. (ord. 300 kr.)
Akademiens ledamöter erhåller boken utan kostnad.

PROGRAM
17.00-18.00 Tillfälle att köpa boken till specialpris, signerad av författaren
Kaffe med bulle i Oscars källare
18.00 Välkomsthälsning. Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD
Om arbetet med att skriva boken. Hans Blomqvist, bokens författare, etnolog
och kulturhistoriker
Boksamtal
Samtalsledare: Anders Björnsson, historiker, kulturjournalist och ordförande i
Svenska Humanistiska Förbundet
Hans Blomqvist, bokens författare
Göran Dalin, docent, veterinärfakulteten, SLU
Lars-Erik Edqvist, professor, tidigare Generaldirektör vid Statens
Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
Kerstin Mandén-Örn, antikvarie, Stockholms stadsmuseum
Dryck och enklare förtäring samt mingel i Oscars källare
Välkomna!

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD
A N M Ä L A N
till
boksläpp och boksamtal
Obligatorisk p.g.a. begränsat antal platser!
Tisdagen den 16 januari kl. 17.00 – ca 20.00
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B, Stockholm.
Var vänlig skriv tydligt!

Namn:
...........................................................................................................................……………….............
Organisation el. liknande:
...................................................................................................………………………………………….
Telefon och gärna ev. e-post:
..........................................................................................................................………………..............
OBS! Anmälan måste vara oss tillhanda senast tisdagen den 9 januari 2007.

Anmälan insändes till:
Jimmy Lyhagen
KSLA
Box 6806
113 86 STOCKHOLM
eller med e-post: jimmy.lyhagen@ksla.se
Tel: 0702-104675, fax, 08-54547730

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy