Skip to main content

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Nyhet   •   Jul 10, 2013 09:28 CEST

Med modern teknologi blir det allt enklare för entusiaster att rapportera in naturobservationer. Och intresset för att bidra ideellt med observationer av arter och årstidstecken verkar öka. I senaste Miljötrender kan du läsa mer om medborgarforskning.

>> Bläddra i tidningen Miljötrender från SLU  nr 1/2 2013 på webben.

I detta nummer om att:

  • Fenologiväktarna följer effekterna av årstidernas förskjutning på växtligheten. Förra året rapporterade cirka 200 så kallade fenologiväktare in över 10 000 observationer av vår- och hösttecken.
  • Artportalen är naturvårdens nav. I Artportalen samlas uppgifter om artobservationer till både nytta och nöje. Det började som ett rapportsystem för fåglar, men omfattar nu Sveriges alla djur, växter och svampar.
  • Fritidsfisket är en guldgruva för fiskedata. SLU-forskare vill tillsammans med fritidsfiskeorganisationer bygga en öppen databas som samlar fångstuppgifter från det svenska fritidsfisket. Målet är att använda databasen för att följa förändringar inom fisket och miljön i våra vatten.
  • En verkligt hållbar utveckling kräver förståelse för de sociala och kommunikativa aspekterna av naturresursfrågorna. Vi kan inte lösa våra miljö- och naturresursproblem bara på teknisk väg.

Läs mer

På tidningen Miljötrenders hemsida finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också tidigare nummer.

Om Miljötrender

Tidningen Miljötrender Miljötrender från SLU vänder sig till dig som jobbar inom miljö- och naturvård eller är engagerad i miljö- och naturvårdsfrågor på fritiden. Här kan du läsa om SLU:s nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad.