Skip to main content

Taggar

vård och hälsa 155 läkaresällskapet 154 läkare 143 medicinsk forskning 139 debatt 137 patientsäkerhet 128 sjukvårdsdebatt 123 dialog 121 medicinsk etik 82 seminarium 60 Svenska Läkaresällskapet 33 global hälsa 25 medicinska riksstämman 17 fortbildning för läkare 16 vetenskapliga priser 12 stockholm waterfront congress centre 11 En värdefull vård 10 läkarstämman 9 pris till medicinsk forskning 7 vetenskapligt pris 6 Levnadsvanor 6 prisutdelning 6 NPM 6 belöna medicinsk forskning 5 etik 5 peter friberg 5 medicinsk fortbildning 5 konferens 5 Almedalen 4 hälso- och sjukvård 4 medicinsk utbildning 4 belöna forskning 4 levnadsvaneprojektet 4 dermatologi 3 fortbildning 3 rökstopp 3 Karl sallin 3 diabetesforskning 3 diabetes 3 riksstämman 3 geriatrik 3 hälso- och sjukvårdslagen 3 vetenskap 3 medicinska riksstämman 2013 3 ensamkommande flyktingbarn 3 iogt-nto 3 forskning 3 etikpris 3 jämlik hälsa 3 multipel skleros 3 integritet 3 global health beyond 2015 3 läkares fortbildning 3 vetenskapligt pris i medicin 3 epigenetik 3 äldreomsorg 2 kerstin nilsson 2 sjukvårdspolitik 2 unga forskare 2 ardalan shekarabi 2 neuroforskning 2 kontinuitet i vården 2 sjuksköterska 2 jämställdhet 2 diabetes typ 2 2 torsten söderbergs stiftelse 2 fysisk aktivitet 2 styrsystem i vården 2 kungliga vetenskapsakademien 2 hans rosling 2 budgetproposition 2014 2 translationell forskning 2 framtidens läkare 2 sjuksköterskor 2 läkarutbildning 2 göteborgs universitet 2 tobacco endgame 2 e-hälsa 2 neonatologi 2 ragnar söderbergs stiftelse 2 MS 2 Prevention 2 new public management 2 riksstämman 2013 2 venereologi 2 patientintegritet 2 äldrevård 2 läkarstudenter 2 donation 2 filippa nyberg 2 Folkhälsa 2 etiskt förhållningssätt 1 gunhild stordalen 1 cancer 1 levnadsvanedagen 2014 1 läkarnas kompetens 1 akutsjukvård 1 björn smedby 1 epilepsikirurgi 1 inflammation vid hjärnskada 1 första linjens sjukvård 1 svenska läkaresälslkapet 1 skolmedicin 1 fysisk aktivitet för barn 1 läkares vidare- och fortutbildning 1 telemedicin 1 sami al fakir 1 sjukvårdshuvudmän 1 forskningspris 1 priser för medicinsk forskning 1 inspirera medicinsk forskning 1 värdefull vård 1 etikarbete i vården 1 läkarförbundet 1 operationskomplikationer 1 kolorektalkirurgi 1 pristagare 1 mikrobiologi 1 sömnproblem 1 cancerbehandling 1 hälsoinformatik 1 sjukvårdens styrsystem 1 Stefan Lindgren 1 forskning om spädbarn 1 göteborgsforskare 1 millenniemålen 1 dietist 1 fortbildningspolicy 1 hjärtkärlsjukdom 1 unga läkare 1 flyktingkatastrof 1 donationsrådet 1 svensk hälso- och sjukvård 1 degenerativa sjukdomar 1 ola björgell 1 sjukvårdssystemet 1 svenska läkaresälslakpet 1 maciej zaremba 1 stroke 1 medicinskt pris 1 barnläkarföreningens delförening för global barn- ungdomshälsa 1 framtidens medicin & hälsa 1 skönhetsutredningen 1 hälsosamtal 1 hälso- och sjukvårdens utveckling 1 ojämlik forskning 1 remissvar 1 svensk sjukvård 1 hälso- och sjukvården 1 brottsdömda läkare 1 sveriges läkarförbund 1 eHälsa 1 forskningsmedel 1 alkohol och samhället 2014 1 vårdkomplikationer 1 kost och motion 1 cme 1 miljö och hälsa 1 litteratur 1 svenks läkaresällskapet 1 typ 2-diabetes 1 kliniskt arbete 1 reumatologiska sjukdomar 1 vidareutbildning för läkare 1 vård på distans 1 forskningsmedel till MS 1 vård av papperslösa 1 celiakiforskning 1 hjärt och kärlsjukdomar 1 behovsstyrd vård 1 ambulanssjukvården 1 medicin och hälsa 1 projektanslag 1 sjukdomsförebyggande åtgärder 1 richard horton 1 klimatforskning 1 njurforskning 1 åldersdiabetes 1 informationshantering i vården 1 ekonomism i vården 1 skönhetsingrepp 1 vetenskaplig rapport 1 könsbyte 1 tvångssterilisering 1 klinisk forskning 1 infektionssjukdomar 1 harold holder 1 medicinsk vetenskap 1 läkare utan gränser 1 geriatrisk forskning 1 konferens för läkare 1 barns hälsa 1 etik i sjukvården 1 psykiatri 1 lunds universitet 1 organisation och styrning 1 lars klareskog 1 patienten och tystnaden 1 psykisk hälsa 1 levnadsvanearbete 1 hjärta-lungforskning 1 smittspårning vid sti/std 1 klinisk neuroforskning 1 underbeforskning 1 kirurgi 1 nationella riktlinjer 1 dn debatt 1 glutenintolerans 1 läkaretik 1 sjukhusronden 1 EVV-projektet 1 donationsfrågor 1 vårdval 1 utbildningsdepartementet 1 hjärtsvikt 1 ekonomistyrning i vården 1 förvärvad hjärnskada 1 studentevent 1 delaktighet i vården 1 telomerer 1 tv-inspelningar 1 vård och omsorg 1 patientcentrerad vård 1 patientmötet 1 genetik vid hjärnskada 1 evidensbaserad vård 1 ingemar engström 1 kvinnor i forskningen 1 almedalen2014 1 hjälparbete 1 trombosforskning 1 smer 1 medicinska framtidsfrågor 1 pris till vetenskaplig forskning 1 vård som inte kan anstå 1 fysisk aktivitet på recept 1 hälsoaspekter 1 fetma 1 anna carlstedt 1 söderbergska priset i medicin 1 migranter 1 berzeliussymposium 1 transplantation 1 it-lösningar i sjukvården 1 barns utveckling 1 hälso- och sjukvårdsdebatt 1 bästa projektansökan 1 medicinsk statistik 1 läkares utbildning 1 cancerforskning 1 patientnära forskning 1 åldrande 1 sjukvårdsorganisation 1 forskarpris 1 strålsäkerhet 1 hygien 1 bengt i lindskogs språkpris 1 medicinstuderande 1 sjukgymnaster 1 arbete och psyke 1 medicinsk språkvård 1 etik i läkarutbildningen 1 hälso- och sjukvårdslagens principer 1 åldersbedömning av flyktingbarn 1 medicinsk forskning lönar sig 1 verksamhetsansvariga 1 johan von schreeb 1 it i vården 1 vårdpersonal 1 epidemiologi 1 lakarutbildningen 1 alkoholforskning 1 diabetesforskningen 1 demensforskning 1 bröstcancer 1 vetenskap och beprövad erfarenhet 1 migrationsverket 1 flyktingkris 1 rörelseapparaten 1 mage-tarmforskning 1 blodförgiftning 1 alkoholpolitik 1 unga med kronisk sjukdom 1 äldreforskning 1 celiaki 1 vårdens digitalisering 1 Kvinnliga Läkares Förening 1 skräddarsydda läkemedel 1 vuxendiabetes 1 hälsoekonomi 1 jämlik vård 1 plastikkirurgi 1 cancerstamceller 1 medicinsk informatik 1 iogt/nto 1 förtroende för läkare 1 läkare i världen 1 eu-frågor 1 Vetenskapens Värld 1 kardiologi 1 Svensa Läkaresällskapet 1 svensk forskning 1 forskning om glutenintolerans 1 framtidens specialistläkare 1 läkaretiska principer 1 autism 1 Svensk sjuksköterskeförening 1 rök stopp 1 sveriges radio 1 forksning om hjärnan 1 kost och hälsa 1 patientläkarrelation 1 stockholms läns landsting 1 medicinsketisk rapport 1 cancermediciner 1 neurologi 1 patientbehov 1 rökning 