Skip to main content

Taggar

vård och hälsa 171 läkaresällskapet 168 läkare 157 debatt 150 medicinsk forskning 148 patientsäkerhet 140 sjukvårdsdebatt 138 dialog 134 medicinsk etik 90 seminarium 65 Svenska Läkaresällskapet 33 global hälsa 25 medicinska riksstämman 17 fortbildning för läkare 16 vetenskapliga priser 12 stockholm waterfront congress centre 11 En värdefull vård 10 läkarstämman 9 pris till medicinsk forskning 7 prisutdelning 6 hälso- och sjukvård 6 NPM 6 vetenskapligt pris 6 Levnadsvanor 6 etik 5 belöna medicinsk forskning 5 peter friberg 5 konferens 5 medicinsk fortbildning 5 multipel skleros 4 läkarutbildning 4 etikpris 4 belöna forskning 4 Almedalen 4 medicinsk utbildning 4 levnadsvaneprojektet 4 forskning 4 fortbildning 3 Karl sallin 3 iogt-nto 3 geriatrik 3 rökstopp 3 diabetesforskning 3 medicinska riksstämman 2013 3 riksstämman 3 translationell forskning 3 dermatologi 3 hälso- och sjukvårdslagen 3 jämlik hälsa 3 unga forskare 3 vetenskap 3 vetenskapligt pris i medicin 3 integritet 3 diabetes 3 MS 3 Prevention 3 läkares fortbildning 3 epigenetik 3 levnadsvanearbete 3 global health beyond 2015 3 ensamkommande flyktingbarn 3 sjuksköterska 2 hälsa 2 tobacco endgame 2 läkarstudenter 2 framtidens läkare 2 fysisk aktivitet 2 styrsystem i vården 2 e-hälsa 2 sjuksköterskor 2 budgetproposition 2014 2 kungliga vetenskapsakademien 2 kontinuitet i vården 2 sjukvårdspolitik 2 göteborgs universitet 2 SLE-forskning 2 neonatologi 2 diabetes typ 2 2 ragnar söderbergs stiftelse 2 new public management 2 patientintegritet 2 riksstämman 2013 2 venereologi 2 jämställdhet 2 hans rosling 2 äldrevård 2 Folkhälsa 2 neuroforskning 2 äldreomsorg 2 kerstin nilsson 2 torsten söderbergs stiftelse 2 donation 2 ardalan shekarabi 2 barnpsykiatri 2 klinisk forskning 2 filippa nyberg 2 new public managment 1 neuropsykologisk forskning 1 frukostmöte 1 chlamydiainfektion 1 vårdens styrning 1 etiskt förhållningssätt 1 gunhild stordalen 1 cancer 1 levnadsvanedagen 2014 1 läkarnas kompetens 1 akutsjukvård 1 björn smedby 1 epilepsikirurgi 1 inflammation vid hjärnskada 1 första linjens sjukvård 1 svenska läkaresälslkapet 1 skolmedicin 1 fysisk aktivitet för barn 1 läkares vidare- och fortutbildning 1 telemedicin 1 sami al fakir 1 sjukvårdshuvudmän 1 forskningspris 1 priser för medicinsk forskning 1 inspirera medicinsk forskning 1 värdefull vård 1 etikarbete i vården 1 barnhjärnan 1 läkarförbundet 1 SLE 1 preventionsarbete 1 operationskomplikationer 1 kolorektalkirurgi 1 pristagare 1 mikrobiologi 1 sömnproblem 1 cancerbehandling 1 hälsoinformatik 1 sjukvårdens styrsystem 1 Stefan Lindgren 1 forskning om spädbarn 1 göteborgsforskare 1 millenniemålen 1 dietist 1 fortbildningspolicy 1 hjärtkärlsjukdom 1 unga läkare 1 flyktingkatastrof 1 donationsrådet 1 svensk hälso- och sjukvård 1 degenerativa sjukdomar 1 ola björgell 1 sjukvårdssystemet 1 svenska läkaresälslakpet 1 maciej zaremba 1 stroke 1 medicinskt pris 1 barnläkarföreningens delförening för global barn- ungdomshälsa 1 framtidens medicin & hälsa 1 skönhetsutredningen 1 hälsosamtal 1 hälso- och sjukvårdens utveckling 1 ojämlik forskning 1 remissvar 1 svensk sjukvård 1 hälso- och sjukvården 1 brottsdömda läkare 1 sveriges läkarförbund 1 eHälsa 1 forskningsmedel 1 digital vård 1 kunskapsbaserad vård 1 