Skip to main content

Taggar

läkaresällskapet 179 vård och hälsa 175 läkare 170 debatt 162 medicinsk forskning 155 sjukvårdsdebatt 152 patientsäkerhet 151 dialog 145 medicinsk etik 97 seminarium 68 Svenska Läkaresällskapet 33 global hälsa 25 medicinska riksstämman 17 fortbildning för läkare 16 vetenskapliga priser 12 stockholm waterfront congress centre 11 En värdefull vård 10 läkarstämman 9 Levnadsvanor 8 pris till medicinsk forskning 7 hälso- och sjukvård 7 NPM 6 prisutdelning 6 vetenskapligt pris 6 peter friberg 5 läkarutbildning 5 belöna medicinsk forskning 5 medicinsk fortbildning 5 konferens 5 Prevention 5 etik 5 jämlik hälsa 4 medicinsk utbildning 4 multipel skleros 4 forskning 4 Almedalen 4 etikpris 4 geriatrik 4 belöna forskning 4 levnadsvaneprojektet 4 dermatologi 3 MS 3 läkares fortbildning 3 vetenskapligt pris i medicin 3 unga forskare 3 Karl sallin 3 epigenetik 3 diabetes 3 integritet 3 translationell forskning 3 vetenskap 3 hälso- och sjukvårdslagen 3 ensamkommande flyktingbarn 3 iogt-nto 3 global health beyond 2015 3 levnadsvanearbete 3 fortbildning 3 riksstämman 3 rökstopp 3 diabetesforskning 3 medicinska riksstämman 2013 3 ragnar söderbergs stiftelse 2 fysisk aktivitet 2 äldrevård 2 söderbergska priset 2 SLE-forskning 2 primärvård 2 neuroforskning 2 ardalan shekarabi 2 budgetproposition 2014 2 hälsa 2 hälso- och sjukvården 2 riksstämman 2013 2 nationella riktlinjer 2 diabetes typ 2 2 donation 2 kontinuitet i vården 2 jämlik vård 2 patientintegritet 2 filippa nyberg 2 Folkhälsa 2 alkoholforskning 2 styrsystem i vården 2 klinisk forskning 2 göteborgs universitet 2 framtidens läkare 2 kungliga vetenskapsakademien 2 kost och motion 2 läkarstudenter 2 jämställdhet 2 tobacco endgame 2 torsten söderbergs stiftelse 2 sjukvårdspolitik 2 venereologi 2 kerstin nilsson 2 new public management 2 sjuksköterskor 2 äldreomsorg 2 barnpsykiatri 2 hans rosling 2 sjuksköterska 2 e-hälsa 2 neonatologi 2 ögonsjukdomar 1 immunförsvaret 1 allmänläkare 1 smer 1 psykisk sjukdom 1 donationer 1 blodförgiftning 1 reflux 1 global health 1 upprop 1 läkare utan gränser 1 stamcellsforskning 1 litteratur 1 cme 1 läkare i världen 1 papperslösas rätt till vård 1 sömnsvårigheter 1 millenniemålen 1 eHälsa 1 sepsis 1 johan rockström 1 sveriges läkarförbund 1 obesitas 1 kustbevakningen 1 kvalitet i vården 1 tvångssterilisering 1 läkemedel 1 forskningsresultat 1 evidensbaserad vård 1 donationsrådet 1 SLE 1 forskningsmedel 1 stressrelaterad ohälsa 1 forskningsstöd 1 sova dåligt 1 maciej zaremba 1 prioriteringar 1 kost och hälsa 1 ncd 1 alkoholsponsring 1 förvärvad hjärnskada 1 förlossningsdepression 1 hjärtkärlsjukdom 1 distriktsläkare 1 äldreforskning 1 sami al fakir 1 donationsfrågor 1 anna carlstedt 1 skönhetsingrepp 1 medicinsk forskning lönar sig 1 priser för medicinsk forskning 1 malin wåhlin 1 kronisk sjukdom 1 läkaretik 1 omskärelse av pojkar 1 organisation och styrning 1 äldres hälsa 1 gerontologi 1 sjukvårdsorganisation 1 johan von schreeb 1 ojämlik vård 1 etik i läkarutbildningen 1 priset till medicinsk forskning 1 forksning om hjärnan 1 göteborgsforskare 1 läkaresällskapets priser till god medicinsk forskning 1 medicinsk juridik 1 söderbergska priset i medicin 1 medicinsk vetenskap 1 barns utveckling 1 hälso- och sjukvårdsdebatt 1 medicinstuderande 1 Stefan Lindgren 1 patientdelaktighet 1 skolmedicin 1 vetenskap och beprövad erfarenhet 1 prehospital akutsjukvård 1 prematura barn 1 läkarprogrammet 1 könsbyte 1 svensk forskning 1 hälsosamtal 1 Vetenskapens Värld 1 Kvinnliga Läkares Förening 1 uv-ljus 1 bröstcancerforskning 1 ola björgell 1 framtidens specialistläkare 1 tillväxtfaktor 1 chalmers cortègen 1 the lancet 1 flyktingkris 1 ebola 1 kompetenshöjande 1 miljö och hälsa 1 kompetenshöjande utbildning 1 hjärnskakning 1 oftalmologi 1 lars klareskog 1 med stud 1 vetenskaplig rapport 1 mariam claeson 1 richard horton 1 tedros adhanom ghebreyesus 1 studentevent 1 global health - beyond 2015 1 peter byass 1 ingemar engström 1 demensforskning 1 hysterektomi 1 patientcentrerad vård 1 iogt/nto 1 bengt i lindskogs språkpris 1 björn smedby 1 klinisk utbildning 1 degenerativa sjukdomar 1 hjärt och kärlsjukdomar 1 preventionsarbete 1 gunhild stordalen 1 the stockholm declaration of global health 1 läkaruppropet 1 almedalen 2014 1 åldersdiabetes 1 regeringens transplantationsutredning 1 svensk läkaresällskapet 1 harold holder 1 etik i läkarens vardag 1 sjukvårdssystemet 1 medicinsk teknik och fysik 1 E-colibakterier 1 epilepsikirurgi 1 försäkringsmedicin 1 cancerstamceller 1 smittspårning vid sti/std 1 forskning om genetik 1 pär i johansson 1 rökfritt sverige 2025 1 vård av papperslösa 1 vård som inte kan anstå 1 njurforskning 1 svenka läkaresällskapet 1 helen bevan 1 unga läkare 1 dataspelsberoende 1 hälsoinformatik 1 tv-inspelningar 1 inspelningar från sjukvården 1 levnadsvanedagen 2014 1 sjukdomsförebyggande åtgärder 1 rök stopp 1 föredrag i medicin 1 patientbehov 1 hälso- och sjukvårdslagens principer 1 sjukdomars uppkomst 1 frisk och sjuk 1 vuxendiabetes 1 almedalen2014 1 cancermediciner 1 svensk hälso- och sjukvård 1 vård på distans 1 kurser i medicinsk etik 1 medicinsk radiologi 1 sjukdomar i buken 1 klinisk neuroforskning 1 forskning om spädbarn 1 reumatologiska sjukdomar 1 sjukvårdshuvudmän 1 verksamhetsansvariga 1 geriatrisk forskning 1 projektanslag 1 bästa projektansökan 1 vattenburna infektioner 1 jämställdhet i forskningen 1 kvinnor i forskningen 1 värdefull vård 1 kliniskt arbete 1 patienten och tystnaden 1 svenska läkaresälslkapet 1 regeringens prioriteringsbeslut 1 läkaretiska principer 1 new public managment 1 underbeforskning 1 ojämlik forskning 1 vetenskapliga priser till forskning 1 god medicinsk forskning belönas 1 delaktighet i vården 1 informationshantering i vården 1 patientmötet 1 patientläkarrelation 1 ekonomism i vården 1 ekonomistyrning i vården 1 samvetsklausul i vården 1 alkohol och samhället 2014 1 inspirera medicinsk forskning 1 hälso- och sjukvårdens utveckling 1 medicinsketisk rapport 1 läkares fort- och vidareutbildning 1 läkarnas kompetens 1 fortbildningspolicy 1 läkares vidare- och fortutbildning 1 brottsdömda läkare 1 förtroende för läkare 1 förtroende för vården 1 skönhetsutredningen 1 digital vård 1 medicinsk språkvård 1 läkares utbildning 1 lakarutbildningen 1 ny läkarutbildning 1 flyktingkatastrof 1 konferens för läkare 1 pris till god medicinsk forskning 1 pris till vetenskaplig forskning 1 allergi hos barn 1 refluxforskning 1 rörelseapparaten 1 tillväxtfaktorforskning 1 tillväxtfaktor vegfb 1 chlamydiainfektion 1 arbetsförmåga vid psykiska besvär 1 arbete och psyke 1 genetik vid hjärnskada 1 inflammation vid hjärnskada 1 vävnadsskada vid hjärnskada 1 svenks läkaresällskapet 1 barnläkarföreningens delförening för global barn- ungdomshälsa 