Skip to main content

Välkommen till KSLA:s första höstaktiviteter 2012!

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 09:16 CEST

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i augusti–september:

Sustainable agriculture – does it need modern biotech?
Seminar. Modern biotech is sometimes seen as opposite to sustainable agriculture. In Europe there is a strong resistance towards cultivation of genetically modified crops. At this seminar we want to challenge the conventional European view of plant biotech and address these issues from an opposite angle.
The book “Tomorrow’s Table”, has attracted much attention over the last years by discussing how research and development on plant biotech and organic farming can profit from each other. how modern science in the biotech field can be intertwined with high ambitions for environmentally friendly and resource lean production systems that also meet with ethical considerations. Here the authors, Pamela C. Ronald and Raoul W. Adamchak, present the book, after which it is commented by Swedish stakeholders and policy makers in the fields of plant biotech, agriculture, food and environment.
Thursday 30 August at 09.30
Internet broadcast.

Odlingssystem för framtiden – Logården en plattform för odlingssystemforskning
Seminarium på Logården, Grästorp. Logårdsprojekten innebär att integrerade och ekologiska odlingssystem utvecklas och utvärderas utifrån uppsatta mål för produktion, miljö och samhällseffekter. 2012 drivs ett projekt för att utvärdera resultaten av i första hand den integrerade delen – av intresse inför genomförandet av IPM (Integrated Pest Management) inom EU:s medlemsländer. Här presenteras resultat och erfarenheter och de exklusiva anläggningarna för mätningar i fält visas upp. Dessutom redovisas ett antal forskningsprojekt.
Måndag 3 september kl 10.45

Risk assessment procedures in SPS issues – the EU versus the USA approach
Seminar. Sanitary and phytosanitary (SPS) standards applied for food safety, animal and plant health are of crucial importance for consumer safety and for the international trade of food and food products. A key problem for governments is how to ensure that consumers are supplied with safe food, at the same time ensuring that strict health and safety regulations are not being used as an excuse for protecting domestic producers. Risk assessment is a tool to overcome these problems.
The aim of this seminar is to highlight the differences in risk assessment procedures and to see whether harmonized procedures might be used to remove regulatory divergences, prevent new barriers and promote convergence of future regulations. We will discuss the role of SPS agreements in the international trade and how risk assessment is essential for food safety, animal and plant health and consumer protection while minimizing unjustified obstacles to trade. We will also explore the interface between risk assessors and risk managers, all with special emphasis on the animal health sector.
Wednesday 5 September at 09.30
Internet broadcast.

How can we ensure sustainable cattle production systems for future generations?
Bertebos Conference in Falkenberg. The increasing demand for meat and milk will continue to force agriculture to lower its environmental footprint. Today’s farmers need to plan for the future. This conference will help provide information to enable farmers, researchers, policy makers and consumer organizations to deal with these complex issues now and in the future. With the Bertebos Prize winner 2011 Karen Beauchemin, Agriculture and Agri-Food Canada, Lethbridge Research Centre.
Sunday 9 September 18.00 – Tuesday 11 September 15.00

EU:s och USA:s jordbrukspolitik – likheter och skillnader
Seminarium. På detta seminarium beskrivs jordbrukspolitikens historia i EU och USA med koppling till hur jordbrukets/samhällets struktur och forskningen påverkar politikens utformning. Amerikansk jordbrukspolitik har rötterna i mellankrigstiden; EU:s jordbrukspolitik är sammanflätad med Europaprojektets framväxt efter andra världskriget – och med tidigare nationell jordbrukspolitik.
Därefter kommer vi till dagens och morgondagens politik – vilka förändringar i jordbruket och samhället i stort är bakgrunden till att politiken i EU och USA behöver reformeras?
Seminariet avslutas med paneldiskussion med frågemöjligheter.
Fredag 14 september kl 09.30
Webbsänds. 

Hjärtligt välkommen till KSLA på Drottninggatan 95 B i Stockholm!

Fler kommande aktiviteter finns på vår hemsida www.ksla.se

 

 

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.