alkohol och samhället 2014 1 vårdkomplikationer 1 hälsosamma levnadsvanor 1 kost och motion 1 cme 1 miljö och hälsa 1 litteratur 1 svenks läkaresällskapet 1 typ 2-diabetes 1 kliniskt arbete 1 reumatologiska sjukdomar 1 vidareutbildning för läkare 1 vård på distans 1 forskningsmedel till MS 1 vård av papperslösa 1 celiakiforskning 1 hjärt och kärlsjukdomar 1 behovsstyrd vård 1 forskningsanslag 1 ambulanssjukvården 1 medicin och hälsa 1 projektanslag 1 sjukdomsförebyggande åtgärder 1 richard horton 1 klimatforskning 1 Ingvarpriset 1 njurforskning 1 åldersdiabetes 1 informationshantering i vården 1 ekonomism i vården 1 skönhetsingrepp 1 vetenskaplig rapport 1 könsbyte 1 tvångssterilisering 1 infektionssjukdomar 1 harold holder 1 medicinsk vetenskap 1 läkare utan gränser 1 geriatrisk forskning 1 konferens för läkare 1 barns hälsa 1 etik i sjukvården 1 psykiatri 1 lunds universitet 1 organisation och styrning 1 lars klareskog 1 hjärnskakning och smärta 1 patienten och tystnaden 1 psykisk hälsa 1 hjärta-lungforskning 1 smittspårning vid sti/std 1 klinisk neuroforskning 1 underbeforskning 1 kirurgi 1 god nära vård 1 nationella riktlinjer 1 dn debatt 1 glutenintolerans 1 hälsovård 1 läkaretik 1 sjukhusronden 1 dataspelsberoende 1 EVV-projektet 1 donationsfrågor 1 vårdval 1 utbildningsdepartementet 1 hjärtsvikt 1 ekonomistyrning i vården 1 förvärvad hjärnskada 1 studentevent 1 delaktighet i vården 1 telomerer 1 tv-inspelningar 1 vård och omsorg 1 patientcentrerad vård 1 patientmötet 1 genetik vid hjärnskada 1 kontinuitet i sjukvården 1 sjukvård 1 ingemar engström 1 kvinnor i forskningen 1 almedalen2014 1 hjälparbete 1 trombosforskning 1 smer 1 medicinska framtidsfrågor 1 pris till vetenskaplig forskning 1 vård som inte kan anstå 1 fysisk aktivitet på recept 1 hälsoaspekter 1 fetma 1 anna carlstedt 1 söderbergska priset i medicin 1 migranter 1 berzeliussymposium 1 transplantation 1 it-lösningar i sjukvården 1 barns utveckling 1 hälso- och sjukvårdsdebatt 1 bästa projektansökan 1 medicinsk statistik 1 läkares utbildning 1 cancerforskning 1 patientnära forskning 1 åldrande 1 sjukvårdsorganisation 1 forskarpris 1 strålsäkerhet 1 hygien 1 bengt i lindskogs språkpris 1 medicinstuderande 1 sjukgymnaster 1 arbete och psyke 1 medicinsk språkvård 1 etik i läkarutbildningen 1 hälso- och sjukvårdslagens principer 1 åldersbedömning av flyktingbarn 1 medicinsk forskning lönar sig 1 verksamhetsansvariga 1 johan von schreeb 1 it i vården 1 vårdpersonal 1 epidemiologi 1 lakarutbildningen 1 alkoholforskning 1 diabetesforskningen 1 demensforskning 1 alkohol 1 bröstcancer 1 psykisk sjukdom 1 vetenskap och beprövad erfarenhet 1 migrationsverket 1 flyktingkris 1 rörelseapparaten 1 mage-tarmforskning 1 blodförgiftning 1 alkoholpolitik 1 unga med kronisk sjukdom 1 äldreforskning 1 celiaki 1 vårdens digitalisering 1 Kvinnliga Läkares Förening 1 skräddarsydda läkemedel 1 vuxendiabetes 1 hälsoekonomi 1 jämlik vård 1 plastikkirurgi 1 cancerstamceller 1 medicinsk informatik 1 reumatolologi 1 iogt/nto 1 förtroende för läkare 1 läkare i världen 1 eu-frågor 1 Vetenskapens Värld 1 asylsökande läkare 1 kardiologi 1 Svensa Läkaresällskapet 1 svensk forskning 1 forskning om glutenintolerans 1 framtidens specialistläkare 1 läkaretiska principer 1 prematura barn 1 autism 1 Svensk sjuksköterskeförening 1 rök stopp 1 sveriges radio 1 MS-forskning 1 forksning om hjärnan 1 kost och hälsa 1 patientläkarrelation 1 stockholms läns landsting 1 medicinsketisk rapport 1 cancermediciner 1 neurologi 1 patientbehov 1 rökning 1 ideella organisationer 1 patienter 1 stressrelaterad ohälsa 1 levnadsvanesamtal 1 kronisk sjukdom 1 frisk och sjuk 1 studenter 1 hsl 1 rökstopp före operation 1 hlr 1 torbjörn ledin 1 vattenburna infektioner 1 budgetpropp 1 samvetsklausul i vården 1 prioriteringar 1 upprop 1 svensk läkaresällskapet 1 jämställdhet i forskningen 1 almedalen 2014 1 kurser i medicinsk etik 1 peter byass 1 sjukdomar i buken 1 tillväxtfaktor vegfb 1 regeringens prioriteringsbeslut 1 pris till god medicinsk forskning 1 asyl 1 sjukhusarbete 1 margot wallström 1 kompetenshöjande 1 FoU i hälso- och sjukvården 1 anders nordström 1 helen bevan 1 primärvård 1 sjukdomars uppkomst 1 unhcr 1 ögonsjukdomar 1 demenssjukdomar 1 hudsjukdomar 1 ungas psykiska hälsa 1 beroende 1 E-colibakterier 1 sepsis 1 allergi hos barn 1 oftalmologi 1 global health - beyond 2015 1 patientens behov 1 söderbergska priset 1 chalmers cortègen 1 god medicinsk forskning belönas 1 precisionsläkemedel 1 läkare belönas för sin forskning 1 evidensbaserad vård 1 med stud 1 arbetsförmåga vid psykiska besvär 1 eu 1 läkaruppropet 1 nya cancerterapier 1 klinisk utbildning 1 tillväxtfaktorforskning 1 patientmöten 1 etik i vården 1 vävnadsskada vid hjärnskada 1 healing 1 immunförsvaret 1 alzheimers sjukdom 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 fysisk aktivitet som behandlingsmetod 1 papperslösas rätt till vård 1 förtroende för vården 1 David Ingvar 1 oredlighet i forskning 1 medicinsk radiologi 1 the lancet 1 nya arenor 1 vd-byte 1 prehospital akutsjukvård 1 hygien vid operation 1 johan rockström 1 malin wåhlin 1 hjärnskakning 1 medicinsk kvalitet 1 obesitas 1 svenka läkaresällskapet 1 forskning om MS 1 patienter på sociala medier 1 medicinsk juridik 1 ischemisk hjärnskada 1 förlossningsdepression 1 pär i johansson 1 medicinsk teknik och fysik 1 omskärelse av pojkar 1 psoriasis 1 rökfritt sverige 2025 1 the stockholm declaration of global health 1 ojämlik vård 1 patientdelaktighet 1 global health 1 allmänläkare 1 forskningsfusk 1 regeringens transplantationsutredning 1 våld 1 kroniskt sjuka barn och ungdomar 1 kvalitet i vården 1 start för operation 1 uv-ljus 1 kompetenshöjande utbildning 1 vetenskapliga priser till forskning 1 sociala medier 1 kvalitet 1 donationer 1 förtidig födsel 1 klamydia 1 patient 1 kustbevakningen 1 gastroforskning 1 försäkringsmedicin 1 reflux 1 läkarprogrammet 1 ebola 1 läkares fort- och vidareutbildning 1 reumatisk forskning 1 bröstcancerforskning 1 ncd 1 tillit 1 tedros adhanom ghebreyesus 1 sls 1 läkartidningen 1 sova dåligt 1 sömnsvårigheter 1 inspelningar från sjukvården 1 tillväxtfaktor 1 stamcellsforskning 1 forskningsstöd 1 refluxforskning 1 etik i läkarens vardag 1 föredrag i medicin 1 ny läkarutbildning 1 forskningsresultat 1 läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning 1 mariam claeson 1 alkoholsponsring 1 forskning om genetik 1 teamarbete 1 etiska riktlinjer 1 distriktsläkare 1 priset till medicinsk forskning 1 styrningen i vården 1 Visa alla taggar
SLS uppmärksammar och belönar unga forskare