1 medicinskt pris 1 celiakiforskning 1 forskning om glutenintolerans 1 nya cancerterapier 1 sjukhusronden 1 sjukhusarbete 1 etikarbete i vården 1 ungas psykiska hälsa 1 åldersbedömning av flyktingbarn 1 torbjörn ledin 1 medicinsk statistik 1 vidareutbildning för läkare 1 operationskomplikationer 1 vårdkomplikationer 1 levnadsvanesamtal 1 start för operation 1 svenska läkaresälslakpet 1 Socialstyrelsens riktlinjer 1 vårdens styrning 1 kolorektalkirurgi 1 nya arenor 1 patientmöten 1 teamarbete 1 it-lösningar i sjukvården 1 precisionsläkemedel 1 skräddarsydda läkemedel 1 EVV-projektet 1 patientens behov 1 fysisk aktivitet för barn 1 patienter på sociala medier 1 läkare belönas för sin forskning 1 gastroforskning 1 mage-tarmforskning 1 barnhjärnan 1 etiskt förhållningssätt 1 etik i sjukvården 1 framtidens medicin & hälsa 1 trombosforskning 1 hjärta-lungforskning 1 styrningen i vården 1 sjukvårdens styrsystem 1 unga med kronisk sjukdom 1 kroniskt sjuka barn och ungdomar 1 vårdens digitalisering 1 hygien vid operation 1 forskning om MS 1 Svensa Läkaresällskapet 1 FoU i hälso- och sjukvården 1 första linjens sjukvård 1 behovsstyrd vård 1 kontinuitet i sjukvården 1 fysisk aktivitet som behandlingsmetod 1 rökstopp före operation 1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 1 forskningsmedel till MS 1 medicinska framtidsfrågor 1 neuropsykologisk forskning 1 David Ingvar 1 Ingvarpriset 1 ischemisk hjärnskada 1 hjärnskakning och smärta 1 asylsökande läkare 1 oredlighet i forskning 1 etik i vården 1 reumatolologi 1 hälsosamma levnadsvanor 1 budgetpropp 1 god nära vård 1 kunskapsbaserad vård 1 MS-forskning 1 reumatisk forskning 1 förtidig födsel 1 kommissionen för jämlik hälsa 1 ST-utbildning 1 livmoderoperationer 1 återhämtning efter operation 1 hälso- och sjukvårdens styrsystem 1 dödshjälpsdebatt 1 oregonmodellen 1 prioriteringsplattformen 1 resursöverföring 1 vårdens styrsystem 1 riktlinjer för hälsoarbete 1 vård efter behov 1 vårdval 1 alkohol 1 cancer 1 fetma 1 neurologi 1 våld 1 berzeliussymposium 1 eu 1 pristagare 1 psykiatri 1 kirurgi 1 transplantation 1 alkoholpolitik 1 remissvar 1 åldrande 1 sjukvård 1 glutenintolerans 1 celiaki 1 kvalitet 1 bröstcancer 1 sociala medier 1 asyl 1 vård och omsorg 1 stroke 1 rökning 1 forskningsanslag 1 hälsovård 1 dietist 1 cancerforskning 1 studenter 1 stockholms läns landsting 1 vårdgarantin 1 beroende 1 hlr 1 hjärtsvikt 1 fysisk aktivitet på recept 1 apoteket 1 autism 1 hygien 1 tillit 1 vårdpersonal 1 utbildningsdepartementet 1 frukostmöte 1 alzheimers sjukdom 1 healing 1 hälsoaspekter 1 telomerer 1 klamydia 1 demenssjukdomar 1 forskarpris 1 svensk sjukvård 1 akutsjukvård 1 forskningsfusk 1 medicin och hälsa 1 patient 1 sveriges radio 1 psoriasis 1 sömnproblem 1 Svensk sjuksköterskeförening 1 telemedicin 1 cancerbehandling 1 sls 1 dn debatt 1 läkemedelspriser 1 beroendeforskning 1 ambulanssjukvården 1 vd-byte 1 forskningspris 1 patientnära forskning 1 psykisk hälsa 1 migrationsverket 1 medicinsk informatik 1 unhcr 1 typ 2-diabetes 1 eu-frågor 1 kardiologi 1 patienter 1 klimatforskning 1 hälsoekonomi 1 diabetesforskningen 1 infektionssjukdomar 1 hsl 1 mikrobiologi 1 migranter 1 kränkande behandling 1 anders nordström 1 hudsjukdomar 1 Visa alla taggar
Socialstyrelsen ger SLS nytt uppdrag – ska utreda frågan om och i så fall hur blodsmitta och hotbild ska kommuniceras i medicinska journaler!

