Skip to main content

Pressinbjudan: Gammal kunskap för en hållbar framtid - Mångfaldskonferens i Lidköping 6–7/10

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 13:41 CEST

Det kan finnas mer kunskap om en bit näver än vad som ryms i en bok. Den 6–7 oktober samlas i Lidköping 140 forskare och praktiker inom natur- och kulturmiljövård, naturpedagogik och naturresursanvändning på Mångfaldskonferensen för att identifiera värdet av biologiskt kulturarv och traditionell naturkunskap för utvecklingen av vårt moderna samhälle.

Den samlade historiska kunskap som finns om naturen i alla dess former är omätlig. Under senare år har insikten väckts att denna kunskap till största delen utgörs av så kallad traderad handlingsburen kunskap som sällan eller aldrig dokumenterats i skrift. Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU och Uppsala universitet håller på att slutföra den första fasen i ett stort program som utforskar och dokumenterar denna typ av kunskap.

– När matproduktionen läggs om till våra moderna och effektiva system glöms den gamla kunskapen ofta bort. Om vi inte stannar upp och värderar vilken nytta vi kan ha av äldre tiders kunnande i kombination med dagens vetskap kastar vi ut barnet med badvattnet, säger Håkan Tunón, programchef på CBM och innehållsansvarig för Mångfaldskonferensen.

– Men intresset verkar stort för de här frågorna, fortsätter Håkan Tunón. Konferensen är fullbelagd och vi har deltagare från alla nivåer i svensk förvaltning. Även delegationer från Norges och Danmarks miljömyndigheter kommer till Lidköping.

Under konferensen kommer deltagarna att göra exkursioner i Västgötaslättens historiska odlingslandskap, prova traditionellt fiske i Vänern, smaka på gamla sällsynta fruktsorter och besöka det nyinvigda Biosfärområdet på Kinnekulle. Arrangörerna hoppas att konferensen ska ge svar på frågor om hållbart användande av biologiska resurser, den historiska markanvändningens roll i modern naturvård, traditionell kunskap i moderna utbildningar och samverkan mellan parter för naturresurshushållning.

Pressen inbjuds att träffa föredragshållare och arrangörer den 7 oktober kl 9:30–10:15 på Vänermuseet, Lidköping. Anmälan i receptionen. Det finns även möjlighet att delta i andra delar av konferensen.

Anmälan till Oloph Demker, CBM, oloph.demker@cbm.slu.se
Tel 018-67 13 93, 0708-20 22 66

Mer information:
Håkan Tunón, programchef Naptek, CBM, hakan.tunon@cbm.slu.se tel 018-67 25 91, 070-361 50 10

Mångfaldskonferensen arrangeras av CBM i samarbete med Vänermuseet.

Mer om Mångfaldskonferensen och programmet: http://www.cbm.slu.se/mk/mk10/index.php 

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet för forskning och information om biologisk mångfald. Mer information: www.cbm.slu.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera