Skip to main content

SLU om Nationalnyckeln: Inga besked, men positiva skrivningar

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2012 11:46 CEST

Artprojektet, som drivs av ArtDatabanken vid SLU och bokverket Nationalnyckeln, som utges av Artprojektet får i årets budgetproposition inga konkreta besked om framtiden, förutom ställningstagandet att medelstilldelningen från och med 2013 bör beslutas av regeringen och inte riksdagen. Projektet kommenteras däremot särskilt i ett avsnitt i budgetpropositionen.

– Det är glädjande att man i statsbudgeten konstaterar att Artprojektet spelar en viktig roll för att uppnå målen för biologisk mångfald, kommenterar Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Vi förväntar oss att de mycket positiva skrivningarna om projektet innebär att man inte drar ned på resurserna, utan att regeringen anvisar öronmärkta pengar för projektets fortsättning. 

I budgetförslaget konstateras också att Artdatabanken har en central och aktiv roll i arbetet med miljöövervakning, och en strategisk uppgift när det gäller rapportering och kommunikation om tillståndet för och utbredningen av olika arter.

– Det är olyckligt att beskedet om fortsatt finansiering drar ut på tiden, både för dem som arbetar inom projektet och för alla som engagerat sig i frågan, menar Lisa Sennerby Forsse.

Besked om finansieringen av Artprojektet och Nationalnyckeln kan väntas först i regleringsbrevet för SLU, som kommer strax innan årsskiftet.

För mer information:

Lisa Sennerby Forsse, rektor, SLU, tel 070-312 40 44 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera