Skip to main content

Svenska artprojektet placerar Sverige i absoluta eliten när det gäller artkunskap

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2012 12:30 CET

Nu har Svenska artprojektet sammanställt resultaten från de första tio årens (2002−2011) arbete med att kartlägga landets arter.

− Resultaten är häpnadsväckande, säger Ulf Gärdenfors chef för de vetenskapliga delarna av Artprojektet. Vi har inom Sveriges gränser hittat 860 arter som var helt okända för vetenskapen och ytterligare nästan 1600 arter som tidigare inte påträffats i landet. Dessutom har vi utbildat nya experter och skrivit 300 vetenskapliga artiklar.

Svenska artprojektet har som mål att hitta och beskriva alla Sveriges flercelliga arter. Arbetet bedrivs till stor del vid landets universitet och museer. Det koordineras av ArtDatabanken och har en vetenskaplig del med inventeringar, utforskning och tillgängliggörande av material och resultat. I en
populärvetenskaplig del av projektet beskrivs dessutom landets arter på svenska i Nationalnyckeln till Sverige flora och fauna.

En oberoende utvärdering beställd av regeringen under 2012 sammanfattade resultaten från Svenska artprojektets vetenskapliga del med orden: Den vetenskapliga produktionen är enorm, och de flesta av de finansierade projekten har levererat "valuta för pengarna". Svenska artprojektet har placerat Sverige i den absoluta eliten när det gäller kunskap om nationell fauna och flora.

− Med tanke på dessa resultat och att Sverige anser att biologisk mångfald är viktigt är vi bestörta över att regeringen nu beslutat minska budgeten till projektet med 10 miljoner, säger Johan Bodegård, chef för ArtDatabanken.

 

Resultatrapport över Svenska artprojektets vetenskapliga del 2002-2011:
Finns för att läsa: http://www.slu.se/artdatabanken/publikationer

 

Kontaktpersoner vid ArtDatabanken SLU
Ulf Gärdenfors (chef program taxonomi), ArtDatabanken: 018-672623; 070-678 5432, ulf.gardensfors@slu.se.
Johan Bodegård, chef, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 24 30.
Johan Samuelsson, programchef Information, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, mobil
070-679 34 09, johan.samuelsson@slu.se

Fakta
Svenska artprojektet bedrivs sedan 2002 av ArtDatabanken vid SLU. Syftet med projektet är att kartlägga och sprida information om landets hela fauna och flora av flercelliga arter. Projektet består av tre delar: inventering av dåligt kända arter, taxonomisk forskning och kunskapsspridning genom Nationalnyckeln. Dessutom ger Svenska artprojektet stöd till landets biologiska museer för att omhänderta material från projektet, göra samlingarna tillgängliga och stärka de biologiska museernas vetenskapliga kompetens.

Kunskap om vilka arter som finns, hur de identifieras och vad de ska benämnas är en förutsättning för att andra forskare ska kunna studera arterna, de ekosystem de ingår i, vad som påverkar dem och de nyttigheter de förser människan med. För att detta ska fungera krävs inte bara publikationer och kompletta databaser utan också kunniga taxonomer (artexperter) samt museer som upprätthåller och servar med referensmaterial.

Hemsida: www.slu.se/artdatabanken

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Bifogade filer

PDF-dokument