Skip to main content

SLU-expert: Svagt blåbärsår 2012

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 08:00 CEST

Tillgången på blåbär i landets skogar ser inte särskilt lovande ut. Årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på relativt sett färre blåbär än normalt, särskilt i Svealand och norra Norrland. Den sena och kalla våren och försommaren kan ha haft en negativ inverkan på bärproduktionen.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i år under genomsnittet för perioden 2003–2011 inom alla landsdelar. I norra Norrland och i Svealand ser det sämst ut, med ungefär 25 procent färre bär än genomsnittet för de nio föregående åren (se figur 1). I Götaland och södra Norrland ser det nära nog normalt ut, med en prognos för året på något under genomsnittet för perioden 2003–2011.

– Den särskilt dåliga prognosen för Svealand kan åtminstone delvis förklaras med ett tunt snötäcke i vintras, säger Ola Langvall, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning, SLU. Vi har fått in rapporter om att blåbärsriset på vissa håll har blivit brunt och dött i topparna, vilket tyder på att riset har blivit utsatt för extrem kyla som den normalt slipper när det finns ett tjockt snötäcke.

Stora lokala variationer i bärtillgång

En presumtiv bärplockare bör dock känna till att den genomsnittliga mängden blåbär som finns i skogarna varierar ganska mycket mellan landsdelarna. Så även om blåbären tycks bli färre än normalt i norra Norrland, pekar prognosen på att denna landsdel får fler blåbär per kvadratmeter än i Götaland (se figur 2 och karta). Det finns också stora lokala variationer, så det går säkert fortfarande att finna ställen med mycket bär i alla landsändar, om man letar på rätt ställen.

Bärprognosen bygger på en kombination av tillfälliga observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.

 – Genom den utökning av stickprovet för bärinventeringen som gjordes i Riksskogstaxeringen 2011 kan vi nu särredovisa norra och södra Norrland. Samtidigt har säkerheten i prognoserna för Götaland och Svealand förbättrats avsevärt, säger Göran Kempe, som håller i materialet från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Arbetet med bärprognoser är en del av program Skog inom SLU:s miljöanalys.

För mer information, kontakta:

Ola Langvall, försöksledare, Enheten för skoglig fältforskning, SLU i Asa. Tel. 0472 - 26 31 80, e-post: ola.langvall@slu.se

Göran Kempe, försöksledare, Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå. Tel. 090 - 786 82 98, e-post: goran.kempe@slu.se

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy