Skip to main content

SLU ifrågasätter utredningsförslag om Svenska artprojektet

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 14:13 CEST

I sitt svar till regeringen välkomnar SLU flera av de förslag som utredaren föreslår i sin översyn av Svenska artprojektet, som drivs av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Att projektet ges tydligare mål och former samt att digital förmedling stödjer framtida kunskapsspridning ser universitetet positivt på.
– Men den analys som visar att resurserna kraftigt kan minskas vid övergång från boktryck till digital publicering är tveksam, framhåller rektor Lisa Sennerby Forsse.

SLU:s ledning, liksom den närmast berörda enheten ArtDatabanken samt Centrum för biologisk mångfald, har var för sig ombetts lämna synpunkter på utredningen. Senast den 1 augusti ska alla synpunkter på utredningen ha inkommit till Landsbygdsdepartementet.

Som ett tillägg till utredningens förslag om tydligare mål och striktare styrning och uppföljning, vill SLU att utredaren betonar vilken betydelse projektet har för de nationella miljökvalitetsmålen, för de internationella åtaganden som följer av konventionen om biologisk mångfald liksom för EU-direktiven på området.

SLU ifrågasätter vidare den neddragning av museistödet som föreslås och menar att särskilda medel för museernas arbete med att tillgängliggöra sina biologiska samlingar bör finnas. Stödet är viktigt för artprojektets genomförande men formerna för stödet bör kunna revideras i riktning mot utredarens förslag.

– Vad gäller finansiering bedömer vi att den analys som visar att resurserna kraftigt kan minskas vid övergång till digital kunskapsspridning är tveksam. Dagens kostnader för att producera praktverket Nationalnyckeln domineras av utgifter för att ta fram själva innehållet. Förutsatt att kvalitén i artbeskrivningarna bibehålls minskar inte kostnaderna nämnvärt vid digital publicering. Dessutom tillkommer kostnader för att uppdatera informationen på ett sätt som inte är aktuellt för ett avgränsat bokverk, säger Lisa Sennerby Forsse.

Ett förslag går ut på att eventuellt flytta ArtDatabanken från SLU till Naturhistoriska riksmuseet.

– En flytt från universitetet skulle riskera att bryta etablerade samarbeten med andra delar av SLU:s verksamhet inom miljöanalys och forskning. Det är inte förenligt med en effektiv statsförvaltning, där högre utbildning och forskning bedrivs vid universiteten och där ArtDatabanken spelar en allt viktigare roll.

SLU påpekar också i sitt svar till utredarna att ”nedskärningarna är alldeles för kraftiga för att utredarens mål för verksamheten ska kunna nås” och att ”utredningens konsekvensanalyser är mycket begränsade”. Att bokutgivningen av Nationalnyckeln skulle kunna läggas ned omgående, vilket utredaren antyder, vänder sig universitetet emot: ”Flera konstruktiva alternativ till en avslutning under ordnade former torde finnas”.

– Vi är stolta över det fantastiska pionjärarbete som ArtDatabanken utför med Nationalnyckeln och artprojektet och inte minst dess stora samhällsnytta för arbetet med biologisk mångfald, avslutar Lisa Sennerby Forsse.

Mer information:
Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU, tel. 018-67 10 60, 0703-12 40 44

Länk till nyhetsnotis (med länk till utredningen) på SLU:s webb


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.