SLS uppmärksammar och belönar unga forskare

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 11:09 CET

Läkaresällskapet uppmärksammar genom Kandidat- och underläkarföreningen läkarstudenter och läkare före legitimation med priser för bästa artikel och bästa projektarbete. I år belönas Hanna Carr, doktorand vid Karolinska Institutet, och Puja Shahrouki, medicine doktor, Sahlgrenska akademin, just nu forskare vid David Geffen School of Medicine, UCLA. Prisutdelning på SLS den 19 december kl 18.

Media no image

Nu har den kommit – Kunskapssammanställning om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 10:00 CET

​Statens medicinsk-etiska råd (Smer) tog i slutet av 2016 initiativet till att göra en kunskapssammanställning om dödshjälp. Svenska Läkaresällskapet, som liksom Smer vill bidra till ett öppet och sakligt samtal om denna svåra och viktiga fråga, bedömer att kunskapssammanställningen är ett bra bidrag till detta samtal.

Ny rapport visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling

Ny rapport visar på täta samband mellan alkoholkonsumtion och våldsutveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 07:48 CET

​Idag presenteras den senaste utgåvan av forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”, ett samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet, forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet samt IOGT-NTO. Årets rapport fokuserar på sambandet mellan alkohol och våld.

Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem!

Utökad läkarutbildning löser inte hälso- och sjukvårdens problem!

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 10:14 CEST

Lösningen på hälso- och sjukvårdens stora utmaningar är inte att få fler läkare i Sverige. Det handlar om att förändra vårdens och läkarprofessionens arbetssätt i grunden. Där utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för färre och bredare specialiteter än i dag, skriver Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren i ett debattinlägg på Dagens Medicin.

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

Forskningsmedel från SLS till MS och SLE

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:50 CEST

Svenska Läkaresällskapet kan tack vare två generösa donationer stödja reumatisk och neurologisk forskning med extra forskningsmedel. Elizabeth Arkema, Lars Rönnblom och Elisabet Svenungsson beviljas forskningsmedel ur Ingegerd Johanssons fond för sin forskning om den reumatiska sjukdomen SLE, Joachim Burman och medarbetare för forskning om MS, multipel skleros, ur Hildegard Machschefes fond.

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 12:00 CEST

Den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och staten och landstingen behöver samråda om olika insatser för en kunskapsbaserad och jämlik vård. Detta anser Läkaresällskapet i sitt svar på betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård, SOU 2017:48. Och ser även positivt på rekommendationerna att professionerna ska involveras i detta arbete.

Media no image

Mötet om framtidens medicin och hälsa ställs in

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 13:00 CEST

Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att inte genomföra mötet ”Framtidens Medicin & Hälsa” men fortsätter att ta ansvar för att frågorna lever vidare.

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 09:30 CEST

Läkaresällskapet har sedan 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen arbetat med att implementera de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande arbete genom Levnadsvaneprojektet. Ytterligare ett konkret resultat av detta arbete är den folder med råd och tips i arbetet med levnadsvanor vid psykisk ohälsa som nu släpps i en omarbetad andra upplaga.

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 10:30 CEST

Läkaresällskapet konstaterar i sitt remissvar på "En god och nära vård" att patienternas behov självklart ska styra vårdens organisation, att resursfördelningen kommer att bli en utmaning och att begreppet nära vård måste definieras bättre innan det lagregleras. SLS anser även att vårdgarantin inte bör utökas. Den strider mot etikplattformen, en av de grundläggande principerna i svensk sjukvård.

​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 17:27 CEST

De satsningar på välfärdsområdet som Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018 är välkomna och i många fall helt nödvändiga för hälso- och sjukvårdens utveckling, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:30 CEST

Rolf Ahlzén, psykiater vid öppenvårdspsykiatrimottagningen i Karlstad, får Läkaresällskapets etikpris i år. Han har genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården stimulerat till debatt, utbildning och samtal mellan kollegor, väckt intresse för etikfrågorna i olika sammanhang samt blivit en förebild för många. Priset delas ut på SLS den 14 november.

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:00 CEST

Hugo Lagercrantz och Åse Victorin arrangerar Berzeliussymposiet "Den uppkopplade barnhjärnan" på Läkaresällskapet den 27 november. Mötet bidrar till ökad kunskap om vad en god balans mellan digitalt och verkligt liv är samt att utbilda läkare, beslutsfattare, opinionsbildare med flera i den senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser särskilt för barn.

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:00 CEST

LiR-modellen, Levnadsvanearbete i Reumatologi, har utarbetats av Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för att underlätta arbetet kring ohälsosamma levnadsvanor inom reumatologi. Arbetsmodellen ger en gemensam kunskapsbas, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetarna och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet. LiR-modellen presenteras vid Reumadagarna i Västerås 13-15/9.

Att förbereda framtidens läkare för arbete i en digitaliserad värld

Att förbereda framtidens läkare för arbete i en digitaliserad värld

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 10:00 CEST

Digitaliseringen i vården och av vårdens möten pågår och kommer att ställa andra och nya krav på framtidens läkarutbildning såväl grund- som fortbildning. Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa inbjuder till diskussion om vilka krav digitaliseringen i vården ställer på framtidens läkarutbildning. Mötet hålls på Läkaresällskapet den 19 september kl 18.00. Går också att följa på youtube.

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 10:00 CEST

Anders Eklund, Umeå, får i år Erna Ebelings pris för framstående forskning och viktiga innovationer om fysiologiska tryck och flöden inom ögonområdet och det centrala nervsystemet. Nils Uddenberg, Lund, får Bengt I Lindskogs språkpris för sin strävan att med det vårdade allmänspråket förmedla kunskap om medicin. Viktigt nu när kraven på medicinsk information till allmänheten ökar.

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:02 CEST

Läkaresällskapet premierar framgångsrik medicinsk forskning. Särskilt forskning av klinisk karaktär av stor betydelse för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Petter Brodin, Karolinska Institutet, får priset för Bästa vetenskapliga projektansökan, 100 000 kronor, och Janet Cunningham, Akademiska sjukhuset, Translationella priset, 100 000 kronor, för forskning av omedelbar nytta för vården.

Positivt om forskningsfusk

Positivt om forskningsfusk

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 10:16 CEST

Läkaresällskapet ställer sig bakom förslagen i Oredlighetsutredningens betänkande "Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning" (SOU 2017:10). Betänkandet utgör ett gediget och grundligt arbete med viktiga förslag och Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren hoppas i en kommentar att regeringen skyndsamt nu också genomför huvuddelen av förslagen i betänkandet.

God forskning ska löna sig! Läkaresällskapets belönar forskning inom psoriasis, MS och försäkringsmedicin

God forskning ska löna sig! Läkaresällskapets belönar forskning inom psoriasis, MS och försäkringsmedicin

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 11:58 CEST

Läkaresällskapet kan tack vare generösa donationer stimulera forskare till fortsatt goda forskningsresultat genom vetenskapliga priser. Simon Timpka, Lunds universitet, Enikö Sonkoly och Liv Eidsmo, KS, Mo Wang, KI samt Joachim Burman, Akademiska sjukhuset, Uppsala, är några av de forskare som i år får ett av Läkaresällskapets priser.

Funktionell neurokirurgi och translationell forskning – Bengt Linderoth årets Ingvarpristagare för sin forskning om ryggmärgsstimulering vid svår smärta

Funktionell neurokirurgi och translationell forskning – Bengt Linderoth årets Ingvarpristagare för sin forskning om ryggmärgsstimulering vid svår smärta

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 09:41 CEST

Bengt Linderoth, professor emeritus vid Institutionen för Klinisk neurovetenskap, KI, får ta emot årets Ingvarpris för mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering. Forskning som bidragit stort för många patienter med svårbehandlad smärta. Priset delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november till minne av Lundaprofessorn David Ingvar.

Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 11:42 CEST

För att ta tillvara asylsökande läkares kunskaper arrangerar Läkaresällskapet en ettårig kurs i svenska och medicin. Fyra månader intensivundervisning i svenska anordnas av Södertörns högskola och följs av åtta månader föreläsningar i teoretisk och praktisk medicin samt praktiska moment. Med målet att deltagarna efter kursen klarar Socialstyrelsens prov inför svensk läkarlegitimation.