1 ideella organisationer 1 patienter 1 stressrelaterad ohälsa 1 levnadsvanesamtal 1 kronisk sjukdom 1 frisk och sjuk 1 studenter 1 hsl 1 rökstopp före operation 1 hlr 1 torbjörn ledin 1 vattenburna infektioner 1 samvetsklausul i vården 1 prioriteringar 1 upprop 1 svensk läkaresällskapet 1 jämställdhet i forskningen 1 almedalen 2014 1 kurser i medicinsk etik 1 peter byass 1 sjukdomar i buken 1 tillväxtfaktor vegfb 1 regeringens prioriteringsbeslut 1 pris till god medicinsk forskning 1 asyl 1 sjukhusarbete 1 margot wallström 1 kompetenshöjande 1 FoU i hälso- och sjukvården 1 anders nordström 1 helen bevan 1 primärvård 1 sjukdomars uppkomst 1 unhcr 1 ögonsjukdomar 1 demenssjukdomar 1 hudsjukdomar 1 ungas psykiska hälsa 1 E-colibakterier 1 sepsis 1 allergi hos barn 1 oftalmologi 1 global health - beyond 2015 1 patientens behov 1 söderbergska priset 1 chalmers cortègen 1 god medicinsk forskning belönas 1 precisionsläkemedel 1 kontinuitet i sjukvården 1 läkare belönas för sin forskning 1 med stud 1 arbetsförmåga vid psykiska besvär 1 eu 1 läkaruppropet 1 nya cancerterapier 1 klinisk utbildning 1 tillväxtfaktorforskning 1 patientmöten 1 vävnadsskada vid hjärnskada 1 healing 1 alzheimers sjukdom 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 fysisk aktivitet som behandlingsmetod 1 papperslösas rätt till vård 1 förtroende för vården 1 medicinsk radiologi 1 hälsa 1 the lancet 1 nya arenor 1 vd-byte 1 prehospital akutsjukvård 1 hygien vid operation 1 johan rockström 1 malin wåhlin 1 medicinsk kvalitet 1 obesitas 1 svenka läkaresällskapet 1 forskning om MS 1 patienter på sociala medier 1 medicinsk juridik 1 förlossningsdepression 1 pär i johansson 1 medicinsk teknik och fysik 1 omskärelse av pojkar 1 psoriasis 1 rökfritt sverige 2025 1 SLE-forskning 1 the stockholm declaration of global health 1 ojämlik vård 1 patientdelaktighet 1 global health 1 allmänläkare 1 regeringens transplantationsutredning 1 kroniskt sjuka barn och ungdomar 1 kvalitet i vården 1 start för operation 1 uv-ljus 1 kompetenshöjande utbildning 1 barnpsykiatri 1 vetenskapliga priser till forskning 1 sociala medier 1 kvalitet 1 donationer 1 klamydia 1 patient 1 kustbevakningen 1 gastroforskning 1 försäkringsmedicin 1 reflux 1 läkarprogrammet 1 ebola 1 läkares fort- och vidareutbildning 1 bröstcancerforskning 1 ncd 1 tedros adhanom ghebreyesus 1 sls 1 läkartidningen 1 sova dåligt 1 sömnsvårigheter 1 inspelningar från sjukvården 1 tillväxtfaktor 1 stamcellsforskning 1 forskningsstöd 1 refluxforskning 1 etik i läkarens vardag 1 föredrag i medicin 1 ny läkarutbildning 1 läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning 1 mariam claeson 1 alkoholsponsring 1 forskning om genetik 1 teamarbete 1 etiska riktlinjer 1 distriktsläkare 1 priset till medicinsk forskning 1 styrningen i vården 1 new public managment 1 frukostmöte 1 chlamydiainfektion 1 vårdens styrning 1 Visa alla taggar
Läkarens roll i hälsofrämjande arbete, en starkare första linjens sjukvård, samverkan samt digitala utmaningar i vården – Läkaresällskapet debatterar på Almedalen
Behandling mot diabetes, inte om utan när – diabetesforskare Marcus Lind Läkaresällskapets Jubileumspristagare

Behandling mot diabetes, inte om utan när – diabetesforskare Marcus Lind Läkaresällskapets Jubileumspristagare

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:45 CEST

Diabetesforskare Marcus Lind, Göteborgs universitet/NU-sjukvården, tilldelas årets Jubileumspris för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes. Han har utfört nyckelstudier i såväl Sverige som andra länder för att bättre förstå prognosen och hur sjukdomarna bör behandlas för att minska risken för organskador. Priset delas ut på Läkaresällskapet den 14 november.

Läkare – dags att ta initiativet!

Läkare – dags att ta initiativet!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 09:30 CEST

Svenska Läkaresällskapet arrangerar den 14-15 november 2017 mötet "Framtidens Medicin & Hälsa", ett helt nytt forum för läkarkåren. Mötet hålls på Stockholm Waterfront. Vårdens viktigaste framtidsfrågor kommer att diskuteras i provocerande debatter, tankeväckande diskussioner och interaktiva samtal.

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 09:45 CEST

Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen. Det finns idag ingen behandling som botar sjukdomen, men läkemedel bromsar sjukdomsförloppet och lindrar besvären. Svenska Läkaresällskapet utlyser nu tack vare en ny donation av Hildegard Machschefes medel för forskning om MS. SLS medlemmar kan söka forskningspengar senast den 20 juni.

Svenska Läkaresällskapet – en proaktiv kraft i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet – en proaktiv kraft i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 11:56 CEST

Svenska Läkaresällskapet höll sitt fullmäktigemöte, den årliga beslutande församlingen, i veckan. En ny delegation i medicinsk kvalitet inrättas för att bättre följa dessa frågor, årets hedersledamöter utsågs liksom nya ledamöter i nämnd och valberedning. Inspirerande debatter om medlemsfrågan och förslaget till nytt idépolitiskt program avslutade dagen. Mer om verksamheten på www.sls.se

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:30 CEST

Delprojektet inom Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, "Stark för kirurgi – stark för livet", visar i en aktuell analys att postoperativa komplikationer minskar vid livsstilsförbättringar. Även tidsbegränsade rök- och alkoholstopp i samband med ingrepp visar effekt.

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:57 CEST

Svenska Läkaresällskapet frågar sig varför inte Socialstyrelsen, i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, nämner något om den goda effekt fysisk aktivitet har som behandling vid dessa sjukdomar. Särskilt som man i sitt kunskapsunderlag kommer fram till att det finns vetenskaplig evidens för detta vid lindrig till måttlig depression.

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 09:30 CET

Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp för att belysa hur första linjens sjukvård kan stärkas. Den friska befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård måste kunna tillgodoses på ett resurseffektivt sätt så att nödvändiga resurser kan fördelas för att möta beho­vet av kontinuitet och samordning för pati­enter med långvariga och komplexa sjukdoms­tillstånd.

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:25 CET

Värdebaserad vård – en oprövad styrmodell som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd och bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning – införs på bred front i svensk hälso- och sjukvård. I en skrivelse till Rådet för styrning med kunskap efterlyser Svenska Läkaresällskapet en evidensgranskning av organisationsmodellen.

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 09:30 CET

Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd konstaterar i ett gemensamt uttalande att läkares och sjuksköterskors medverkan till tvångsmedicinering i samband med avvisning eller utvisning av utländska medborgare strider mot professionsetiken. Eventuell medicinering ska ske efter läkares ordination och i samråd med patienten.

Behovet avgör valet av kontakt med vården

Behovet avgör valet av kontakt med vården

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:06 CET

Vård på distans – telemedicin – har snabbt gått från pilotprojekt i glesbygd vid kroniska sjukdomar till något som alla svenskar kan ta del av. Digitala vårdtjänster ger patienter nya möjligheter att få kontakt med vården. Men det är inte gratis. För bästa kostnadseffektivitet och patientnytta behövs uppföljande forskning inklusive hälsoekonomisk analys, konstaterar Svenska Läkaresällskapet.

Unik donation till Svenska Läkaresällskapet och reumatisk forskning

Unik donation till Svenska Läkaresällskapet och reumatisk forskning

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:00 CET

Ingegerd Johansson, neuroradiolog vid Linköpings universitetssjukhus, donerade förra året omkring 15 miljoner kronor till Svenska Läkaresällskapet för forskning om den reumatiska sjukdomen SLE. Läkaresällskapet har nu beslutat hur det viktiga bidraget till reumaforskningen ska användas, till projektbidrag och till stöd för nätverksarbete kring SLE-forskning. Mer information finns på www.sls.se.

Viktigt att vårdens behov styr kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård

Viktigt att vårdens behov styr kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 10:18 CET

Svenska Läkaresällskapet, Vetenskapsakademien och SBU har tagit initiativ till ett gemensamt idéprogram om den framtida universitetssjukvården som ett nav för kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården i landet. En inledande workshop hålls på SLS 23/2.

Läkaresällskapet kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Läkaresällskapet kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:34 CET

Vi måste vända den utveckling vi sett i hälso- och sjukvården de senaste decennierna. Det är hög tid att göra upp med NPM skriver Läkaresällskapet i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Nu kraftsamlar Läkaresällskapet kring tre områden – avgörande för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder.

Forskande läkare ett måste för utvecklingen av hälso- och sjukvården

Forskande läkare ett måste för utvecklingen av hälso- och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 16:19 CET

Vikten av att läkare forskar för utvecklingen av hälso- och sjukvården visar Läkaresällskapet bland annat genom att dela ut priser till god forskning. Unga forskare uppmärksammar vi genom Asklepiospriserna för bästa vetenskapliga artikel och bästa projektarbete. Priserna gick 2016 till Maria Simonsson, cancerforskare i Lund, och Peter Alping, neuroforskare vid KI. Prisutdelning på SLS 7/2 kl 18.

 Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2016 10:43 CET

Gunnar Kahlmeter, verksamhetschef, Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö, och en auktoritet inom bakteriologi och antibiotikaresistens, har under många år pekat på hygienens betydelse för att minska spridningen av infektioner. Tack vare hans insatser används ett globalt ramverk för att följa antibiotikaresistensen. Han belönas av Läkaresällskapet med årets Lennanderpris, 20 000 kronor.

Värdebaserad vård på lös grund!

Värdebaserad vård på lös grund!

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 13:36 CET

Hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån veten­skap och beprövad erfarenhet samt prioriteras utifrån medicinska behov. Men nu baserar NKS hela sin nya verksamhet på en otillräckligt prövad styrmodell, ­skriver Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet.

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 14:49 CET

Årets eHälsodag på Svenska Läkaresällskapet. Tidigare års hearingar kombineras vid årets eHälsodag den 9 december kl 9.30-16.45 med exempel på hur professionen kan medverka till goda lösningar.

Att leva med kronisk sjukdom – vad gör samhället och vad kan bli bättre?

Att leva med kronisk sjukdom – vad gör samhället och vad kan bli bättre?

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 09:15 CET

Kroniska sjukdomar är hälso- och sjukvårdens största utmaning. De påverkar individen och närstående under lång tid och måste prioriteras såväl resursmässigt som organisatoriskt. Vården vid kroniska sjukdomar handlar inte enbart om den inledande behandlingen utan också om långsiktig kontinuitet, tillgänglighet och samordning av behandling och uppföljning. Förmiddagsseminarium på SLS den 8/12.

Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

Alkohol orsakar årligen 1000 dödsfall i cancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2016 13:08 CET

Varje år dör upp till 1000 svenskar i cancer som orsakas av alkohol. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet SLS, IOGT-NTO och forskningscentret CERA vid Göteborgs universitet. Samtidigt är svenskarna de EU-medborgare som har sämst kunskap om kopplingen mellan alkohol och cancer.