Skip to main content

Taggar

vård och hälsa 164 läkaresällskapet 162 läkare 151 medicinsk forskning 145 debatt 144 patientsäkerhet 136 sjukvårdsdebatt 131 dialog 128 medicinsk etik 87 seminarium 63 Svenska Läkaresällskapet 33 global hälsa 25 medicinska riksstämman 17 fortbildning för läkare 16 vetenskapliga priser 12 stockholm waterfront congress centre 11 En värdefull vård 10 läkarstämman 9 pris till medicinsk forskning 7 Levnadsvanor 6 prisutdelning 6 vetenskapligt pris 6 NPM 6 belöna medicinsk forskning 5 etik 5 hälso- och sjukvård 5 peter friberg 5 konferens 5 medicinsk fortbildning 5 medicinsk utbildning 4 etikpris 4 levnadsvaneprojektet 4 Almedalen 4 belöna forskning 4 dermatologi 3 Karl sallin 3 vetenskapligt pris i medicin 3 rökstopp 3 medicinska riksstämman 2013 3 fortbildning 3 ensamkommande flyktingbarn 3 global health beyond 2015 3 geriatrik 3 vetenskap 3 translationell forskning 3 läkares fortbildning 3 integritet 3 forskning 3 läkarutbildning 3 epigenetik 3 multipel skleros 3 jämlik hälsa 3 diabetes 3 iogt-nto 3 diabetesforskning 3 hälso- och sjukvårdslagen 3 riksstämman 3 new public management 2 Prevention 2 ragnar söderbergs stiftelse 2 donation 2 äldrevård 2 riksstämman 2013 2 venereologi 2 barnpsykiatri 2 styrsystem i vården 2 fysisk aktivitet 2 läkarstudenter 2 filippa nyberg 2 budgetproposition 2014 2 framtidens läkare 2 Folkhälsa 2 ardalan shekarabi 2 kungliga vetenskapsakademien 2 sjuksköterskor 2 äldreomsorg 2 kontinuitet i vården 2 kerstin nilsson 2 göteborgs universitet 2 e-hälsa 2 jämställdhet 2 unga forskare 2 levnadsvanearbete 2 tobacco endgame 2 sjuksköterska 2 torsten söderbergs stiftelse 2 diabetes typ 2 2 sjukvårdspolitik 2 neonatologi 2 hans rosling 2 patientintegritet 2 neuroforskning 2 MS 2 styrningen i vården 1 new public managment 1 neuropsykologisk forskning 1 frukostmöte 1 chlamydiainfektion 1 vårdens styrning 1 etiskt förhållningssätt 1 gunhild stordalen 1 cancer 1 levnadsvanedagen 2014 1 läkarnas kompetens 1 akutsjukvård 1 björn smedby 1 epilepsikirurgi 1 inflammation vid hjärnskada 1 första linjens sjukvård 1 svenska läkaresälslkapet 1 skolmedicin 1 fysisk aktivitet för barn 1 läkares vidare- och fortutbildning 1 telemedicin 1 sami al fakir 1 sjukvårdshuvudmän 1 forskningspris 1 priser för medicinsk forskning 1 inspirera medicinsk forskning 1 värdefull vård 1 etikarbete i vården 1 barnhjärnan 1 läkarförbundet 1 operationskomplikationer 1 kolorektalkirurgi 1 pristagare 1 mikrobiologi 1 sömnproblem 1 cancerbehandling 1 hälsoinformatik 1 sjukvårdens styrsystem 1 Stefan Lindgren 1 forskning om spädbarn 1 göteborgsforskare 1 millenniemålen 1 dietist 1 fortbildningspolicy 1 hjärtkärlsjukdom 1 unga läkare 1 flyktingkatastrof 1 donationsrådet 1 svensk hälso- och sjukvård 1 degenerativa sjukdomar 1 ola björgell 1 sjukvårdssystemet 1 svenska läkaresälslakpet 1 maciej zaremba 1 stroke 1 medicinskt pris 1 barnläkarföreningens delförening för global barn- ungdomshälsa 1 framtidens medicin & hälsa 1 skönhetsutredningen 1 hälsosamtal 1 hälso- och sjukvårdens utveckling 1 ojämlik forskning 1 remissvar 1 svensk sjukvård 1 hälso- och sjukvården 1 brottsdömda läkare 1 sveriges läkarförbund 1 eHälsa 1 forskningsmedel 1 digital vård 1 alkohol och samhället 2014 1 vårdkomplikationer 1 hälsosamma levnadsvanor 1 kost och motion 1 cme 1 miljö och hälsa 1 litteratur 1 svenks läkaresällskapet 1 typ 2-diabetes 1 kliniskt arbete 1 reumatologiska sjukdomar 1 vidareutbildning för läkare 1 vård på distans 1 forskningsmedel till MS 1 vård av papperslösa 1 celiakiforskning 1 hjärt och kärlsjukdomar 1 behovsstyrd vård 1 ambulanssjukvården 1 medicin och hälsa 1 projektanslag 1 sjukdomsförebyggande åtgärder 1 richard horton 1 klimatforskning 1 Ingvarpriset 1 njurforskning 1 åldersdiabetes 1 informationshantering i vården 1 ekonomism i vården 1 skönhetsingrepp 1 vetenskaplig rapport 1 könsbyte 1 tvångssterilisering 1 klinisk forskning 1 infektionssjukdomar 1 harold holder 1 medicinsk vetenskap 1 läkare utan gränser 1 geriatrisk forskning 1 konferens för läkare 1 barns hälsa 1 etik i sjukvården 1 psykiatri 1 lunds universitet 1 organisation och styrning 1 lars klareskog 1 hjärnskakning och smärta 1 patienten och tystnaden 1 psykisk hälsa 1 hjärta-lungforskning 1 smittspårning vid sti/std 1 klinisk neuroforskning 1 underbeforskning 1 kirurgi 1 nationella riktlinjer 1 dn debatt 1 glutenintolerans 1 läkaretik 1 sjukhusronden 1 dataspelsberoende 1 EVV-projektet 1 donationsfrågor 1 vårdval 1 utbildningsdepartementet 1 hjärtsvikt 1 ekonomistyrning i vården 1 förvärvad hjärnskada 1 studentevent 1 delaktighet i vården 1 telomerer 1 tv-inspelningar 1 vård och omsorg 1 patientcentrerad vård 1 patientmötet 1 genetik vid hjärnskada 1 evidensbaserad vård 1 ingemar engström 1 kvinnor i forskningen 1 almedalen2014 1 hjälparbete 1 trombosforskning 1 smer 1 medicinska framtidsfrågor 1 pris till vetenskaplig forskning 1 vård som inte kan anstå 1 fysisk aktivitet på recept 1 hälsoaspekter 1 fetma 1 anna carlstedt 1 söderbergska priset i medicin 1 migranter 1 berzeliussymposium 1 transplantation 1 it-lösningar i sjukvården 1 barns utveckling 1 hälso- och sjukvårdsdebatt 1 bästa projektansökan 1 medicinsk statistik 1 läkares utbildning 1 cancerforskning 1 patientnära forskning 1 åldrande 1 sjukvårdsorganisation 1 forskarpris 1 strålsäkerhet 1 hygien 1 bengt i lindskogs språkpris 1 medicinstuderande 1 sjukgymnaster 1 arbete och psyke 1 medicinsk språkvård 1 etik i läkarutbildningen 1 hälso- och sjukvårdslagens principer 1 åldersbedömning av flyktingbarn 1 medicinsk forskning lönar sig 1 verksamhetsansvariga 1 johan von schreeb 1 it i vården 1 vårdpersonal 1 epidemiologi 1 lakarutbildningen 1 alkoholforskning 1 diabetesforskningen 1 demensforskning 1 bröstcancer 1 psykisk sjukdom 1 vetenskap och beprövad erfarenhet 1 migrationsverket 1 flyktingkris 1 rörelseapparaten 1 mage-tarmforskning 1 blodförgiftning 1 alkoholpolitik 1 unga med kronisk sjukdom 1 äldreforskning 1 celiaki 1 vårdens digitalisering 1 Kvinnliga Läkares Förening 1 skräddarsydda läkemedel 1 vuxendiabetes 1 hälsoekonomi 1 jämlik vård 1 plastikkirurgi 1 cancerstamceller 1 medicinsk informatik 1 reumatolologi 1 iogt/nto 1 förtroende för läkare 1 läkare i världen 1 eu-frågor 1 Vetenskapens Värld 1 asylsökande läkare 1 kardiologi 1 Svensa Läkaresällskapet 1 svensk forskning 1 forskning om glutenintolerans 1 framtidens specialistläkare 1 läkaretiska principer 1 autism 1 Svensk sjuksköterskeförening 1 rök stopp 1 sveriges radio 1 forksning om hjärnan 1 kost och hälsa 1 patientläkarrelation 1 stockholms läns landsting 1 medicinsketisk rapport 1 cancermediciner 1 neurologi 1 patientbehov 1 rökning 1 ideella organisationer 1 patienter 1 stressrelaterad ohälsa 1 levnadsvanesamtal 1 kronisk sjukdom 1 frisk och sjuk 1 studenter 1 hsl 1 rökstopp före operation 1 hlr 1 torbjörn ledin 1 vattenburna infektioner 1 budgetpropp 1 samvetsklausul i vården 1 prioriteringar 1 upprop 1 svensk läkaresällskapet 1 jämställdhet i forskningen 1 almedalen 2014 1 kurser i medicinsk etik 1 peter byass 1 sjukdomar i buken 1 tillväxtfaktor vegfb 1 regeringens prioriteringsbeslut 1 pris till god medicinsk forskning 1 asyl 1 sjukhusarbete 1 margot wallström 1 kompetenshöjande 1 FoU i hälso- och sjukvården 1 anders nordström 1 helen bevan 1 primärvård 1 sjukdomars uppkomst 1 unhcr 1 ögonsjukdomar 1 demenssjukdomar 1 hudsjukdomar 1 ungas psykiska hälsa 1 beroende 1 E-colibakterier 1 sepsis 1 allergi hos barn 1 oftalmologi 1 global health - beyond 2015 1 patientens behov 1 söderbergska priset 1 chalmers cortègen 1 god medicinsk forskning belönas 1 precisionsläkemedel 1 kontinuitet i sjukvården 1 läkare belönas för sin forskning 1 med stud 1 arbetsförmåga vid psykiska besvär 1 eu 1 läkaruppropet 1 nya cancerterapier 1 klinisk utbildning 1 tillväxtfaktorforskning 1 patientmöten 1 etik i vården 1 vävnadsskada vid hjärnskada 1 healing 1 immunförsvaret 1 alzheimers sjukdom 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 fysisk aktivitet som behandlingsmetod 1 papperslösas rätt till vård 1 förtroende för vården 1 David Ingvar 1 oredlighet i forskning 1 medicinsk radiologi 1 hälsa 1 the lancet 1 nya arenor 1 vd-byte 1 prehospital akutsjukvård 1 hygien vid operation 1 johan rockström 1 malin wåhlin 1 hjärnskakning 1 medicinsk kvalitet 1 obesitas 1 svenka läkaresällskapet 1 forskning om MS 1 patienter på sociala medier 1 medicinsk juridik 1 ischemisk hjärnskada 1 förlossningsdepression 1 pär i johansson 1 medicinsk teknik och fysik 1 omskärelse av pojkar 1 psoriasis 1 rökfritt sverige 2025 1 SLE-forskning 1 the stockholm declaration of global health 1 ojämlik vård 1 patientdelaktighet 1 global health 1 allmänläkare 1 forskningsfusk 1 regeringens transplantationsutredning 1 kroniskt sjuka barn och ungdomar 1 kvalitet i vården 1 start för operation 1 uv-ljus 1 kompetenshöjande utbildning 1 vetenskapliga priser till forskning 1 sociala medier 1 kvalitet 1 donationer 1 klamydia 1 patient 1 kustbevakningen 1 gastroforskning 1 försäkringsmedicin 1 reflux 1 läkarprogrammet 1 ebola 1 läkares fort- och vidareutbildning 1 bröstcancerforskning 1 ncd 1 tedros adhanom ghebreyesus 1 sls 1 läkartidningen 1 sova dåligt 1 sömnsvårigheter 1 inspelningar från sjukvården 1 tillväxtfaktor 1 stamcellsforskning 1 forskningsstöd 1 refluxforskning 1 etik i läkarens vardag 1 föredrag i medicin 1 ny läkarutbildning 1 forskningsresultat 1 läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning 1 mariam claeson 1 alkoholsponsring 1 forskning om genetik 1 teamarbete 1 etiska riktlinjer 1 distriktsläkare 1 priset till medicinsk forskning 1 Visa alla taggar
​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 17:27 CEST