Socialstyrelsen ger SLS nytt uppdrag – ska utreda frågan om och i så fall hur blodsmitta och hotbild ska kommuniceras i medicinska journaler!

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 15:05 CET

Svenska Läkaresällskapet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utreda och ta fram underlag för fortsatt handläggning på myndigheten avseende om och i så fall hur blodsmitta och hotbild mot vårdpersonal och medpatienter ska kommuniceras i medicinska journaler. Ingemar Engström, professor, sakkunnig i medicinsk etik samt tidigare ordförande i SLS delegation för medicinsk etik leder utredning.

Dags att skärpa ansvaret för läkares kontinuerliga fortbildning för patienternas och samhällets bästa!

Dags att skärpa ansvaret för läkares kontinuerliga fortbildning för patienternas och samhällets bästa!

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 08:32 CET

Läkare ägnar allt mindre tid åt extern fortbildning, främst på grund av ökade produktionskrav och begränsad budget. Det är oacceptabelt anser Svenska Läkaresällskapet (SLS) som vill se en skärpning av verksamhetschefens ansvar när det gäller läkares fortbildning. I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet lyfter SLS särskilt fram fyra utvecklingsområden för att säkra läkares fortbildning.

En förstärkt allmänmedicin avgörande för den nära vården

En förstärkt allmänmedicin avgörande för den nära vården

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 15:41 CET

Svenska Läkaresällskapet poängterar i sitt svar på ”God och nära vård – en primärvårdsreform", att fokus måste vara att förstärka allmänmedicin för att göra detta till ett attraktivt karriärval igen. Resursöverföringen kommer att bli en knäckfråga och SLS delar uppfattningen om vikten av kontinuitet men saknar en prioriteringsetisk diskussion när det gäller tillgängligheten!

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 13:29 CEST

SLS etikpris, Hippokratespriset, går till kliniskt verksamma läkare med etisk medvetenhet, aktiva i undervisning och förebilder för kollegor, medarbetare och studenter. Anna Sarkadi är professor i socialmedicin i Uppsala. Etisk medvetenhet är en livslång aktiv process som kräver ständig reflektion. Mer utrymme för reflektion och förbättringsarbete i vården leder till minskad samvetsstress.

SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 15:04 CEST

Svenska Läkaresällskapet är i huvudsak positivt till förslagen i "En sexårig utbildning för läkarexamen". I sitt remissvar lyfter SLS bl a specialitetsspecifika kommentarer om målen, den snäva tidsramen och att maxantalet studiemedelsterminer nås.

Prioriteringsplattformen riskerar att urholkas

Prioriteringsplattformen riskerar att urholkas

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:49 CEST

Svenska Läkaresällskapet är kritiskt till att införa lagstadgat ansvar för landstingen att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter med särskilda behov av individuellt stöd. Förslaget verkar harmlöst, men innebär urholkning av den lagstadgade prioriteringsplattformen och medför ökad detaljstyrning av vården.

Borreliainfektion i fokus för SLS translationella pris

Borreliainfektion i fokus för SLS translationella pris

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 11:03 CEST

Translationella priset går i år till Anna J. Henningsson, medicinsk chef, överläkare och docent vid Mikrobiologilab, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, för ansökan: ”Immunrespons vid borreliainfektion – betydelse för patogenes och sjukdomsförlopp”. Genetiska variationer i vissa immunreglerande gener samt hjärnskademarkörer studeras för mer kunskap om sjukdomsmekanismer och individuella skillnader.

En vård nära befolkningen ställer krav på fler specialister i allmänmedicin

En vård nära befolkningen ställer krav på fler specialister i allmänmedicin

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 16:16 CEST

I ett idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård lyfter Svenska Läkaresällskapet sex områden som är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling. En vård nära befolkningen med allmänmedicinen som bas utgör ett av dessa och är en nödvändig förändring för att möta framtidens behov av kontinuitet och samordning. En utmaning är bristen på specialister i allmänmedicin som kräver en rad åtgärder.

 Svenska Läkaresällskapet i Almedalen 2018

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 13:05 CEST

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet, trots det är vårdkrisen ett faktum. Det rapporteras om bemanningsproblem, stängda vårdplatser & orimliga vårdköer. Sjukvården har stort fokus under årets Almedalsvecka. SLS är på plats för att lyfta några av de viktigaste frågor - från den nära vården, vikten av patient-läkarmötet, kvalitetsutveckling till den jämlika hälsan lokalt & globalt.

Lars Wallentin får 150 000 kronor av Läkaresällskapet för värdefull strokeforskning

Lars Wallentin får 150 000 kronor av Läkaresällskapet för värdefull strokeforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 10:30 CEST

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Årets pristagare delar på runt en halv miljon kronor. Lars Wallentin får SLS jubileumspris, 150 000 kr, som sedan 1858 belönar värdefull medicinsk forskning.

Hur säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till dem som behöver dem mest?

Hur säkerställer vi att hälso- & sjukvårdens resurser går till dem som behöver dem mest?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 09:15 CEST

Professionsbaserad klinisk revision kan vara svaret. Ett system där professionella grupper regelbundet granskar hälso- & sjukvårdens verksamheter på plats runt om i landet som involverar patienter och anhöriga. Det övergripande syftet är att belysa en enhets styrkor och svagheter utifrån medicinsk kvalitet, vetenskap och etik, men även att stimulera till utveckling och kvalitetsförbättringar.

​Bengt Winblads pris, 50 000 kronor, till Alzheimerforskning

​Bengt Winblads pris, 50 000 kronor, till Alzheimerforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

– VI är extra glada i år att ha fått möjlighet att utse den första pristagaren för den senaste donationen, Bengt Winblads pris på 50 000 kronor som belönar Alzheimerforskning, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. Hjärtliga gratulationer till årets pristagare och särskilt till den första Bengt Winbladpristagaren, Lars Tjernberg, Karolinska Institutet.

Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning – i år en halv miljon kronor till tio pristagare

Svenska Läkaresällskapet belönar värdefull medicinsk forskning – i år en halv miljon kronor till tio pristagare

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 12:45 CEST

– En av Läkaresällskapets viktigaste och trevligaste uppgifter är att kunna uppmuntra och stödja god forskning genom vetenskapliga priser till forskare och forskargrupper, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation. I år delar vi ut priser inom olika specialiteter och pristagarna delar på närmare en halv miljon kronor.

