Skip to main content

Pressinbjudan från SLU: Symposium om rotröta hos barrträd

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 11:11 CET

Öppet symposium om rotröta hos barrträd på SLU Uppsala den 4–5 mars.

Interaktionen mellan gran och rotröta (Heterobasidion annosum) diskuteras med särskilt fokus på framtidsutsikter för resistensförädling av barrträd. I symposiet medverkar talare från både forskarvärlden och skogsnäringen. Diskussionen tar bland annat sin utgångspunkt i den pågående sekvenseringen av grangenomet, värdträdets motståndskraft mot parasiter och hur förståelsen för den kan utnyttjas i förädlingsprocessen, samt trädets förmåga till klimatanpassning i relation till sjukdomsspridningen.

Diskussionen kommer även att behandla patogensidan av interaktionen och hur förståelsen för den kan bidra till ökad vetskap om granens möjlighet att begränsa skadorna av infektionen.

Tid och plats: Kl. 8.30-14.00 den 4 mars och kl. 8.30-14.30 den 5 mars, Sal A-281, BioCentrum, SLU Ultuna.

Talare: Jan Stenlid, Hans Ronne, Daniel Hofius och Peter Bohzkov, SLU, Rosario García-Gil och Stefan Jansson, Umeå Plant Science Centre, Ulf Lagercrantz, Uppsala universitet, Heriberto Vélëz, KTH, Bo Karlsson, Skogforsk och Eva Stattin, Bergvik Skog.

Program och mer information här:

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl-fakulteten/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-skoglig-mykologi-och-patologi/kalendarium/2013/3/root-rot-of-conifers-mechanisms-and-prevention-/

Mer information:Kerstin.Dalman@slu.se, tel 018-67 27 35, 073-364 46 42

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.