De satsningar på välfärdsområdet som Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018 är välkomna och i många fall helt nödvändiga för hälso- och sjukvårdens utveckling, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:30 CEST

Rolf Ahlzén, psykiater vid öppenvårdspsykiatrimottagningen i Karlstad, får Läkaresällskapets etikpris i år. Han har genom långvarigt engagemang och idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården stimulerat till debatt, utbildning och samtal mellan kollegor, väckt intresse för etikfrågorna i olika sammanhang samt blivit en förebild för många. Priset delas ut på SLS den 14 november.

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 10:00 CEST

Hugo Lagercrantz och Åse Victorin arrangerar Berzeliussymposiet "Den uppkopplade barnhjärnan" på Läkaresällskapet den 27 november. Mötet bidrar till ökad kunskap om vad en god balans mellan digitalt och verkligt liv är samt att utbilda läkare, beslutsfattare, opinionsbildare med flera i den senaste forskningen om it-teknikens och sociala mediers medicinska konsekvenser särskilt för barn.

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 10:00 CEST

LiR-modellen, Levnadsvanearbete i Reumatologi, har utarbetats av Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt för att underlätta arbetet kring ohälsosamma levnadsvanor inom reumatologi. Arbetsmodellen ger en gemensam kunskapsbas, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetarna och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet. LiR-modellen presenteras vid Reumadagarna i Västerås 13-15/9.

Att förbereda framtidens läkare för arbete i en digitaliserad värld

Att förbereda framtidens läkare för arbete i en digitaliserad värld

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 10:00 CEST

Digitaliseringen i vården och av vårdens möten pågår och kommer att ställa andra och nya krav på framtidens läkarutbildning såväl grund- som fortbildning. Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa inbjuder till diskussion om vilka krav digitaliseringen i vården ställer på framtidens läkarutbildning. Mötet hålls på Läkaresällskapet den 19 september kl 18.00. Går också att följa på youtube.

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

Forskning och språk med hög patientnytta – Läkaresällskapets belönar god forskning

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 10:00 CEST

Anders Eklund, Umeå, får i år Erna Ebelings pris för framstående forskning och viktiga innovationer om fysiologiska tryck och flöden inom ögonområdet och det centrala nervsystemet. Nils Uddenberg, Lund, får Bengt I Lindskogs språkpris för sin strävan att med det vårdade allmänspråket förmedla kunskap om medicin. Viktigt nu när kraven på medicinsk information till allmänheten ökar.

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Immunförsvaret och psykisk sjukdom – Läkaresällskapet belönar framgångsrik forskning

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:02 CEST

Läkaresällskapet premierar framgångsrik medicinsk forskning. Särskilt forskning av klinisk karaktär av stor betydelse för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Petter Brodin, Karolinska Institutet, får priset för Bästa vetenskapliga projektansökan, 100 000 kronor, och Janet Cunningham, Akademiska sjukhuset, Translationella priset, 100 000 kronor, för forskning av omedelbar nytta för vården.

Positivt om forskningsfusk

Positivt om forskningsfusk

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 10:16 CEST

Läkaresällskapet ställer sig bakom förslagen i Oredlighetsutredningens betänkande "Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning" (SOU 2017:10). Betänkandet utgör ett gediget och grundligt arbete med viktiga förslag och Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren hoppas i en kommentar att regeringen skyndsamt nu också genomför huvuddelen av förslagen i betänkandet.

God forskning ska löna sig! Läkaresällskapets belönar forskning inom psoriasis, MS och försäkringsmedicin

God forskning ska löna sig! Läkaresällskapets belönar forskning inom psoriasis, MS och försäkringsmedicin

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 11:58 CEST

Läkaresällskapet kan tack vare generösa donationer stimulera forskare till fortsatt goda forskningsresultat genom vetenskapliga priser. Simon Timpka, Lunds universitet, Enikö Sonkoly och Liv Eidsmo, KS, Mo Wang, KI samt Joachim Burman, Akademiska sjukhuset, Uppsala, är några av de forskare som i år får ett av Läkaresällskapets priser.

Funktionell neurokirurgi och translationell forskning – Bengt Linderoth årets Ingvarpristagare för sin forskning om ryggmärgsstimulering vid svår smärta

Funktionell neurokirurgi och translationell forskning – Bengt Linderoth årets Ingvarpristagare för sin forskning om ryggmärgsstimulering vid svår smärta

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 09:41 CEST

Bengt Linderoth, professor emeritus vid Institutionen för Klinisk neurovetenskap, KI, får ta emot årets Ingvarpris för mångårigt vetenskapligt och kliniskt arbete med ryggmärgsstimulering. Forskning som bidragit stort för många patienter med svårbehandlad smärta. Priset delas ut vid Läkaresällskapets Årshögtid den 14 november till minne av Lundaprofessorn David Ingvar.

Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 11:42 CEST

För att ta tillvara asylsökande läkares kunskaper arrangerar Läkaresällskapet en ettårig kurs i svenska och medicin. Fyra månader intensivundervisning i svenska anordnas av Södertörns högskola och följs av åtta månader föreläsningar i teoretisk och praktisk medicin samt praktiska moment. Med målet att deltagarna efter kursen klarar Socialstyrelsens prov inför svensk läkarlegitimation.

Läkarens roll i hälsofrämjande arbete, en starkare första linjens sjukvård, samverkan samt digitala utmaningar i vården – Läkaresällskapet debatterar på Almedalen
Behandling mot diabetes, inte om utan när – diabetesforskare Marcus Lind Läkaresällskapets Jubileumspristagare

Behandling mot diabetes, inte om utan när – diabetesforskare Marcus Lind Läkaresällskapets Jubileumspristagare

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:45 CEST

Diabetesforskare Marcus Lind, Göteborgs universitet/NU-sjukvården, tilldelas årets Jubileumspris för banbrytande kliniska prövningar inom typ 1- och typ 2-diabetes. Han har utfört nyckelstudier i såväl Sverige som andra länder för att bättre förstå prognosen och hur sjukdomarna bör behandlas för att minska risken för organskador. Priset delas ut på Läkaresällskapet den 14 november.

Läkare – dags att ta initiativet!

Läkare – dags att ta initiativet!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 09:30 CEST

Svenska Läkaresällskapet arrangerar den 14-15 november 2017 mötet "Framtidens Medicin & Hälsa", ett helt nytt forum för läkarkåren. Mötet hålls på Stockholm Waterfront. Vårdens viktigaste framtidsfrågor kommer att diskuteras i provocerande debatter, tankeväckande diskussioner och interaktiva samtal.

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 09:45 CEST

Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen. Det finns idag ingen behandling som botar sjukdomen, men läkemedel bromsar sjukdomsförloppet och lindrar besvären. Svenska Läkaresällskapet utlyser nu tack vare en ny donation av Hildegard Machschefes medel för forskning om MS. SLS medlemmar kan söka forskningspengar senast den 20 juni.

Svenska Läkaresällskapet – en proaktiv kraft i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet – en proaktiv kraft i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 11:56 CEST

Svenska Läkaresällskapet höll sitt fullmäktigemöte, den årliga beslutande församlingen, i veckan. En ny delegation i medicinsk kvalitet inrättas för att bättre följa dessa frågor, årets hedersledamöter utsågs liksom nya ledamöter i nämnd och valberedning. Inspirerande debatter om medlemsfrågan och förslaget till nytt idépolitiskt program avslutade dagen. Mer om verksamheten på www.sls.se

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:30 CEST

Delprojektet inom Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, "Stark för kirurgi – stark för livet", visar i en aktuell analys att postoperativa komplikationer minskar vid livsstilsförbättringar. Även tidsbegränsade rök- och alkoholstopp i samband med ingrepp visar effekt.

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:57 CEST

Svenska Läkaresällskapet frågar sig varför inte Socialstyrelsen, i sin senaste rapport om behandlingsmetoder vid depression och ångestsyndrom, nämner något om den goda effekt fysisk aktivitet har som behandling vid dessa sjukdomar. Särskilt som man i sitt kunskapsunderlag kommer fram till att det finns vetenskaplig evidens för detta vid lindrig till måttlig depression.

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 09:30 CET

Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp för att belysa hur första linjens sjukvård kan stärkas. Den friska befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård måste kunna tillgodoses på ett resurseffektivt sätt så att nödvändiga resurser kan fördelas för att möta beho­vet av kontinuitet och samordning för pati­enter med långvariga och komplexa sjukdoms­tillstånd.

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:25 CET

Värdebaserad vård – en oprövad styrmodell som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd och bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning – införs på bred front i svensk hälso- och sjukvård. I en skrivelse till Rådet för styrning med kunskap efterlyser Svenska Läkaresällskapet en evidensgranskning av organisationsmodellen.