Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Pressinbjudan: Levnadsvanedagen den 4 februari 2014

Pressinbjudan: Levnadsvanedagen den 4 februari 2014

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2014 13:38 CET

Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor. De fyra ovan nämnda levnadsvanorna är de vanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Kom och lyssna på några av de främsta experter inom området och ta ta del av ny forskning.

Läkekonst har ersatts av sjukvårdsproduktion

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2013 07:00 CEST

Maciej Zaremba beskriver vår verklighet. Många läkare lider av att se hur nödvändiga prioriteringar sätts ur spel genom att ekonomiska incitament och produktionsmål kommit att styra vården. Patienten har blivit kund och de etiska principer som sjukvården baseras på är hotade.

Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation: en ny utredning om assisterad befruktning behövs

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2011 14:26 CET

SLS Etikdelegation anser att en ny utredning om assisterad befruktning behövs och tar därför upp frågan i ett uttalande för en statlig utredning om olösta frågor kring assisterad befruktning. Läkarprofessionen deltar i framtagandet av nya teknologier för assisterad befruktning liksom i utförandet av dem. Vi har därför anledning att delta i debatten om etikens gränser på området.

Humbug hör inte hemma i vården

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2011 09:44 CET

Läkarens arbete vilar på två fundament: det naturvetenskapliga kunnandet och den humanistiska hållningen. Båda krävs för en god kunskaps-baserad vård och Svenska Läkarsällskapet arbetar oförtröttligt för att främja sådan vård. Humbug och kvacksalveri hör inte hemma i modern svensk sjukvård.

Nyheter 2 träffar

Medicinska riksstämman - i år gör vi annorlunda!

Medicinska riksstämman - i år gör vi annorlunda!

Nyheter   •   Nov 18, 2011 10:52 CET

Välkommen till årets Medicinska Riksstämma, Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats med runt 700 programpunkter! Tre fullmatade dagar ta del av inspirerande debatter, symposier, läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer.

Är läkaretiken kraftlös?

Är läkaretiken kraftlös?

Nyheter   •   Maj 09, 2011 15:43 CEST

17/ 5 kl 18 debatt på Läkaresällskapet: Har läkare moraliska skäl att inte utfärda s.k. ”transportintyg” för apatiska eller andra sjuka flyktingbarn om man inte har en garanti för fortsatt god vård? Kan läkare tvingas utföra icke medicinskt motiverad omskärelse av pojkar om de har etiska betänkligheter? Ska oetiskt handlande straffas?

Evenemang 2 träffar

Vetenskap och beprövad erfarenhet – sjukvårdens heliga graal

Vetenskap och beprövad erfarenhet – sjukvårdens heliga graal

Evenemang   •   Okt 05, 2011 11:35 CEST

Alla har hört talas om begreppet men vad innebär det? Vilken vetenskap avses i begreppet? När blir erfarenhet beprövad? Hur fungerar begreppet i klinisk vardag? Fungerar begreppet i relation till svåra etiska ställningstaganden? PROGRAM 10.15 Lars-Åke Johnsson (jurist): Begreppets ursprung och framväxt i juridiken 10.45 Elisabeth Rynning (jurist): Begreppets användning och betydelse i...

2011-11-07, 10:00 - 16:00 CET

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

MPR-vaccinet och den påstådda kopplingen till autism

Evenemang   •   Maj 09, 2011 16:20 CEST

Den brittiske medicin- och vetenskapsjournalisten Brian Deer berättar om sin granskning av Andrew Wakefields forskning. Brian Deer kommer att utgå från de tre artiklar som publicerades i BMJ under januari 2011 och som fick stort genomslag i Sverige och internationellt. Arr. Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Sällskapet Svenska Medicinjournalister. Kontaktperson: Agneta Davidsson Ohlson,...

2011-05-16, 18:00 - 20:00 CEST

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Dokument 1 träff

Assisterad befruktning är idag en väletablerad verksamhet i Sverige och internationellt. Cirka fem procent av alla barn beräknas idag ha tillkommit med hjälp av assisterad befruktning i olika former. Gränserna för vad som uppfattas som etiskt acceptabelt inom området har förändrats. SLS Etikdelegation publicerar ett uttalande och önskar en statlig utredning om olösta frågor inom området.