Global hälsa är allas vårt ansvar

Global hälsa är allas vårt ansvar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 10:00 CEST

Världen har blivit bättre. Medellivslängden har ökat, fler har tillgång till rent dricksvatten, färre barn dör före fem års ålder och fler barn går i skolan. Men trots framstegen har vi stora utmaningar kvar, som kräver gemensamma insatser på alla nivåer, lokalt och globalt. Global hälsa är ett av de områden Läkaresällskapet lyfter i sitt idéprogram – de globala målen nås med ökad kunskap.

Nytt åtgärdsprogram kan lösa vårdkrisen

Nytt åtgärdsprogram kan lösa vårdkrisen

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 06:13 CEST

Kunskapslösningen är ett åtgärdsprogram om hur vi skapar en sjukvård som löser sina egna problem utarbetat av Svenska Läkaresällskapet och en arbetsgrupp vid Kungl. Vetenskapsakademien brett förankrat i hälso- och sjukvård, professionella organisationer, forskningsfinansiärer och näringsliv. Kunskapslösningen är en fördjupning av Läkaresällskapets idéprogram för en bättre hälso- och sjukvård.

​Kompetensbrist hotar patientsäkerheten

​Kompetensbrist hotar patientsäkerheten

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 13:48 CEST

För att läkare fortlöpande ska vidareutveckla nödvändig kompetens för de arbetsuppgifter de ställs inför föreslår Svenska Läkaresällskapet att ett ordnat system, som utformas och ägs av läkarprofessionen, utvecklas. Systemet ska vara transparent och bygga på regelbunden dokumentation och uppföljning säger Stefan Lindgren i den fjärde filmen som nu släpps inom Läkaresällskapets idéprogram.

Medicinska åtgärder ska leda till förbättrad livskvalitet utifrån patientens perspektiv

Medicinska åtgärder ska leda till förbättrad livskvalitet utifrån patientens perspektiv

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 17:34 CEST

– Prognosbedömning är ofta vanskligt och en utomstående kan sällan bedöma en annan människas subjektiva livskvalitet på ett tillförlitligt sätt, säger Mikael Sandlund, ordförande i SLS etikdelegation, med anledning av nyhetsrapporteringen kring behandlingsbegränsningar. Beslut om att begränsa medicinska insatser får inte fattas som oreflekterade rutinbeslut vid inskrivning eller snabbt per telefon

​  Bristande evidens för värdebaserad vård

​ Bristande evidens för värdebaserad vård

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 09:45 CEST

Läkaresällskapet har i flera debattinlägg kritiserat införandet av värdebaserad vård och efterlyst en evidensgranskning av modellen. I veckan presenterade SBU en kartläggning av kunskapsläget som visar att det finns för lite forskning om värdebaserad vård, och att evidensen är svag. Hälso- och sjukvården bör därför vara försiktig vid införandet av obeprövade styrmodeller anser Stefan Lindgren.

Preventiva insatser leder till bättre hälsa och minskar behovet av sjukvård

Preventiva insatser leder till bättre hälsa och minskar behovet av sjukvård

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 12:27 CEST

– Läkare har unika möjligheter att såväl identifiera individer med ohälsosamma levnadsvanor som att hitta individanpassade strategier för att stödja människor att förändra sina levnadsvanor till det bättre och behålla dem över tid, säger Anna Kiessling, docent i kardiologi vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus och projektledare för Levnadsvaneprojektet, i SLS film om jämlik hälsa.

Koordineringsinsatser måste följa etikplattformen och ska inte lagstiftas om

Koordineringsinsatser måste följa etikplattformen och ska inte lagstiftas om

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 17:45 CEST

– Funktionen rehabkoordinator finns redan i alla landsting, utan tvingande lagreglering, problemet, som vi ser det, uppstår med obligatoriet, varför lagstifta, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande i remissvaret om koordineringsinsatser i hälso- och sjukvården. Olyckligt att detaljstyra ett område där man inte kan se enkla samband mellan insatt resurs och åtgärder.